Учение за правилно използване на Словото

Йоан Прелюбимият

4 август 2010 г.

АЗ СЪМ Йоан Прелюбимият.

Днес отново съм при вас и бих искал да сведа до външното ви съзнание информация за това как да говорите, как да мълчите, как да слушате и как да си помагате чрез Словото Божие.

Възлюбени, състоянието на съзнанието на мнозина от вас е такова, че аз не бих се заел да давам препоръки как да се говори, а бих казал, че сега, в тези времена, пребиваването в мълчание е спасително за вас и единственото нещо, заради което си заслужава да проговорите, е, за да благодарите. Да благодарите на Бога* и на Отца, да благодарите и на всички Живи същества и на Майката Земя! И след това отново радостно да замълчите, съзнавайки, че това е най-доброто за вас.

А когато все пак се решите да кажете нещо друго, е добре съзнанието ви да е будно и внимателно да подбирате думите, които имате намерение да изречете, а също и начина, по който ги изричате – благо, тихо и кротко. И преди това да обърнете внимание на състоянието, в което се намирате, когато започвате да говорите. И ако установите, че балансът ви е нарушен и ви липсва съзвучие с Висшите сфери, се поспрете, за помощ Свише помолете*, съзнанието си издигнете и тогава говорете. Говорете, когато мислите и чувствата ви са успокоени и извисени.

Тогава ще забележите, че говорите с малко думи, но казвате много неща. И ще почувствате силата на Словото и неговата творческа мощ. Ще забележите, че каквото и да изречете, то стартира програма за действие и пространството послушно отработва тази програма, която сте задали със своите Слова.

За да сте в състояние да Служите на Бога и на Господа, е добре да се научите да съхранявате Божествената енергия, която постъпва при вас от нашия свят. И освен да я съхранявате, да започнете и да я преумножавате, постоянно благославяйки*, благодарейки и мълчейки. Нужно е да разберете, че във всяка ваша дума безцелно и безсмислено изговорена, вие влагате част от вашата енергия и я отправяте в света на илюзията, подсилвайки го и трупайки карма, която после ви се налага да отработвате. И изобщо не ми се иска да говоря за това какво се получава и какво получавате вие и вашите потомци, когато думите ви са осъдителни и отрицателни по какъвто и да било начин и по който и да е повод, спрямо когото и каквото и да е.

Днес аз дойдох, за да ви придам импулса за правилен говор. Внимателно използвайте словата и вплитайте в тях само позитивни мисли и чувства. И същото правете, когато се изразявате и в писмен вид.

Това е едната страна на нещата – когато вие говорите или пишете, да се стремите всяка ваша дума да бъде Слово, наситено с вибрациите на Божествената Любов. Обаче има и друга страна на медала – когато вие сте слушатели на нечии слова. И отново е нужно да подходите осъзнато и да бъдете равни или изпълнени с Божествена Любов към човека насреща, в зависимост от това дали се чувствате зле или добре, когато той ви говори. Тук вие също сте изправени пред избор – дали да останете да слушате и да вземете участие в разговор, който е негативен, или да се опитате да го насочите в позитивна посока и ако това не стане, да го прекратите или просто да си тръгнете, съхранили напълно своята Радост и Божествена Любов към Живия Живот.

И накрая искам да се спра на вашето отношение към Словото Божие, когато четете нашите Послания, Напътствия и отговори на въпроси, призиви, молитви, мантри, ... дошли при вас чрез който и да е Учител, Пророк и Посланик. Нужно е да засвидетелствате вашето изключително уважение, подготвяйки се съответстващо, преди да започнете да четете, пристъпвайки благоговейно и в състояние на най-висша Радост и Божествена Любов, осъзнавайки напълно уникалността на момента на общуване с някое от Възнесените Същества на Светлината. Понеже този Възнесен Владика е вложил част от своята енергия и достижения в Словото, което ви се предава от него. И когато четете неговото Слово, тази енергия и тези достижения се вливат във вашите тела и ви дават помощта и подкрепата, които са ви потребни точно в този момент за отработването на това, което ви пречи за придвижването ви в духовността.

АЗ СЪМ Йоан Прелюбимият

 

blue line

* Бележка на Росица Авела: Когато човек благодари на Бога и на Господа, и търси помощ Свише, а също и когато благославя, това е работа в духовността и той автоматично се отваря към Бога. Следователно в тези случаи е спасително да вземе нужните мерки за безопасност – да бъде сам на закрито или да се покрие, докато изрича тези слова – виж 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена.