Помнете изключителната важност на съкратените времена, в които живеете сега

Господ Майтрейя

5 август 2011 г.

АЗ СЪМ Майтрейя и днес идвам при всички будни, в които огънят на Живия Живот гори! Идвам, за да ви сънастроя за вашата бъдеща работа, която ви предстои да извършвате, бидейки във въплъщение в материалния свят. Всеки един от вас е важна съставна част от Промисъла на Отца за осъществяване на Новото, което идва.

И всички вие, взети заедно с вашите мисли, чувства и слова, които сътворявате сега, и с работата, която извършвате чрез служенията си в духовността, отдавайки енергията си безусловно на Отца, и с работата, която извършвате във физическия свят всеки ден, определяте кой вариант и кой подвариант на стартиралия вече вариант, и кой под-подвариант на стартиралия след това подвариант и т.н. от Промисъла на Отца ще се задейства във всеки следващ момент!

Затова идвам да доведа до вашето външно съзнание изключителната важност на съкратените времена, в които живеете сега, и на решенията, които вземате, и на действията, които предприемате или не предприемате в тези времена. Всички вие специално сте дошли в това си въплъщение, за да дадете най-доброто, на което сте способни, и да правите това постоянно!

Днес идвам, за да дам нужния заряд на всички, които вече сте будни, за да останете будни и занапред. И още – давам ви в този момент и заряда, от който се нуждаете, за да сте бодри и работоспособни винаги щом сте устремени към Отца и желаете да сте в Служение на Живия Живот!

И когато имате нужда от помощ и подкрепа, за да се задържите на Пътя, опитайте да успокоите мислите и чувствата си, влезте навътре в тишината на вашата същност и оттам може да ме призовете помощ да ви дам. Постойте така известно време в Благодарност и изпълнени с Божествена Любов към вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие и към Отца, а след това прочетете Посланието, което ви давам сега.

Много скоро след това ще забележите своята Сила и Воля да продължите напред и ще дойде моментът, когато ще се намери, като че ли от „самосебе си”, решение на вашия проблем, което е нужно да приемете с радост, дори и да не ви се струва „най-доброто”, понеже то е най-доброто за вас тук и сега!

Така че ви остава да благодарите и напред по Пътя да продължите още по-осъзнати и устремени, прилагайки на дело нашите препоръки все по-пълно и все по-добре!

АЗ СЪМ Майтрейя и казах това, което трябва. ОМ