Помощ ка Родината

Пресвета Богородица

26 юли 2011 г.
Обновено от Пресвета Богородица на 20 февруари 2022 г.

АС СЪМ Пресвета Богородица. Благодарение на предоставената ми Божествена въсможност, мога да достигна до всички вас, устремени и любящи деца на Отца от всички народности, населяващи планетата РАЙМА (Земя)!

И първото, което ще ви предам, е моята велика Любов към всички вас, а след това и моята голяма Благодарност по отношение на вашите усилия в отговор на моята молба към вас да отдавате помощта си на своята Родина чрес вашите служения в духовността.

Толкова съм радостна, че достатъчно много от вас всеки ден отделят време да работят в духовността. А колкото и да са малко, има и такива, които цялото си свободно време посвещават на духовната практика, която е най-блиска до тяхното сърце.

И в случаи на грозящи катаклизми от всякакво естество, понякога само поради един такъв от вас, може да се превърне в Светлина всичко отрицателно там, където тоя човек се намира, когато отдава своята Божествена енергия към Висшите Небесни селения. А също и на онова място от планетата, на което се е родил и относно което той отправя пред Отца своята молба ка помощ. Някои от вас живеете вън от Родината си, но където и да сте, можете да се молите ка нея и можете да насочвате своята молитвена енергия да ѝ е в помощ!

Това е благословена от Бога връска, която можете да усилите чрес своето бескористно служение. Така ще можете да получавате подкрепа и охрана от мястото, на което сте се родили, макар и да сте на хиляди километри растояние от него. Поради тая причина е важно всеки да чувства своята връска с родното си място и с хората, живеещи на него, и да осъзнава/Осъснава тая връска, която съществува на ниво поле. Да Осъснава и отговорността си да съхранява положителни своите мисли и чувства, които испитва към всичко родно, включително и към хората, които управляват държавата в момента.

Във времето на постоянни промени, в което живеете, е много важно да сте Осъснати и Просветени по въпроса относно връската на всеки един от вас с мястото, на което е роден, и с хората, живеещи на него. Връска, която се установява в момента на вашето раждане и ви съпровожда по време на цялото ви текущо въплъщение, и единствено вие сте тия, които определяте каква ще е нейната сила и мощ.

Добруването на цялата планета РАЙМА (Земя) – вашия общ Дом, вашата обща Родина, населявана от всички Живи същества на всички планове на Битието, е в пряка връска с бескористното служение и бесусловната Божествена Любов, които всеки от вас, и колкото се може повече от вас, отдавате на своята Родина, където и да се намирате, по които и краища на света да сте!

АС СЪМ Пресвета Богородица, с упование във вашите сили и въсможности да творите Добро чрес вашата духовна работа и с помощ към всички вас, които я вършите всеки ден с всяка своя молитва или благослов и с всяка своя мисъл, чувство и слово.