Подкрепа

Пресвета Богородица

16 юли 2010 г.
Обновено от Пресвета Богородица на 28 септември 2020 г.

АС СЪМ Пресвета Богородица.

Днес идвам специално при вас, мили деца на Светлината, които се стараете да вървите напред в живота въпреки всичките трудности, които срещате по своя Път. Идвам при тия, които се смирявате, когато ви връхлита всяка следваща кармична ситуация, и искате прошка относно вашите предишни грешни решения, и сте наясно с действието на Господните Правила. И толкова много се радвам, когато виждам вашия напредък, и особено, когато чуя, че при всичко това, което ви се случва, вие се сещате да благодарите на Господа и на Бога!

В тоя момент ас дойдох да споделя с вас радостта, която ни носи на мен и на всички други Същества на Светлината от Висшите Октави на Светлината вашата самоотверженост, а също и колко много ни радва примерът, който давате, и това, че може да бъде последван тоя пример от всички останали, след като вече е вложен в общото енергийно поле на човешкото общество. Когато преминавате успешно една след друга връхлитащите ви бури на живота, вие ставате все по-силни и способни да давате опора на толкова много други Живи, Светли и Чисти Души!

Ас чувам вашите молитви и усещам Божествената Любов, която ми отправяте от своите сърца. И искам да ви кажа, че когато ме поканите, участвам едновременно с вас във вашето ежедневно Служение и насищам телата ви със своята Любов. И съм готова да подкрепя устремените, които ме поканят да им дам своята подкрепа – на желаещите да се освободят от своите недостатъци и вредни привички, които им пречат да живеят в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония, и така да испълнят Повелята на Отца да се живее щастливо.

Искам да споделя с вас колко много се радваме на Небесата на тия от вас, които се вслушаха в нашите слова, и някои постепенно, а други отведнъж решиха и много намалиха и дори спряха гледането на телевизия, слушането на радио и прекомерното и/или хаотично четене в интернет и във вашата преса и/или гледане на видеоклипове в интернет, а също и употребата на месо, алкохол, тютюн и другите вредни вещества.

Тогава вашето съзнание се успокоява, вибрациите ви се повишават и след някое време вие ставате способни да въсприемате нашите вибрации и ние можем да вливаме във вашите фини тела това, което ви е нужно във всеки един момент, понеже в тях вече се е освободило достатъчно място това да може да се прави! И така вашата еволюция продължава успешно.

А също и когато поканите някое от Висшите Същества на Светлината, ние можем да пребиваваме във вашия храм. Тогава вие ставате нашите очи и уши, ръце и крака. По тоя начин вие ни давате възможност да проникваме във вашия по-плътен материален свят и да работим по осъществяването на Господния Промисъл.

Това е сътрудничество, благословено от Отца, и всички Небеса ликуват, когато още някой от вас подготви своя храм и се научи все по-често да отлита от морето на илюзията към Небесните простори под ласкавите слънчеви лъчи на Божественото Съснание*.

Любими мои, обгръщам ви със своята Любов, която ще приумножи вашите сили, та да сте успешни по Пътя на духовния растеж.

АС СЪМ Пресвета Богородица

 

под линия

* Виж в част Работа в Духовността, в „Обяснение на някои думи и словосъчетания“.