Поливайте обилно и младото поколение, и възрастните хора
с вашите Божествена Любов и Светлина

Владика Годфри

29 септември 2011 г.

АЗ СЪМ Годфри.

Днес аз идвам отново при вас, възлюбени деца на Отца, понеже такава е Възможността на Божествената Милост, отпусната от Великото Централно Слънце.

В своето предишно Послание, което дадох наскоро, аз наблегнах на важността да прилагате на практика полученото от нас Учение и да създавате Божествени образци във всички сфери на живота, да дадете приоритет на духовните ценности. Наблегнах колко е важно посетите семена на Духа в сърцата на хората, четящи нашите Послания, да прорастат като филизи на новото съзнание.

Сега искам да допълня, че това би се получило по-бързо, ако, променяйки себе си, чрез своя пример успеете да увлечете и младото поколение, и то така, че да им хареса и те самите да пожелаят да създават новите Божествени образци, като спазват Божествените Заповеди и Закони и прилагат техните принципи в своя живот. И бързам да уточня, че е възможно понякога да сте по-малко успешни, когато искате да предадете този импулс на своите собствени деца. Много често вас ви свързват кармични връзки както с вашите родители, така и с вашите деца. Затова ще постигнете много по-добър резултат, ако вдъхновите техните приятели. Това е най-сигурният и бърз начин да бъдат увлечени и собствените ви деца.

Използвайте свободното си време, за да бъдете с децата и юношите, които са в Бога – тези, в които Огънят на Живия Живот гори, и поливайте обилно душите им със своята Божествена Любов и Светлина. И това време, което изцяло ще им отдадете, бидейки и телом, и духом с тях, ще е най-добре оползотвореното. То ще донесе Радост и Покой в душите ви и ще ви даде сили да продължите напред по Пътя и да минете през това, което ви предстои.

Когато младите са в Светлинната мрежа, те са в състояние много бързо да поемат Светлината, да почувстват Божествената Любов и да ги преумножат. И вие може да продължите да бъдете техен наставник и учител, но в скоро време може да стане така, че и самите те да ви дадат едни от най-ценните уроци в живота и да ви помогнат по най-различни и изненадващи за вас начини, когато имате нужда от помощ.

Другата група от хора, на които също е много благодатно да помагате, са възрастните хора, които се стремят да са в Бога и желаят да се придвижват напред по Пътя към Отца, за да се спасят техните души и да се даде шанс на техните жизнепотоци развитието си да продължат. И те, подобно на младите хора, разполагат със свободно време, което много по-добре ще оползотворят, когато го прекарват с вас. А и след това ще получат импулса да вършат нещо добро и полезно, вместо да стоят пред екрана на телевизора, отдавайки остатъка от своята безценна Божествена енергия в илюзията, гледайки поредния сапунен сериал или слушайки новините, които едва ли ще им донесат Радост в живота и Хармония в душите.

И отново може би някои от вас ще имат много по-голям успех, когато предават нашето Учение на други възрастни хора вместо на собствените си родители. Но когато вие се погрижите за душите на нечии други родители, ще се намери кой да помогне и на вашите родители. Собственият ви пример е най-добрият учител в случая.

При контакта с възрастните хора Божествената Любов и Светлината, които ще им дарите, и уважението, което ще им засвидетелствате, ще ви отворят възможността да почерпите от тяхната мъдрост и от всичко добро от техния житейски опит. Тази мъдрост и житейски опит ще ви се предадат, за да ги преумножавате в своя живот и да ги предадете на свой ред на младото поколение, то да ги преумножава занапред! Ще можете да ги предадете на тези от младите хора, които с благодарност и уважение се отнасят към вас и с Любов Божествена отговарят на вашата Божествена Любов!

Радвам се на възможността да бъда днес с вас и да ви дам това Послание.

АЗ СЪМ Годфри