Напътствие относно четенето на нашите Послания

Будда Вайрочана

27 март 2013 г.

Будда ВайрочанаАЗ СЪМ Вайрочана.

Дойдох, за да помогна, понеже мнозина от вас поискаха моята помощ и ме помолиха да я дам. Имам предвид доста много светли души, които ме почитат, без значение към коя ваша религия или култура принадлежат.

Техният зов за помощ ми дава възможността да помагам повсеместно, по всеки възможен начин, включително и по този, давайки чрез нашия Посланик Послание за хората от западния свят, тъй като предимно те засега четат тези Послания.

Но помагайки на вас, които четете тези Послания, аз помагам и на всички други Живи души. Когато вие четете, словата на Посланията влизат във вашето съзнание и когато мислите върху това, което сте прочели и благодарите за него, тези ваши мисли влизат в колективното безсъзнателно на цялото човечество и стават достояние и могат да са от полза за всички Светли души, в които Огънят на Живия Живот гори, когато те извисят своето съзнание и достигнат нивото, на което съдържанието на Посланието е прието от вас и вложено след това в колективното безсъзнателно.

Ние допускаме тези Послания да се четат от широк кръг от хора, които се намират на различно енергийно и вибрационно ниво именно понеже тези хора, от нивото на което са, влагат своите мисли относно прочетеното и относно това, което са разбрали и е достигнало до тях, в колективното безсъзнателно на земното човечество. И оттам после всички хора, които се намират на съответното ниво, могат на фин план да достигнат до нашето Учение. А това е голяма помощ, която реално могат да получат мнозина.

Затова четенето на нашите Послания може да се превърне във важна част от вашето Служение на Живия Живот, когато се прави по правилния начин. Пристъпвайте към четенето на Посланията, които ви даваме, с чувство на Уважение и Благодарност. И когато четете дадено Послание, засвидетелствайте това уважение и почит към Възнесеното Същество на Светлината, което го е дало, като му отправите своята Благодарност и Божествена Любов както преди да започнете да четете, така и когато ги излъчвате по време на четенето и когато приключите прочита на Посланието. Тогава е добре да затворите очи и няколко минути да благодарите в тишината за Посланието, което току-що сте прочели.

През това време, докато благодарите, и енергийната, и информационната съставляваща на Посланието се разпределят във вашите тела. И от вас зависи доколко пълно и по най-добрия и полезен за вас начин ще стане това.

Колкото по-силно е чувството ви на Благодарност и Божествена Любов, толкова повече енергия получавате и толкова повече от информационната съставляваща на Посланието влиза във вашето поле, включително и това, което е вложено в тялото на Посланието между редовете на текста, който четете. И този процес се засилва още повече, когато изпитвате и отправяте своята Благодарност и Божествена Любов и към Посланика, който го е приел чрез своите тела, използвайки достиженията, които има.

Затова полезното действие на Посланията е различно за всеки – според кой както си го наспори.

Също така е много важно да четете Посланието, когато сте спокойни и умиротворени, на тишина, без да ви безпокои който и каквото и да било. Тогава вие влизате в пряко общение с Бога вътре във вас и с Възнесения Владика, който го е дал. Много е важно също да четете само по едно Послание, понеже всяко е дадено и прието от различно енергийно и вибрационно ниво и в различно време, и в него са вплетени различни космични енергийни потоци, дори и да е от един и същ Владика.

Вече ви е говорено по този въпрос, но твърде малко са тези, които спазват казаното. Поради тази причина аз реших, че би било много добре да повторя най-важното и да ви обясня малко повече, включително и за процеса, който тече във вашите тела при прочита на Посланието, а и след това.

Затова пак повтарям, че е много важно да заделите достатъчно време в спокойствие освен преди прочита, за да се сънастроите качествено за него, но и след прочита на Посланието.

И докато благодарите на Възнесеното Същество на Светлината, дошло по специална Божествена Милост да даде това Послание на всички вас, които провеждате Божествената Светлина в този свят, вплитайки в него от своята енергия и достижения и дарявайки ви ги, би било добре, освен да му благодарите, и да започнете да мислите върху същността на току-що прочетеното. А когато четете, да го правите с цялото си внимание и напълно съсредоточени, без да ви разсейват каквито и да са странични мисли и чувства.

Когато размишлявате върху съдържанието на прочетеното Послание, обърнете внимание дали ви възниква някакъв въпрос върху това, което току-що сте прочели. И помолете Възнесеното Същество на Светлината, което го е дало, да ви отговори на него. А ако отговорът не успее да достигне до вашето външно съзнание, имайте готовността веднага да запишете този свой въпрос, а след това при първи удобен случай да го зададете на сайта на нашия Посланик. Именно и най-вече за това ви е дадена възможността да задавате въпроси на сайт ЕДИНЕНИЕ – за да задавате такива въпроси, които ви помагат за вашето духовно развитие и израстване. С вашите въпроси може да поискате да ви се дообясни нещо, ако не сте го разбрали, а също и да ви се даде повече информация, ако желаете да научите още нещо.

Това ви е дар, дарена Свише Божествена възможност и Милост за даване на допълнителни Послания към вас и допълване и разширяване на Учението, което получавате в този момент. Доколко ще се развие тази възможност и доколко ще успеете да почерпите от нейното полезно действие, зависи вече напълно и изцяло само от вас.

Като задавате тези въпроси, вие сами ще си помагате, като ни давате възможността да ви помагаме още повече. На всеки въпрос, свързан с дадено Послание, ще отговори същият Възнесен Владика, понеже като прочетете неговото Послание, към него най-напред ще отправите своя въпрос.

Така че втората моя препоръка към вас е, освен с Уважение и Благодарност, да четете с пълното си внимание и в будно съзнание. Така Посланията, които ние ви даваме, могат да се превърнат за вас освен в спасително въже за вашето оцеляване, и в много мощен инструмент за вашето израстване.

И третата, също много важна препоръка е: след като сте прочели Посланието и сте помислили върху току-що прочетеното, и сте записали своите въпроси, ако имате такива, относно това, което бихте искали да научите в повече по темата, засегната в Посланието, бъдете изключително внимателни през следващите часове и дори през целия ден и пазете допълнително приетата във вашата аура Божествена енергия, получена както по време на четене на Посланието, така и веднага след края на прочита, докато отправяте Свише своите благодарности и Божествена Любов. Пазете Божествената енергия като най-крехък и чуплив скъпоценен плод, който сте откъснали от Дървото на Божествената Мъдрост!*

Тогава вече тази ваша работа в духовността ще е извършена качествено и в пълнота. И аз ви Благославям в този момент да успеете да извлечете всички ползи от тази Божествена възможност, която сега ви се предоставя, за времето, отпуснато за нея!

АЗ СЪМ Вайрочана

 

blue line

* Бележка на Росица Авела от 2 юни 2015 година:

Във връзка с третата препоръка на Будда Вайрочана, а също и поради все по-засилващата се нужда да ни се дава помощ от Силите на Светлината, за да успяваме да съхраним и правилно да се разпоредим с допълнителната Божествената енергия, която получаваме по време на своите служения, Го помолих за Божествено Ръководство и помощ Свише и Му зададох следния въпрос:

Какво е нужно и е най-добре от Божествена гледна точка да правим, за да запазим Божествената енергия, която получаваме по време на четене на Посланията и при извършване на каквато и да е духовна практика по време на работата ни в духовността, без да бъдем подлагани след това на изкушения и опасни ситуации от силите на илюзията, чиято цел е да вложим погрешно в илюзията получената допълнителна Божествена енергия или тя да ни бъде отнета неправомерно?

В отговор Будда Вайрочана указа, че бихме могли веднага след края на каквато и да е работа в духовността, преди да пристъпим към ежедневните си дела, да изричаме следния призив:

Господи, аз ............ (малкото име) изисквам, искрено искам и моля
цялата допълнителна Божествена и Господна енергия,
привлечена в моите низши тела
по време на Служението ми, което завърши сега,<
да бъде насочена обратно към Висшите октави на Светлината
и да влезе в моето каузално тяло* като мое съкровище на Небесата,
за да ми бъде в полза занапред при всякакви случаи на нужда
по време на придвижването ми напред и нагоре
по Пътя към върха на Божественото съзнание и към Теб, Господи,
а също и да бъде използвана в полза на Живия Живот
и за да бъда предпазен/а
от разпиляването и погрешното ѝ влагане в света на илюзията.
Предоставям изцяло на Теб, мили Татко Небесни,
да се разпореждаш с тази Божествена и Господна енергия,
както Ти намериш за добре.
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за Милостта и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
 

В случай на спешна нужда от прекратяване на Служението (духовната практика, която се извършва), призива би могъл да се произнесе в следния кратък вариант:

Господи, помогни
енергията от служението ми досега
да се отправи в каузалното ми тяло веднага, за което благодаря!
И оставям на Теб, Господи, да се разпореждаш с тази Божествена и Господна енергия както Ти намериш за добре!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
 

** Каузално тяло – едно от висшите тела, в което се съхранява благата карма.

 

картина