Лъч Надежда

Владика Кут Хуми

13 април 2011 г.

АЗ СЪМ Кут Хуми.

Днес идвам да ви населя с енергията на Радостта и Любовта, която изпитвам към вас и в този момент ви отдавам. Искам да ви предам и своите Вяра и Надежда във вас и в разцъфтяването на вашите, неподозирани от вас самите, възможности и способности.

Отворете сърцата си за Божествената Любов, която струи към вас от Висшите октави на Светлината. Оставете се тя да ви облива, попивайте я и когато всяка ваша клетка се насити с нея, започнете да я излъчвате към цялата планета Земя и Живия Живот на нея.

Отворете очите си за красотата около вас. Забелязвайте всяка подробност от постоянно променящата се природа и ѝ се любувайте. Гледайте изгревите и залезите на Слънцето и звездите на нощното небе и приемайте Посланията, които те ви изпращат.

Отворете ушите си за птичите песни, за жуженето на пчелите, за ромона на водата, за полъха на вятъра и за музиката на Висшите Небесни сфери.

Почувствайте Творението на Единния Отец в неговата цялост и безкрайност.

Забелязвайте само Божествените проявления от вашия свят.

Бъдете спокойни и хармонични. Така ще сте способни да вземате правилни решения в ситуациите, които ви поднася животът.

Това е ключът към успеха за преобразуване на днешната тъжна ситуация на Земята.

Само когато сте в Радостта, с Радост ще дарявате своите близки. Само когато сте в Любовта Божествена, Божествена Любов ще отдавате на цялото Творение на Отца.

Отделяйте време да се занимавате с изкуство – то повишава вашите вибрации и ви извисява към Висшите Небесни селения. Излишно е да се чакат по-добри времена. Започнете още сега, веднага. Тогава ще бъдете защитени от всички мерзости на илюзията.

И колкото повече от вас успяват да изпълняват моите днешни препоръки, толкова по-голяма е Надеждата за по-добър развой на бъдещите събития.

АЗ СЪМ Кут Хуми