Продължение на беседата относно сътворяването на вашите деца

Владика Кут Хуми

12 август 2011 г.*
Обновено от Владика Кут Хуми на 22 февруари 2022 г.

АС СЪМ Кут Хуми и искам да дам някои допълнителни наставления по темата относно сътворяването и отглеждането на децата, които биха помогнали да се осигури светло бъдеще на човешкия род и на цялата планета РАЙМА (Земя).

Вече сте наясно, че все по-ниския енергиен и творчески потенциал на всяко следващо поколение, които се наблюдават на планетата прес последното столетие, са в пряка връска с нарушаването все повече на Господното Нравствено Правило (Божествения Нравствен Закон). И днес ас дойдох да продължа своята беседа, тъй като доста от вас се покаяха относно миналата си сексуална разпуснатост.

Обаче това е само началото, любими. Сегашната цивилизация доста се е отклонила от испълнението на Господното Нравствено Правило (Божествения Нравствен Закон). Ние идваме и постоянно тръбим относно опасността прес последните години. Понеже сме наблюдавали вече същите симптоми на намален енергиен и творчески потенциал, усилващи се във всяко следващо поколение у всички предходни загинали цивилизации на планетата РАЙМА (Земя).

След това въведение, когато вече Осъснавате отговорността си по отношение на всяко ваше действие и всяко ваше решение в бъдеще, ас пристъпвам към същността.

Вече ви е ясна важността на целомъдрието и на двамата партньори преди да се направи ритуала, съчетаващ мъжа и жената в семейство, от свещенодействащо лице в която и религия да бъде направен тоя ритуал (като например венчавката в християнството).

Тук има два съществени момента.

Първият – целомъдрие преди сътворяването на първото дете, та да му се даде целият енергиен потенциал, предвиден ка това сътворяване, като се пристъпва към половия акт именно с желанието да се сътвори нов човек и с молба към Отца ка това.

Вторият момент – осъществяването на ритуала, чрес който се сътворява новото семейство преди сътворяването на първото дете. Чрес тоя ритуал аурите на мъжа и жената се съединяват в една нова, допълнителна обща аура, в едно единно цяло, при което след това в живота на семейната двойка сексуалната енергия – енергията на Сътворението, се съхранява и акумулира, и идва в помощ на всички членове на това семейство и на рода. Освен това наличието на тая допълнителна обща аура на родителите дава въсможност в такова семейство да дойдат във въплъщение Души от по-висшите слоеве на Небесните селения.

Бес обреда на съчетание на мъжа и жената в ново семейство, когато те се вричат един на друг да са едно единно цяло пред Отца, Божествената енергия на Сътворението се распилява в илюзията. Същото се получава и при изневярата, тъй като тогава се раскъсва общата аура на семейна двойка.

И в двата случая – отсъствието на обряда, сътворяващ новото семейство, или ако е направен, но след това е последвала изневяра на единия или и на двамата в семейната двойка от мъж и жена, ако след това се сътвори дете, Душата, която идва във въплъщение е от по-ниските слоеве на Небесните октави – от астралните слоеве. Само с такава Душа може да се роди жизнеспособно дете при родителска двойка с такова ниво на енергетика и вибрации, което се получава, когато те живеят в нарушение на Господните Повели и Правила (Заповеди и Закони).

Поради това ние идваме и даваме нашето Учение и ви молим да помогнете то да достигне до младежите и да им бъде обяснено. Колкото повече хора научат ка него и Осъснаят неговата важност, толкова по-добре, понеже ще обмислят какви решения да следват в живота си в бъдеще. Така ще се даде шанс да дойдат във въплъщение повече Светли Души.

Нужно е цялото Учение да бъде обяснено и на младите хора, и на техните родители. Ако такава Светла Душа реши да рискува и слезе във въплъщение, много е важно, освен всичко речено дотук, и родителите на детето, и техните родители да са Осъснати и с по-високо ниво на енергия и вибрации, та да осигурят нормални условия ка растежа и формирането на новия човек, така че той да успее да осъществи плана, поради който е дошъл в това въплъщение. Нали сте наясно, че едно лъчисто дете Жива, Светла и Чиста Душа с високи вибрации не би могло да ги съхрани, ако живее с хора, които имат ниско ниво на Осъснатост и хранят и себе си, и него с месо и сурогатни храни, и го държат пред телевизора, и живеят сред вибрацията, шума и мръсотията, най-вече енергийна, на големите градове и поради това те самите са с ниски вибрации.

Накрая бих искал да се спра на още един момент. Ако вече имате толкова деца, колкото желаете, вие продължавате да сте отговорни и е нужно да внимавате и в бъдеще как расходвате Божествената енергия на Сътворението. Всеки път, когато решите да имате сексуален контакт със семейния си партньор, трябва да се подготвите ка това. Исвисете своето Съснание към Висшите октави на Светлината и насочете вашата обща, сплетена в едно енергия към Отца, в подкрепа на Живия Живот. Тогава тая енергия ще се върне след това приумножена при вас, освен в помощ на вас и вашите растящи деца, но и в помощ на вашите внуци! С вашите действия вие сътворявате бъдещето както на своите деца, така и бъдещето на своите внуци, а също и вашето собствено бъдеще в следващите ви въплъщения.

Радостен съм, че Осъснавате своите минали грешки и виждам желанието на доста много от вас да спрат да ги повтарят. Помолете Бога ка помощ и тя ще ви се даде, та да може, след като сте Осъснали своите грешки и сте се покаяли, и имате желанието да спрете да ги повтаряте в бъдеще, да успявате в това си начинание.

АС СЪМ Кут Хуми, с Любов и грижа към вас и с Надежда ка оцеляването и процъфтяването на човешкия род.

 

blue line

* На 7-8 февруари 2013 г. Прелюбимият Кут Хуми даде няколко допълнения към Посланието, които са включени в него.