ZJEDNOCZENIE

Zjednoczenie każdego z Boskimi Przykazaniami i Prawami.
Zjednoczenie każdego ze swoją Wyższą Boską Częścią.
Zjednoczenie wszystkich Żywych istot na tej planecie miedzy sobą i z Matką Ziemią.
Zjednoczenie każdej Żywej ludzkiej istoty z Wzniesionymi Istotami Światła i z każdą cząstką Żywego Życia w tym Wszechświecie.
Zjednoczenie tej planety i Żywego Życia na niej z innymi ewoluującymi w Moim Prawie cywilizacjami oraz wasze dołączenie do Wszechświatowej Jedności.
Taki jest Mój Nakaz wam na przyszłe czasy.
JAM JEST Obecność Jedynego
23 września 2010 r.
 

 
      Ogłoszenia:      
1 luty 2017 r.

Nowości:

Robienie na drutach i prucie
Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 15 grudnia 2016 r., uzupełniona w dniu 15 czerwca 2017 r.


Przesłanie-Obraz 282 "Pomoc z Wyższych oktaw Światła"

Błogosławieństwo przed snem
Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 14 grudnia 2016 r.


Więź matki z dzieckiem, które poddała aborcji
Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 7 grudnia 2016 r.


Wykorzystanie czasu
Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 7 grudnia 2016 r.


Pytania i odpowiedzi dotyczące
"Najważniejsze w tych czasach", Obecność Jedynego


 

 

Wsparcie

Български

Русский

English

Français

Español

Polski