На добър час!

Владика Мория

5 август 2010 г.

Владика МорияАЗ СЪМ Владика Мория.

Отново идвам при вас чрез Росица Авела. Както виждате, времената се промениха и Божествената възможност, която се даде на народите да се пробудят, все още е отворена, но успоредно с това беше взето решение да се даде възможност за по-бързо придвижване по Пътя към Бога на устремените Светли души навсякъде по света, където нашето Учение е посято в благодатна почва и се виждат кълнове, устремени към Слънцето на Божественото Съзнание.

Днес аз искам да поздравя онези от вас, които поставихте успешно начало на отработване на конкретните указания, които започнахме да ви даваме за приложение на нашето Учение. Има още много какво да се желае и тепърва ще става видно ще има ли плодове и какви ще бъдат те. Обаче стартът е даден и Божествената възможност е открита. Всички ние – Възнесените Същества на Светлината, сме готови да помогнем и да работим с всеки, който сериозно се заеме да прилага в своя живот нашите препоръки. Само тогава е оправдано и в съгласие с Единния Закон на Отца влагането на допълнителна енергия във вашия свят. И само когато отработвате на практика полученото до този момент, тогава имаме възможността да продължим да ви даваме своето Учение и препоръки.

Време е за действие. И когато работите в правилната посока, с правилния мотив, по правилния начин и ме призовете, аз ще се включа във вашия труд и ще го подпомогна, и вие ще усетите осезателно моята намеса. Това е моят дар за всеки, който е готов да работи всеки ден над себе си и за добруването на всички Живи същества и на Майката Земя.

АЗ СЪМ Владика Мория, в готовност да застана до онези от вас, които се придвижвате напред по Пътя към върха на Божественото съзнание.