Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2017 година

 

 

Съдържание

Януари 2017

Февруари 2017

Март 2017

Април 2017

Май 2017

Юни 2017

Юли 2017

Август 2017

Септември 2017

Октомври 2017

Ноември 2017

Декември 2017

архив 2010

архив 2011

архив 2012

архив 2013

архив 2014

архив 2015

архив 2016

календар 2017

 

ДенЯнуари 2017

1.

Напътствие от Присъствие на Единния от 1 януари 2017 година

1.

Послание-Картина 255 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7.

Послание-Картина 256 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

11.

Новости в допълнението към част 11 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

15.

Послание-Картина 257 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Новости в Посланието на Господ Сурия от 23 юли 2010 г.

18.

Послание-Картина 258 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 259 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

31.

Новости в Призиви за точно определен случай

31.

Новости в Призиви за сънастрой

ДенФевруари 2017

5.

Новости в Призиви по време на Служение

5.

Послание-Картина 260 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

6.

Преобразуване на отрицателната карма, създадена от погрешни мисли, чувства, слова и дела

9.

Послание-Картина 261 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Отговори на въпроси по темата "Слънчевото гледане", Присъствие на Единния

17.

Новости в среща Бургас

19.

Послание-Картина 262 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

19.

Новости в Медитация за Земята

22.

Новости в Начало на всяка работа в духовността

22.

Новости в Молитвите

23.

Послание-Картина 263 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 264 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

28.

Въпрос и отговор 3 към темата: "Най-важното за тези времена", Присъствие на Единния

28.

Въпроси и отговори относно мартениците

ДенМарт 2017

1.

Послание-Картина 265 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

3.

Послание-Картина 266 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12.

Послание-Картина 267 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 268 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Новости в Посланието на Господ Сурия от 23.03.2014 г.

23.

Послание-Картина 269 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенАприл 2017

1.

Послание-Картина 270 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

2.

Посланията-Картини от 259 до 270 са подменени с нови, по-високо качествени копия

7.

Послание-Картина 271 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

16.

Послание-Картина 272 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 273 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

30.

Послание-Картина 274 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенМай 2017

6.

Послание-Картина 275 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

11.

Послание-Картина 276 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

21.

Послание-Картина 277 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 278 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенЮни 2017

4.

Послание-Картина 279 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

9.

Послание-Картина 280 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12.

Оползотворяване на времето, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 07.12.2016 г.

14.

Послание-Картина 281 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

15.

Връзката майка-абортирано дете, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 07.12.2016 г.

16.

Благослов преди сън, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14.12.2016 г.

17.

Плетене и разплитане, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15.12.2016 г., допълнен на 15.06.2017 г.

18.

Ред, чистота и подредба, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 31.12.2016 г.

19.

Рецепта за добро здраве, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 06.01.2017 г.

21.

Прометеевият огън, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16.01.2017 г.

23.

Послание-Картина 283 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

24.

Прескачане на ограда, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16.01.2017 г.

25.

Да се приема всяко нещо, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16.01.2017 г.

27.

Купуване на катастрофирал автомобил, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24.09.2016 г.

© Росица Авела

 

Нагоре


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net