Заявете със своето поведение намерението си да живеете в един Нов Свят в съответствие със Законите на тази Вселена

Господ Шива

22 юли 2011 г.

АЗ СЪМ Шива. Днес АЗ СЪМ дойдох да ви укажа някои моменти, към които да насочите своя устрем и действия занапред. И колкото повече от вас се вслушват в нашите слова и веднага преминат към тяхното приложение в своя живот, толкова по-добре ще бъде за вашия свят.

Понеже времето толкова много накъся, че вече престана да бъде от толкова голямо значение колкото се може повече хора да бъдат информирани. Най-важното в този момент е тези, които сега четат нашите Послания, веднага, без забавяне, възможно най-пълно и качествено да пристъпят към прилагането в своя живот без прекъсване на дадените до този момент от нас препоръки, а също и на препоръките, които получавате сега и които евентуално ще получавате занапред.

А сега вече пристъпвам към главното – насоките за практическо приложение на нашето Учение. Важното е със своето поведение да заявите намерението си да живеете в един Нов Свят, в съответствие със Законите на тази Вселена. И това да го правите, без да ви тормози мисълта, че вашето поведение е капка в морето на илюзията. Спрете да обръщате внимание на това, което правят всички наоколо. Важното е какво правите вие, а също и в какво състояние на съзнанието го правите.

Бъдете радостни и лъчезарни, докато извършвате вашите нестандартни постъпки, и посявайте Божествените образци там, където сте, изпълнени с Божествена Любов към цялата ви планета и към всички Живи същества.

Бъдете спокойни и уверени в това, което вършите, докато прилагате на дело нашите препоръки.

Бъдете позитивни в своите мисли, чувства и слова и следете постоянно за това.

Бъдете хармонични.
Говорете тихо, меко и плавно.
Когато ходите, правете го без резки движения.
Когато пътувате с какъвто и да е вид превозно средство, правете го отново плавно и с ниска скорост, когато от вас зависи скоростта, с която ще се движите. Осемдесет километра в час (80км/ч) – това е максималната препоръчителна скорост за придвижването ви в пространството на вашия свят с превозните средства, с които разполагате сега.

Така се запазва хармонията на околното пространство и се чувстват добре обитателите на всички царства на Земята. Така се чувстват добре и вашите четири низши тела и се изразходва много по-малко енергия от обитателите на фините планове на Битието, за да бъдете предпазени от критични ситуации по пътя, след като сте отправили призив към Силите на Светлината да бъдете направлявани и пазени по вашия Път.

Бъдете пестеливи с енергията, която ви се отпуска в помощ по специална Божествена Милост, след като стъпите на Пътя, за да може да се ползвате от нея за нещо наистина важно в най-тесните и стръмни участъци от изкачването ви към върха на Божественото Съзнание.

Научете се да държите будно съзнанието си и следете за какво изразходвате своята Божествена енергия във всяка минута от живота си в това въплъщение. Следете вашите решения и изборите, които правите, и най-вече мотивите, които ви движат. Винаги, преди да вземете някое решение и да изберете как да постъпите, се замислете какъв е мотивът, заради който го правите, и само ако е правилен от Божествена гледна точка, ако е в полза на Живия Живот, пристъпете към действие. И дори резултатът от вашите действия да не е най-сполучливият от човешка гледна точка, той ще е най-ползотворният от гледна точка на реалния свят на Бога.

И когато колкото се може повече от вас сте в състояние смирено и спокойно да приемете всичко, което се случва с вас и около вас във вашия свят, и продължите да излъчвате Божествена Любов към всички Живи същества и Благодарност към Бога и към Отца, вашият свят ще оцелее. Физическата платформа на планетата Земя ще се съхрани и еволюцията ви успешно напред ще продължи.

АЗ СЪМ Шива, с помощ към вас, които запазвате своята Вяра и Устременост към Отца! ОМ