Нова вест

Владика Мория

22 юни 2010 г.*

Владика МорияАЗ СЪМ Владика Мория.

Днес АЗ СЪМ идвам посредством Росица Авела. На нея й бе възложена и активирана за действие енергийна Мантия, която й позволява да получава и предава на хората Словото на Присъствие на Единния, на Господ Алфа – Отецът на тази галактика и на други Възнесени Същества на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината.

Освен тази вест, идвам да ви укажа с няколко слова най-важното за вас, а именно – препрочитайте постоянно даваните ви оттук нататък чрез Росица Авела Послания и Напътствия** и отработвайте постепенно на практика казаното ви в тях.

Понеже, за да продължи да се дава Учението, е нужно да има напредък във вашата работа по практическото отработване на даваните положения в него, при всеки конкретно в неговия живот.

И когато виждаме, че напредъкът ви е постоянен, тогава се отваря нова Господна възможност да получите ново Знание и Учението да се допълва, надгражда и разширява според промените, които настъпват на планетата и според достигнатите от вас нива на осъзнатост и създаване на Божествени образци в хода на отработване на нови Божествени качества и добродетели и приложение на отработените вече такива.

Затова аз завършвам своето Послание към вас с Благослова да бъдете успешни в работата, която очертах – тези от вас, които пожелаете, започнете и продължите да я вършите и които желаете да сте единни с Живия Живот на тази планета и да бъдете част от него и занапред.

АЗ СЪМ Владика Мория

 

blue line

* Коригирано и допълнено на 7 февруари 2015 г. и на 17 декември 2017 г. във връзка с настъпилите новости.

** Допълнение от 20 септември 2016 г. и от 17 декември 2017 г. във връзка с новата част Учение на сайт ЕДИНЕНИЕ, функционираща от 2017 г.

АЗ СЪМ Владика Мория.

Текста на този абзац вече е нужно да бъде следния:

И освен тази вест, идвам да ви укажа с няколко слова най-важното, а именно – препрочитайте постоянно и отработвайте постепенно в живота си това, което ви се дава чрез Росица Авела:
blue-dotв Посланията;
blue-dotв Напътствията;
blue-dotв отговорите на ваши лични въпроси, свързани с духовното ви израстване, изпратени от вас до част Напътствия на сайт ЕДИНЕНИЕ;
blue-dotв отговорите на въпросите, задавани от Росица Авела по време на срещите й с Присъствие на Единния Отец, които след това се оповестяват на срещите с нея и се публикуват на сайт ЕДИНЕНИЕ в част Учение;
blue-dotв отговорите, давани от Присъствие на Единния на ваши въпроси относно Учението, давано на сайт ЕДИНЕНИЕ, публикувани в част Учение;
blue-dotв отговорите на въпроси, задавани от участниците по време на срещите с Росица Авела.