Препоръки за четенето на Повелите на Виолетовия Пламък

Възнесената Владичица Клер (Елизабет Профет)

28 юли 2010 г.

Възнесената Владичица КлерАЗ СЪМ Клер.

Днес дойдох, да дам някои препоръки в помощ на вашата ежедневна работа в духовността за постигане на по-бързо отработване на вашата собствена отрицателна карма и за да сте в Служба на Живия Живот.

Става въпрос за това как да протича четенето на Повелите на Виолетовия Пламък. През цялото време, докато четете тези повели, е добре да си представяте как мощен сноп Виолетова Светлина се спуска от Небето и ви облива постоянно, обгръщайки цялото ви същество, включвайки всички низши тела. Задръжте в съзнанието си тази картина по време на четене на повелите, а след като приключите, затворете очи и визуализирайте как Виолетовият Пламък продължава да минава през вас и става толкова много, че насища и изчиства всяка ваша клетка и започва да прелива от вас, и вие самите започвате да лъчите и да обливате първо своя дом, а след това цялата околност, държава, континент и накрая цялото пространство на физическия план и на астралния план на планетата Земя. Виолетовият Пламък продължава да струи и да обгръща, и да насища, и да чисти кармично в дълбочина всяко Живо същество.

Запазете тази картина за колкото можете повече време, изцяло концентрирани в нея, излъчвайки Благодарност и Божествена Любов към Отца за Милостта Му към вас и за помощта, която ви се дава Свише.

Излишно е да повтарям казаното ви вече от Възлюбения Сен Жермен*, относно това как е най-добре да провеждате всяко ваше Служение. Знаете, че преди да започнете Служението си е добре да помолите за помощ Отца, а след края на Служението да Му благодарите за помощта. Искам да ви кажа, че ако желаете и ме призовете, аз с Радост и с цялата си Любов към вас бих ви помогнала по време на вашето Служение, а също и винаги, когато се нуждаете от помощ и ме призовете.

АЗ СЪМ Клер

 

blue line

* Възлюбеният Сен Жермен, 13 юли 2010 г.:

Можете да ме призовавате винаги преди четене на Повелите и да помолите за помощ да успявате да сте съсредоточени по време на цялото ваше Служение. И би било добре винаги преди началото на каквато и да е работа в духовността да изричате ясно мотива, поради който я започвате – че я вършите в полза на Живия Живот, а също и да изговорите за какво искате да се използва вашата енергия. И да благодарите на Отца за тази възможност, която ви се дава.

А когато приключите своето ежедневно Служение, каквато и духовна практика да използвате, останете известно време в тишина и покой, насаме, потопени в дълбините на вашето сърце, излъчвайки Радост, Мир и Божествена Любов към Живия Живот във Всемира.

© Росица Авела

изтегли

към Послания


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net