Време за самоподготовка

Прелюбимата Елена Рьорих *

12 юли 2010 г.

Прелюбимата Елена РьорихАЗ СЪМ Елена Рьорих.

Днес дойдох да ви кажа, че е изключително важно всеки от вас да седне на чина както в час, така и в занималнята, за да си пише домашните по тази част от Учението, която ви се дава сега. Всеки от вас и без каквото и да е забавяне при това. Понеже времето за самоподготовка също е точно отмерено по космическия часовник и изтича с всеки изминал миг. И понеже доброто усвояване на даваното ви Учение ще ви е нужно, за да преминете успешно на следващото стъпало от еволюцията, а също и за да получите следващата част от това Учение, която ви очаква там, на по-високото стъпало. И така стъпало след стъпало, все напред и нагоре!

Аз съм готова да помогна на този, който срещне трудности и поиска моята помощ. Обаче винаги помнете, че основната работа вие сами трябва да свършите, без да очаквате друг да я свърши вместо вас, понеже вие сте единствените, на които се дава и които можете да направите това. И още нещо – всеки от вас е на своето си ниво, обучава се в своя клас и трябва да си подготви домашните за този клас, в който учи сега, без да гледа домашните, които е потребно да подготвят другите около него. И е нужно да вложи цялото си старание и всичките си умения и да помни, че всички домашни се дават точно според силите и възможностите на ученика.

Важно е също да използвате пълноценно всеки миг и да помните, че ако успеете по-бързо да се справите със своето домашно по отработване на поредния ви вреден навик, по преодоляването на следващото ваше отрицателно състояние на съзнанието, по преобразуването на следващия отрицателен кармичен запис в някое от низшите ви тела, преди да е дошло времето за отработване на следващите, вие бихте могли да помогнете на своите близки, за да успеят и те да се справят, дори и без да им се учи много в този момент и без да осъзнават напълно важността на случващото се сега на Земята.

Благодарна съм за възможността, която ми бе предоставена – да ви кажа тези слова и да ви предложа своята подкрепа.

АЗ СЪМ Елена Рьорих

 

blue line

* Бележка на Росица Авела от 9 март 2016 г.

Първоначално бе записано, че Посланието е от Николай Рьорих, макар че бе дадено от Елена Рьорих. Това бе извършено по допущение Свише, като най-доброто за момента, спрямо ситуацията тогава.