Допълнителна информация

Господ Санат Кумара

22 ноември 2010 г.

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Идвам днес, за да ви известя, че преди да огласи информацията, която получава от нас, ние поставихме пред Росица Авела изискването да публикува на сайта текст-напомняне за кармичната отговорност, която се носи от всеки, който се запознае с Учението, идващо от Висшите ефирни октави на Светлината. Отговорност, свързана с прилагането на това Учение в живота. Понеже времето се промени. Вие вече пораснахте. И времето на безразборното и безотговорно четене изтече.

Състоянието на планетата е такова, че е възможно да поемате нашето Учение и енергията, съдържаща се в него само ако прилагате даденото в него. Ако някой ученик ходи на училище и му се преподава всеки път нов материал, без да го научава, и получава само слаби оценки, той ще си остане в същия клас, без да може да премине в следващия. Затова сега ние даваме Учение, а също и напътствия как да прилагате това Учение, което получихте от нас. И тези напътствия са насочени към онези от вас, които са в състояние да чуят и изпълняват чутото. Тези, които работят над собственото си усъвършенстване и за добруването на Живия Живот.

Във вашите правни системи е залегнал принципът, че незнанието на закона никого не оправдава. Това важи в пълна мяра и за Закона за Кармата. Но на някои от вас им се иска и да знаят Закона, и пак да не го спазват, и освен това да не носят и отговорност за неговото нарушение. Сами помислете дали това е възможно?

Възлюбени мои, ние знаем колко ви е трудно във вашия материален свят. Затова никой не ви казва, че трябва да приложите изведнъж цялото Учение в неговата пълнота и че ако не го приложите веднага, носите кармична отговорност. Обаче много пъти ви е казвано, че важното е да проявите желание за промяна към по-добро и да изявите намерението си за тази промяна, а също и своето постоянство и устременост по прилагането на Учението във вашия живот, макар и малко по малко, постепенно, но постоянно и в правилната посока.

Росица Авела сега работи в най-трудните условия, в които е работил който и да е Посланик на Йерархията на Светлината през последните няколкостотин години, заради времето, в което живеете сега, и заради състоянието на земното човечество и на цялата ви планета. Така че моята препоръка към вас е да се въздържате да сте с отрицателно отношение към нея, а да сте ѝ в помощ по всеки възможен начин и да благодарите на Отца, че въпреки всичко тя се съгласи да работи, за да може по-леко да преминете през това, което предстои.

АЗ СЪМ Санат Кумара

ОМ

 

Допълнение към Посланието

Господ Санат Кумара

3 юни 2015 г.

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Дойдох в днешния ден да Благословя Росица Авела, тъй като времето благоприятства този Благослов да бъде даден точно сега, и АЗ СЪМ влагам Своята енергия в него, за да се осъществи и да приключат трудните условия за нейната работа:

„Благославям те, Росица Авела, да останат в миналото всяко илюзорно проявление спрямо теб и твоята работа, всяко противодействие, всяка тежест, трудност и лишение и да се прекратят всички те на часа, тук и сега, и в бъдните времена!

И те Благославям да извършваш всички свои указани Свише дела, бидейки в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония, в благоденствие и с все по-голяма лекота, и да е изключително висококачествена, доброплодотворна и успешна твоята работа според гледната точка на Отца!”

И дойдох в днешния ден, за да дам този благослов и на всички вас, мили деца на Светлината, които сте носители на Живия Живот. В условията на постоянно повишаваща се вибрация и енергетика на планетата, всеки би могъл сам себе си да благославя с този Благослов, за да се преобрази живота му към Добро.*

АЗ СЪМ Санат Кумара

ОМ

 

под линия

* Всеки може да благославя себе си, когато е сам на закрито или покрит, така:

Аз ........... (малкото име) се Благославям да останат в миналото
всяко илюзорно проявление спрямо мен и моята работа,
всяко противодействие,
всяка тежест, трудност и лишение
и да се прекратят всички те на часа, тук и сега, и в бъдните времена!
 
И се Благославям да извършвам всички свои благи дела,
бидейки в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония,
в благоденствие и с все по-голяма лекота,
и да е изключително висококачествена, доброплодотворна и успешна
моята работа според гледната точка на Отца!
 
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за този благослов и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!