Учете се на краснопис и го прилагайте ежедневно

Владика Мория

20 август 2011 г.
Обновено от Владика Мория на 23 февруари 2022 г.

АС СЪМ Владика Мория. Днес идвам да ви дам напътствия как всеки, в който Живият Огън гори, със своите собствени усилия може много да си помогне ка повишаване на Съсредоточеността и да бъде в Баланс и Хармония. Това са все качества, които ви е абсолютно наложително да отработвате, та да можете да преминете в Новия Свят на 6-тата раса.

Съсредоточеността ви помага да успявате да удържате мисълта си насочена към реалния свят на Бога, бес да се отклонява към околната ви илюзия.

Балансът и Хармонията спомагат да оставате положителни и в Радостта и така да съхраните своя храм и своята Божествена енергия, въпреки случващото се в живота ви във всеки един момент от пребиваването ви в тоя свят.

Това, което ви препоръчвам да правите, е да пишете на ръка винаги, когато е въсможно. И най-важното в процеса на писането е да се опитате да се успокоите и да пишете бавно, плавно, с обли букви, с еднакви растояния между отделните думи… Упражнявайте своя краснопис отново и отново. И преди да почнете, благодарете на Бога относно помощта, която ви се дава, та да успеете.

И колкото повече пишете и успявате да се успокоите и да намалите темпа на писането, и го правите с обли и слети букви в думите, когато и да го правите, където и да се намирате и каквото и да пишете, толкова повече ще усещате, че когато след това почнете да говорите, тонът ви е по-мек и мисълта ви тече плавно, и се чувствате добре. Ще почувствате, че ви е леко и радостно на Душата. След време ще усетите, че и концентрацията ви се повишава и ви е много по-лесно да удържате вниманието си върху дадено нещо.

Понеже всичко в човека е в едно единно цяло и когато прилагате усилия да пишете спокойно и с обли букви, това влияе на вашите мисли, чувства и говор. Те стават положителни и сънастроени на Божествената гама.

Когато мисълта ви е ангажирана с писането и влагате в тоя процес цялото си старание, и го правите с желание, вие мислите как да исписвате буквите, вместо това какви проблеми имате в момента. Така, освобождавайки съзнанието си от проблемите, давате въсможност те да бъдат Божествено решени и вашата Висша Част да се намеси и да ви подскаже правилното решение. И както се стараете да пишете красиво, така в един момент в главата ви току се породила прекрасна идея, дошла направо от Висшите сфери.

Процесът на красивото писане на ръка е исключително важен ка човечеството в състоянието, в което то се намира сега. Поради това и представителите на мрежите на илюзията толкова се постараха да го омаловажат.

На ниво материално тяло чрес вашите усилия умът дава команди на ръката да намали скоростта на писането и да почне да пише с обли букви, да се подравни текстът и да бъде симетричен на листа. Тогава на фин план енергията почва да тече плавно между двете полукълба на ума.

На ниво Душа това води до появата на чувството на Радост и състояние на Умиротвореност и до появата на Положителност в мисълта.

Следващото, което се получава, след като постигнете горния ефект, е сливането на Душата с Духа – с Висшата Част. Така тя поема ръководството и вие ставате способни да сътворявате Божествени обрасци във всяка област на живота.

Наясно сте, любими, как всичко е единно и колко вашата цивилизация се е отклонила и върви по път, водещ надолу. Вие въвеждате текста с помощта на машини и те пишат вместо вас. Учите се дори да не мислите, като натискате клавишите със съответните букви. А в последно време вашата „напреднала” цивилизация се сдоби с „достижението“ да се пише още по-малко, дори и с помощта на машина, и се стигна дотам да се докосва екрана с цял готов текст на него. Колко „удобно”!

Но това води до деградация и липса на способност ка съсредоточаване и творческо мислене. А после се чудите каква е причината във вашия напреднал цивилизован свят да се появят толкова нови болести. Дали вашите прабаби и прадядовци страдаха от старческо слабоумие, или имаха бистър ум и мъдро напътстваха своите деца и внуци, и помнеха толкова много прикаски, легенди и песни?

Днес дойдох да ви дам тая практическа препоръка, която да ви е от помощ в бъдеще. Тя помага да ви е по-лесно да контролирате своите мисли, чувства и слова. Вие може да употребявате достиженията на вашата цивилизация, но го правете мъдро и с мярка! Пишете на компютрите, но пишете и на ръка. И когато го правите, го правете качествено, та да сте добре.

Искайте помощ ка отработване на правилното от Божествена гледна точка исписване на текста и винаги благодарете на Господа относно помощта, която ви се дава.

И когато творите, е по-добре да пишете сътворяваното на ръка. Така е доста по-сигурно, че тогава на преден план е вашата Божествена същност, а илюзорната ви част е бес влияние над вас.

Ас ви давам в днешния ден импулс да действате в нужното направление и да бъдете Сдрави в бъдеще. Сдрави в Дух, Душа и тяло, та да са успешни всички ваши дела, които вършите, водени от мисълта ка добруването на Живия Живот и намерението да служите на Бога всеки час!

АС СЪМ Владика Мория