Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2017 година

 

 

Съдържание

Януари 2017

Февруари 2017

Март 2017

Април 2017

Май 2017

Юни 2017

Юли 2017

Август 2017

Септември 2017

Октомври 2017

Ноември 2017

Декември 2017

архив 2010

архив 2011

архив 2012

архив 2013

архив 2014

архив 2015

архив 2016

календар 2017

 

ДенЯнуари 2017

1.

Напътствие от Присъствие на Единния от 1 януари 2017 година

1.

Послание-Картина 255 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7.

Послание-Картина 256 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

11.

Новости в допълнението към част 11 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)

15.

Послание-Картина 257 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Новости в Посланието на Господ Сурия от 23 юли 2010 г.

18.

Послание-Картина 258 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 259 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

31.

Новости в Призиви за точно определен случай

31.

Новости в Призиви за сънастрой

ДенФевруари 2017

5.

Новости в Призиви по време на Служение

5.

Послание-Картина 260 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

6.

Преобразуване на отрицателната карма, създадена от погрешни мисли, чувства, слова и дела

9.

Послание-Картина 261 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Отговори на въпроси по темата "Гледане на слънцето", Присъствие на Единния

17.

Новости в среща Бургас

19.

Послание-Картина 262 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

19.

Новости в Медитация за Земята

22.

Новости в Начало на всяка работа в духовността

22.

Новости в Молитвите

23.

Послание-Картина 263 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 264 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

28.

Въпрос и отговор 3 към темата: "Най-важното за тези времена", Присъствие на Единния

28.

Въпроси и отговори относно мартениците

ДенМарт 2017

1.

Послание-Картина 265 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

3.

Послание-Картина 266 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12.

Послание-Картина 267 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 268 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Новости в Посланието на Господ Сурия от 23.03.2014 г.

23.

Послание-Картина 269 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенАприл 2017

1.

Послание-Картина 270 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

2.

Посланията-Картини от 259 до 270 са подменени с нови, по-високо качествени копия

7.

Послание-Картина 271 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

16.

Послание-Картина 272 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 273 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

30.

Послание-Картина 274 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенМай 2017

6.

Послание-Картина 275 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

11.

Послание-Картина 276 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

21.

Послание-Картина 277 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 278 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенЮни 2017

4.

Послание-Картина 279 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

9.

Послание-Картина 280 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

12.

Оползотворяване на времето, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 декември 2016 г.

14.

Послание-Картина 281 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

15.

Връзката майка-абортирано дете, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 декември 2016 г.

16.

Благослов преди сън, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 декември 2016 г.

17.

Плетене и разплитане, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 декември 2016 г., допълнен на 15 юни 2017 г.

18.

Ред, чистота и подредба, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 31 декември 2016 г.

19.

Рецепта за добро здраве, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 6 януари 2017 г.

21.

Прометеевият огън, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.

23.

Послание-Картина 282 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

24.

Прескачане на ограда, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.

25.

Да се приема всяко нещо, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.

27.

Купуване на катастрофирал автомобил, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24 септември 2016 г.

28.

Дом, в който е починал човек, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 22 януари 2017 г.

29.

Нова част Учение на страница ЕДИНЕНИЕ

30.

Временните поражения, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 29 януари 2017 г.

ДенЮли 2017

1.

Благославяне на храната, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 3 февруари 2017 г.

2.

Послание-Картина 283 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

4.

Послание-Картина 284 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

6.

Пропуснатата работа, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2017 г.

8.

Житото за раздавка, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2017 г.

9.

Възстановяване след енергийно вмешателство, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 29 ноември 2015 г.

10.

Послание-Картина 285 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

11.

Отказ от насилие и „Прошка с 3-те стъпки“, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2017 г.

16.

Кармичната чистота предпазва, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 февруари 2017 г.

23.

Послание-Картина 286 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

30.

Послание-Картина 287 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенАвгуст 2017

1.

Упоменаване на представители на илюзията, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 февруари 2017 г.

2.

Прошка с който и да е, който е без познаване и следване на Учението, давано чрез Посланика на Великото Всемирно Бяло Братство, на страниците на сайт ЕДИНЕНИЕ, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 февруари 2017 г.

3.

Освобождаване от илюзорни желания и мисли, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 февруари 2017 г.

3.

Новости в Първо утринно служение

4.

Пеенето пред други хора, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 18 февруари 2017 г.

5.

Съгласие за излизане от въплъщение, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 18 февруари 2017 г.

6.

Послание-Картина 288 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7.

Лъчезарни и всеопрощаващи, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 19 февруари 2017 г.

8.

Напътствие на Присъствие на Единния от 21 февруари 2017 г.

8.

Определение за „ближен човек“, Присъствие на Единния, 8 август 2017 г.

8.

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 август 2017 г. на допълнителен въпрос по темата „Прошка с другите“

9.

0:00 часа, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 февруари 2017 г.

10.

Допълнителен въпрос относно пеенето, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 февруари 2017 г.

11.

Бенките, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 февруари 2017 г.

12.

Кога сърбят бенките?, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 25 февруари 2017 г.

13.

Послание-Картина 289 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

14.

Кога човек поема чужда карма, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 февруари 2017 г.

15.

Послание-Картина 290 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

16.

Момента на излизане на кармата за отработване, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 февруари 2017 г.

18.

Пеене и свирене с уста по време на път, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 1 март 2017 г.

19.

Допълнителни въпроси на читатели на сайт ЕДИНЕНИЕ във връзка с пеенето пред други хора и за личното творчество, Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 17 август 2017 г.

20.

Послание-Картина 291 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 292 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

29.

Послание-Картина 293 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

30.

Относно Посланията от Възнесените Същества на Светлината, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 27 август 2017 г.

ДенСептември 2017

3.

Какво се случва, когато някой член на група премине макар и временно, в мрежата на тъмнината, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 март 2017 г.

4.

Послание-Картина 294 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

5.

Успех, постигнат с методите на мрежите на илюзията, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 март 2017 г.

6.

Какво да се направи, когато някой почувства нещо недобро, докато извършва Духовната практика „Прошка“, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.

7.

Поле на вредоносност, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.

8.

Призив към животните от мрежите на илюзията, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.

9.

5+1 най-важни условия за възстановяване и възвръщане към живот и към постепенното до пълно оздравяване, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.

10.

Кога Прошката е качествено направена, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 март 2017 г.

11.

Прошка с човек, загубил чистотата си, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 март 2017 г.

12.

Кои души ще могат да дойдат във въплъщение на планетата Земя след Великия Преход, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 март 2017 г.

13.

Блокиране на илюзорната част, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 септември 2017 г.

14.

Почерпка насила, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 март 2017 г.

15.

Призив преди извършване на сексуален акт между съпрузите, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 септември 2017 г.

16.

Кога заспиването е вредоносно, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 септември 2017 г.

17.

Послание-Картина 295 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

18.

Когато се удари животно на пътя – Покаяние с 3-те стъпки и 3 условия за безопасно пътуване, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 септември 2017 г.

19.

Скорост за управление на кола, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 септември 2017 г.

20.

Пророчествата от Фатима-Португалия, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 септември 2017 г.

21.

Освобождаване от чуждо присъствие в мислите и чувствата, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 април 2017 г.

22.

Сурогатната храна, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния за Есенното Равноденствие на 2016 г. и допълнен на 19 септември 2017 г.

23.

Послание-Картина 296 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

24.

Пречистване на новопридобити използвани вещи, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 29 март 2017 г.

25.

Оставяне на болен близък за кратко сам у дома, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 9 април 2017 г.

27.

Послание-Картина 297 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенОктомври 2017

3.

Послание-Картина 298 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8.

Честит 7-ми Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!

15.

Послание-Картина 299 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

20.

Послание-Картина 300 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 301 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

27.

Послание-Картина 302 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенНоември 2017

5.

Послание-Картина 303 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8.

Послание-Картина 304 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

17.

Послание-Картина 305 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

23.

Послание-Картина 306 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

ДенДекември 2017

3.

Послание-Картина 307 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

6.

Послание-Картина 308 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

7.

Прошка с 3-те стъпки за самия себе си, Въпрос, отправен до сайт ЕДИНЕНИЕ на полски език и неговия отговор, даден от Присъствие на Единния на 6 декември 2017 г.

16.

Достигане на определен праг от процентите на отработена карма, Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 24 февруари 2017 г. и на 1 март 2017 г.

17.

Послание-Картина 309 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

© Росица Авела

 

Нагоре


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net