Практиката на Белия Път

Господ Сурия

26 март 2013 г.

Господ СурияАЗ СЪМ Сурия.

Днес идвам от Великото Централно Слънце с радостното чувство, че мога да дам още едно Послание на вас, устремените към Светлината Божии чеда, с което да получите моята подкрепа в тези уникални времена, в които сте се въплътили сега!

В това Послание ще разширя и допълня Практиката на Белия Път, която ви дадох в едно от своите предишни Послания*, за да ви е още повече от полза в предстоящите времена.

Усилвам тази духовна практика със своята енергия тук и сега! И я правя още по-мощна!

Бях ви казал да си представяте Бял Път, който води право напред и нагоре към Божествените висини. И че в края на Пътя, горе в далечината, стои вашият Учител на Небесата от Йерархията на Светлината, който ви зове. И ви казах как всяка сутрин, ставайки, би било добре да си представяте този Път и да поискате помощта на своя Учител, за да вървите по него през целия ден, без да се отклонявате, без да спирате и без да се връщате назад. А след това сърдечно да му поблагодарите за помощта.

Сега ще допълня тази ваша представа.

Когато затворите очи и видите този Бял Път пред вас, си представете, че от едната му страна има изключително дълбока пропаст с буйна река на дъното, а от другата му страна има високи, отвесни канари, надвиснали над него, по които липсва възможност да се изкачите.

Така че на вас ви остава едно единствено нещо – да продължите да се изкачвате, тъй като зад вас, надолу, е пълен мрак и студ, и глад. А пред вас, нагоре по Пътя, се разстила ярката Светлина, Топлина и Божествена храна, която храни всичките ви тела, докато вървите напред. Божествената Светлина ви обгръща с всеобхватната, безусловна Любов – Любовта на Отца, а Топлината идва от Любовта, извираща от сърцето на вашия Учител.

И ако някой ви зове, който и да е той, опитвайки се да ви върне назад в мрака или да ви отклони встрани, там някъде от другата страна на пропастта, дори и да ви казва, че има мост и винаги може да се върнете по него след това на своя Път, вие трябва да знаете, че основата на този мост вече е подкопана от времето и колкото и здрав да изглежда, всеки момент може да се срине в пропастта. И ако сте прескочили уж за малко по него отсреща, може да си останете там. Затова продължете по вашия Път, здраво стъпили на него и движейки се само напред и нагоре. Понеже това е единственото спасително в момента за вас.

Всеки път, когато някой поиска нещо от вас, а сърцето ви се свие, вместо да е в радостта, усещайки капана на илюзията, затворете очи и си представете картината, която ви обрисувах. И призовете на помощ своя Учител и Висшето си АЗ СЪМ Присъствие, за да вземете правилното от Господна гледна точка решение в този момент. И ще получите помощта, за да продължите успешно напред.

Когато ви стане смутно на сърцето или когато се поколебаете, макар и за миг дали е правилно да извършите това, към което ви подтикват, това е сигнал за засилено внимание от ваша страна! Всеки път, когато почувствате болка или стягане, или тежест в гърдите, или болка в слънчевия сплит или където и да е по вашите тела, или когато почувствате каквото и да е неразположение, докато се намирате в някоя ситуация, това е знак за особено внимание към вас, за да вземете бързи и спешни мерки да прекъснете тази ситуация или да излезете от нея. И да продължите по своя Път.

А след като продължите, си представете, че по-нататък по Пътя от едната му страна високите отвесни скали свършват и се открива равнина, покрита със зелена тревица, мамеща да потичате радостно боси по нея, а след това да полегнете за почивка. Но това вече е по-фин капан на илюзията, приготвен за тези, които напреднат по Пътя. Понеже, макар да е равно и със свежа тревица, само след няколко крачки встрани под тази тревица се крие дълбоко тресавище, което е в състояние много лесно да ви погълне изцяло.

Така че какъв е вашият избор, възлюбени? Преценете сами какво ще ви се случи, ако тръгнете наляво или надясно, или назад. Ето така е и с вашите избори в живота. Има много и най-различни варианти как да излезете от Пътя. Виждате, че имате няколко избора и само единият от тях води право към целта и към вашето спасение и продължение на развитието ви. Всички останали са опасни и пагубни за вашите души в една или друга степен, но крайният резултат е все един и същ.

Затова бъдете с будно съзнание и всеки път, когато ви предстои да вземете решение, също си представяйте тази картина и изискайте, искрено поискайте и помолете за помощ Висшето си АЗ СЪМ Присъствие, своя Учител, всички Сили на Светлината, а също и мен. Аз също съм готов да ви помогна, ако ме призовете на помощ, за да ви се даде Божествено ръководство, за да направите правилния избор – единствения, който осигурява продължаването на вашето придвижване напред и нагоре.

Това е поредният ключ, инструмент, спасително въже, както искате го наречете, който ви се дава, за да се спасите и еволюцията си да продължите занапред. А именно – възможността да ви се даде помощ, когато я поискате, за да успявате да направите винаги правилните от Божествена гледна точка избори в своя живот и така да се задържите и успешно да продължите по Пътя.

А по този Път може да вървите и двамина, и неколцина, за да се подкрепяте и да си помагате взаимно, и да се насърчавате да продължите. Тогава Пътят ще ви бъде по-лек. И ако някой от вас се подхлъзне, ще има веднага кой да го подхване и да му помогне. А ако някой се умори, ще има кой да му предложи своето рамо, за да се облегне на него, докато се възстанови, продължавайки да върви, вместо да спира, за да си почине и така да изостане във времето.

Понеже във вашите преходни времена, едно време много бързо се сменя с друго време и вие трябва винаги да се придвижвате напред и да бъдете в крак с новото време, което е дошло, и да внимавате това ваше придвижване да става без забавяне, тъй като може да останете в старото време!

Поради тази причина това е моята втора, също много важна препоръка към вас – да откриете своите спътници и другари по Пътя и заедно да продължите напред, където вашите Учители от Йерархията на Светлината ви зоват и където е вашият Небесен Отец, който ви чака у Дома.

И когато който и да е от вас насаме изиска, искрено поиска и помоли помощ Свише да се даде на някой от групата или на цялата група и призове на помощ Учителите на всинца ви, те се включват и дават помощта си, и тази помощ е приумножена, вместо човек да получава помощ единствено от своят Учител по Пътя си, ако се придвижва сам и в този момент на помощ го призове. А когато всеки от заедно придвижващите се направи същото насаме, тогава приумножението на помощта, която се дава Свише, е многократно по-голямо – от съвсем различен порядък.

Аз повторих неща, които са казвани и преди, но са много важни, а освен това добавих още нещо към старото, което вече ви е известно, и го надградих, за да обърна вниманието ви отново към него, да опресня вашата памет и да го разширя и подсиля, за да се усили вашият устрем и желание да продължите напред, ползвайки и този помощен инструмент, който сега ви се дава.

Когато използвате Практиката на Белия Път, вие се свързвате и с мен, тъй като аз съм този, който ви я даде и който я допълни сега. Затова вие ще получавате помощ и от мен, освен от своя Учител, когато зовете на помощ, без значение дали за себе си или за някой от своите спътници, или за цялата ви група. Така помощта още един път ще се приумножи.

Както виждате, ние правим всичко възможно, за да успеете да оцелеете, докато продължавате да растете и преминавате от един етап в своето развитие към следващия. И аз искрено се надявам, че това наистина ще се случи.

АЗ СЪМ Сурия, с цялата си Любов към всички вас, които вървите по Белия Път.

 

линия

* Посланието на Господ Сурия от 9 април 2011 г.

 

 

картина