Беседа за правилното общуване помежду ви

Прелюбимата Гуан Ин

19 август 2010 г.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

Благодарение на новата Господна Милост, аз съм с вас в този момент.

Моята днешна беседа е за новите отношения, които е нужно да установите помежду си. Отношения, основани на Божествените качества Божествена Любов, Дружелюбие, Състрадание, Милосърдие. Отношения, основани на взаимно Уважение, Откритост, Честност и Почтеност. Отработвайки постепенно този нов тип отношения, вие помагате първо на себе си, а след това и на всички останали Светли души, в които Огънят на Живия Живот гори. Понеже тези отношения предполагат позитивност и водят до привеждането ви в състояние на Радост, Баланс и Хармония – все качества, от които вашия свят толкова много се нуждае. Тези отношения водят и до по-висока степен на осъзнатост и ниво на енергиен обмен.

Аз бих желала да ви помогна да се научите правилно да комуникирате помежду си, понеже оттам идват повечето ваши беди.

Много е важно, когато пристъпвате към общуване с когото и да е срещу вас, да осъзнавате присъствието на неговата Божествена същност и през цялото време да се обръщате именно към нея, говорейки благо и изпълнени с Уважение и Божествена Любов. По този начин още в самото начало вие ще поставите разговора на съвсем друга основа, извеждайки на преден план своята Висша част и давайки възможност и на вашия събеседник да постъпи по същия начин.

Следващото, което искам да ви укажа е, че вашата усмивка, лъчезарност и Божествена Любов, която излъчвате, оказват своето влияние, но също толкова важно е да сте изцяло съсредоточени:
blue-dotвърху това, което говорите, и това, което слушате,
blue-dotа също и върху това, което мислите и чувствате по време на разговора
blue-dotи върху това, което вършите съвместно с някой друг.

Много е важно да спрете да допускате грешката да отклонявате своето внимание към нещо странично, тъй като в момента на общуването се осъществява и енергиен контакт и обмен помежду ви. И когато вие започнете да мислите за нещо друго или когато ви обземат илюзорни чувства, тогава вие влагате както своята, така и част от енергията на човека срещу вас в света на илюзията. Така създавате карма за себе си, а също вкарвате и човека до вас във вътрешен дискомфорт и раздразнение, без той дори да разбира каква е причината да се чувства така, и това от своя страна го кара да ви отвърне по някакъв начин и този начин обикновено изобщо не е приятен за вас.

Виждате ли колко фино е всичко и как е взаимно свързано помежду си? Представяте ли си сега какво бихте причинили на вашите деца, ако ги слушате разсеяно, когато ви говорят, и отговаряте автоматично, а после бихте се чудили откъде ви е дошло? А отношенията началник-подчинен, съпруг-съпруга, …? Можете ли да повторите това, което току-що ви е казано, когато с мислите и с чувствата си сте някъде другаде? Или пък на вас ви се казва едно, а вие чувате или разбирате нещо съвсем друго?

Току-що ви се откри още един начин за проявление на вашето Състрадание и Милосърдие към тези, с които общувате – отработвайки будно съзнание, да живеете, без да си причинявате взаимно вреда, докато контактувате един с друг или когато един контактува с неколцина или с цяла аудитория от слушатели.

Оставям ви да обмислите това, което току-що ви казах, и искрено се надявам да го приложите на дело в своя живот.

АЗ СЪМ Гуан Ин