Бъдете себе си в отношенията си с Бога

Прелюбимият Бабаджи

1 октомври 2011 г.

АЗ СЪМ Бабаджи.

Днес аз дойдох с ново Послание към човечеството на Земята и най-вече към вас, устремените към Бога чела.

Искам да спра вашето внимание на следния момент – нужно е да бъдете себе си в отношенията си с Бога. Във вашето илюзорно общество всеки е надянал някаква маска и играе някаква игра пред другите актьори. Обаче някои от вас дотолкова са сраснали вече със своите маски, че само сменят някоя част от тях, за да са различни, но самата маска всъщност забравят да свалят, дори и когато се изправят насаме пред Бога.

Искам да ви попитам знаете ли кои сте – Богове по своята същност, обаче забравили тази истина и потънали в илюзията на материалността. А наясно ли сте дали желаете да проявите тази своя същност в материалността? Желаете ли да бъдете Богове в проявление в това въплъщение? Това е възможно, възлюбени, когато решите да се промените, да спазвате Божествените Заповеди и Закони и да поискате всичко, което правите, да бъде в полза на Живия Живот, на всички Живи същества. Така ще можете еволюцията си да продължите според предначертанието на Божествения Промисъл.

След това встъпление минавам към своето указание, което би ви било от полза, ако сте решили, че желаете занапред в Бога да продължите и желаете да се избегне превръщането ви в отпадъчен продукт на еволюцията.

Добре би било да поддържате един постоянен вътрешен диалог със своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, да му говорите с голяма, Божествена Любов и да му благодарите за решенията, които взема за развитието на събитията във вашия живот. Да му разказвате, когато сте насаме, за това, което ви се случва, и да искате помощ за това, с което сами не сте в състояние да се справите, а и дори да можете сами, съвет да поискате и да ви укаже по някакъв начин дали това, което мислите да правите, е правилно от Божествена гледна точка.

Когато сте в извисено състояние на съзнанието и излъчвате Благодарност и Божествена Любов към своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, тогава то има възможност много повече да ви ръководи в живота.

Същото е и когато се обръщате вътрешно към нас за помощ през деня и преди да заспите през нощта.

Открийте своето истинско лице пред Бога във вас и пред Възнесените Същества на Светлината. Бъдете като децата, проявявайте искреност, покаяние, когато чувствате, че сте сгрешили, искайте помощ и постоянно благодарете и изпращайте колкото можете повече Божествена Любов във Висшите октави на Светлината.

Благодарете постоянно за всичко! Поливайте Небесната градина с Живата вода на Благодарността. Насочвайте своите Благодарност и Божествена Любов към всички Живи същества и най-вече към Отца. Благодарете на Небесния Отец от все сърце постоянно, всеки ден, многократно, за Милостта Му към планетата Земя и към всички Живи същества! Понеже Неговата Милост наистина е велика и въпреки цялата карма, която човечеството е натворило и продължава да твори, планетата все още съществува и се дава до последно възможност на тези от хората, които пожелаят и решат, да се променят и спасят.

Ситуацията на планетата е изключително тежка и затова аз ви казвам да изричате постоянно „благодаря” към Висшите октави на Светлината и да го излъчвате с цялото си същество!

АЗ СЪМ Бабаджи