Помощ за Родината

Пресвета Богородица

26 юли 2011 г.

АЗ СЪМ Пресвета Богородица. Използвам предоставената извънредна Божествена възможност да достигна до всички вас, устремени и любящи деца на Отца от всички народности, населяващи планетата Земя!

И първото, което ще ви предам, е моята велика Любов към всички вас, а след това и моята голяма Благодарност за вашите усилия в отговор на моята молба към вас да отдавате помощта си на своята родна земя чрез вашите служения в духовността.

Толкова съм радостна, че достатъчно много от вас се оказаха способни всеки ден да отделят време за работа в духовността. А колкото и да са малко, има и такива, които цялото си свободно време посвещават на духовната практика, която е най-близка до тяхното сърце.

И в случаи на грозящи катаклизми от всякакво естество, понякога само заради един такъв от вас, може да се преобразува всичко отрицателно там, където този човек се намира, когато отдава своята Божествена енергия към Висшите Небесни селения. А също и на онова място от планетата, на което се е родил и за което той отправя пред Отца своята молба за помощ. Някои от вас живеете извън Родината си, но където и да сте, можете да се молите за нея и можете да насочвате своята Божествена енергия в помощ на родната си земя!

Това е благословена от Бога връзка, която можете да усилите чрез своето безкористно служение. Така ще можете да получавате подкрепа и защита от земята, на която сте се родили, макар и да сте на хиляди километри разстояние от нея. Поради тази причина за всички ви е важно да чувствате своята връзка с родната земя и с хората, живеещи на нея, и да осъзнавате тази връзка и взаимна зависимост, които съществуват на ниво поле. Да осъзнавате и отговорността си да пазите позитивни своите мисли и чувства, които изпитвате към всичко родно, включително и към хората, които управляват държавата в момента.

Във времето на постоянни промени, в което живеете, е много важно да сте осъзнати и просветени по въпроса за връзката на всеки един от вас със земята, на която е роден, и с хората, живеещи на нея. Връзка, която се установява в момента на вашето раждане и ви съпровожда по време на цялото ви текущо въплъщение, и само от вас зависи каква ще е нейната сила и мощ.

От безкористното служение и безусловната Божествена Любов, които всеки от вас, и колкото се може повече от вас, отдавате на своята Родина по всички краища на света, зависи добруването на цялата планета Земя – вашия общ Дом, вашата обща Родина, населявана от всички Живи същества на всички планове на Битието!

АЗ СЪМ Пресвета Богородица, с упование във вашите сили и възможности да творите Добро чрез вашата духовна работа и с помощ към всички вас, които я извършвате всеки ден с всяка своя молитва, призив или благослов и с всяка своя мисъл, чувство и слово.