Учение за важността на различаването - знаците по вашия Път

Господ Ланто

19 септември 2011 г.

АЗ СЪМ Ланто.

Днес аз дойдох, за да дам поредната част от нашето Учение на тези от вас, които са готови да го възприемат и желаят да го прилагат в своя живот. Та нали за това сте дошли във въплъщение – за да работите над себе си и чрез собственото си усъвършенстване да сте в подкрепа на Живия Живот на тази планета. И когато отработите едно или няколко от положенията в нашето Учение и те станат част от вашата същност, да преминете към следващите. И така плавно, постепенно и постоянно да се придвижвате напред по Пътя към Отца.

Днес аз искам да обърна вашето внимание върху знаците, които ви се дават. Знаците, за които вие дори често пъти молите да ви се дадат, за да ви укажат посоката, в която да поемете, когато сте изправени пред вземането на решение, без значение дали се отнася за нещо ежедневно, или за нещо, което е от основна важност във вашия живот.

Вие съзнавате, че всеки ваш избор или ви доближава до Бога, или ви отдалечава от Него. Затова много от вас се замислят, преди да вземат решение и да направят избор в ситуациите, които животът ви поднася. И когато отправяте своя взор към Висшите Небесни селения и ни молите да ви подкрепяме по вашия Път и да ви направляваме, за да правите правилните от Божествена гледна точка избори, ние го правим. Да, ние влагаме Божествена енергия, за да се случват нещата около вас точно така, както се случват. Даваме ви своите знаци, за да ви помагат по Пътя, да го очертават и коригират. Даваме ви крайпътни жалони и маркировка, за да продължите във вярното направление.

Но както вече знаете, всичко във вашия свят е двойствено. Съответно и знаците, които получавате, може да са дадени както от нас, така и от силите, отстояващи илюзията. И само, и единствено от вашето вътрешно състояние зависи с кого ще се свържете вие и чии знаци ще приемате.

Ако сте хармонични и в Радостта, е сигурно, че ще забележите нашите знаци, които вие самите ни давате възможност да проявим във вашия свят.

И обратното също е валидно. Ако сте отрицателно настроени, без значение как – било то ядосани или нервни, ако изпитвате раздразнение към някого или нещо... и получите знак, добре би било да си спомните днешните ми слова и да се замислите дали да се ръководите в своите избори по-нататък от точно този знак.

Аз бих ви препоръчал първо да направите нужното, за да се успокоите и балансът и хармонията си да възстановите. Благодарете на Силите на Светлината за помощта, която ви се дава, за да се освободите от състоянието, в което сте изпаднали в момента и което чувствате, че ви е овладяло, и което е далеч от Божественото състояние, в което би трябвало да пребивавате.

Искам да ви напомня за мъдростта, дошла при вас през вековете и съхранена в народните приказки и поговорки – когато някой се ядоса, първо, да преброи бавно до десет и след това да говори или върши нещо. Нужно е да си дадете време, за да се успокоите и тогава напред да продължите.

Има и друга мъдрост, която вашите деди спазваха и бяха добре в живота спрямо Бога: „Утрото е по-мъдро от вечерта”. Когато сте уморени и натоварени енергийно от всички събития през деня, а ви предстои да направите избор, пък макар и той да не ви изглежда толкова важен, много по-добре би било да го отложите за следващия ден и да помолите Бога за помощ да се възстановите през нощта. Да помолите и ангелите да ви пазят и да ви съпроводят веднага след като заспите във Висшите октави на Светлината при вашите Учители Небесни от Йерархията на Светлината. Да помолите и своя Учител от Висшите Небесни Октави за помощ - да ви се даде знак Свише за правилния избор, който ще ви позволи да се задържите на Пътя. Тогава сутринта ще се събудите отпочинали и способни да видите ситуацията в съвсем друга светлина. Ще бъдете в състояние да получите и да разпознаете нашите знаци, които ви изпращаме в помощ.

А най-доброто за вас би било да получавате винаги само знаците, които ние ви изпращаме и свеждаме до вашето външно съзнание. Поради това постоянно ви указваме да сте изцяло позитивни, в Радостта, с максимално извисено съзнание и в Знанието, че всичко, което се случва, е най-доброто за момента, и да благодарите за всичко на Отца!

Днес аз ви указах как да различавате знаците, които идват до вас, и че те са в пряка връзка с вашето вътрешно състояние, в което се намирате в момента, когато ги получавате, или в което сте били малко преди това. И съм радостен, че съм с вас в този миг.

АЗ СЪМ Ланто