От вас самите – от всеки поотделно – зависи къде ще продължите своята еволюция
и от кое ниво

Господ Елисейя

24 август 2011 г.

АЗ СЪМ Елисейя и дойдох от Великото Централно Слънце в днешния ден, за да дам Послание на човечеството на планетата Земя.

Една от моите функции е да подпомагам процеса на преход, през който преминават планетите и еволюциите на тях, когато времето за това настане. А също и да контролирам процесът на прехода да се извършва в съответствие с взетите от Висшия Космически Съвет решения за всяка отделна еволюция. Така че АЗ СЪМ идвал на вашата планета само по времето на преходите ѝ на ново еволюционно ниво. Дойдох и сега.

Използвам възможността чрез този наш Посланик да сведа до външното ви съзнание най-важното за вас.

Опитвайте се да гледате на процеса, който започна и ще се разгръща занапред, от гледна точка на вечността. Излезте в съзнанието си извън пределите на тази планета и живота на нея. Осъзнайте, че Животът е вечен и прелива от една форма в друга, от една планета на друга, от една галактика на друга, от една вселена в друга. Смъртта е имагинерно понятие на вашата цивилизация – забравете го! От вас самите – от всеки поотделно, зависи къде ще продължи своята еволюция и от кое ниво.

Затова всички Учители на човечеството постоянно указват в Посланията, които дават, колко важно е да спазвате Божествените Заповеди и Закони. Настъпи времето да водите живот на светци. И колкото повече от вас го направят, толкова по-добре за всички Живи същества на тази планета.

Поради това ви се казва и аз ще повторя, че е важно всекидневното четене на Посланията, които са ви дадени от Силите на Светлината. Важно е и приложението на напътствията, съдържащи се в тези Послания, постепенно и постоянно във вашия живот. Посланията трябва да се превърнат във ваше настолно четиво. Божието Слово, съдържащо се в тях, трябва да е основното и почти единственото, което четете, извън това, което ви се налага да четете във връзка с вашите служебни задължения, при изпълнение на работата, която вършите в материалния свят.

Ще поясня горните слова, за да разберете, че не съм краен в това, което ви говоря, както някои от вас може да си помислят. И ще разберете, че тази препоръка е спасителна за вас във времето, в което живеете.

Казвано ви е, че Посланията, които даваме, имат освен информационна, и енергийна съставляваща. Тази енергийна съставляваща ви помага да извисите своето съзнание, да повишите своите вибрации и да се сънастроят вашите тела на вълната на Висшите октави на Светлината. Когато четете нашите Послания с цялото си внимание, с Уважение и Божествена Любов към Възнесеното Същество на Светлината, което ви го дава, това ви помага да поемете тази енергийна съставляваща. А когато след това искате помощ и се стараете всеки миг от своя живот да прилагате прочетените напътствия, вие създавате блага карма със своите правилни мисли, чувства, слова, постъпки и действия и Божествената ви енергия се приумножава.

Сега си помислете какво се получава, когато поемате информация, която е отрицателно заредена – например спомнете си за новините, които услужливо ви се предлагат под всякакъв вид и форма от източниците за масова информация във вашия свят. Помислете си и за цялата информация, която ви залива и за която многократно ви се казва, че истинността в нея е 10 и дори по-малко процента. Целият този информационен сурогат е илюзорен и когато го поемате, вие отдавате своята Божествена енергия в илюзията, подсилвайки я по този начин. Така вие се натоварвате кармично и сами се затваряте за Божествения свят. Освен това времето, когато сте пропуснали възможността да вложите своя труд и да насочите своите усилия към нещо полезно, чрез което да натрупате блага карма, е безвъзвратно загубено за вас. А времето на промените вече тече и постоянно накъсява.

Когато поемате лъжлива информация и/или отрицателна информация, тя също има и енергийна съставляваща, която постъпва във вашите тела. Обаче за разлика от енергийната съставляваща, която постъпва във вашите тела при четенето на Словото, дошло от Висшите октави на Светлината, която помазва вашите тела с Божествен елей, който ги изцелява и обновява, то енергийната съставляваща на отрицателната и на лъжовната от Божествена гледна точка информация руши вашите тела и вашите енергийни канали се затварят.

Това ви се случва, когато гледате, слушате, четете и поемате такава информация от различните носители, без значение дали е от книга, вестник, списание, радио, телевизия, интернет, от компютърните игри или от друго нещо. Това се случва и на вашите малолетни деца, когато ги слагате например пред телевизора или пък спят, или играят около вас в стаята, където вие сте пред телевизора. Дори и да не го гледат и да не разбират чутото, енергийната съставляваща руши техните тела и ги затваря за Божествения свят. Вие прекъсвате връзката им с Дома и сте отговорни за това. Този процес би могъл да се оприличи на поемането от децата на тютюневия дим, когато са в стаята, където вие пушите.

Сега вече разбирате колко е важно за вас всекидневното четене на нашите Послания. И колко е важно да спрете да губите своето време и енергия в илюзорни занимания, а да насочите своите усилия в приложение на прочетеното, в отработване на всяко указание, което ви е дадено. Имате такова огромно поле за практически действия в приложение на прочетеното, в служение на Живия Живот! Това ще помогне на вас, може да помогне и на толкова други Живи души около вас, да продължите своето еволюционно развитие напред и нагоре!

Това е, което ви желая, и бих се радвал, колкото може повече от вас да минат успешно през времената на промените.

АЗ СЪМ Елисейя