Своевременни напътствия

Владика Мория

29 март 2013 г.

Владика МорияАЗ СЪМ Мория.

Дойде времето да приключи и този цикъл с Послания. И аз идвам днес да изрека финалните слова. А също така да ви обърна внимание на някои ваши слаби и уязвими места, които, ако желаете, бихте могли да поправите и от слабост да ги превърнете във ваша сила и защита занапред.

Едното е свързано с музиката, която звучи около вас. Мнозина са свикнали да работят на някакъв звуков фон и да слушат музика през повечето време на деня. Така че, възлюбени, след малко ще ви препоръчам каква музика би било добре да слушате.

Освен това всички от вас, които живеят в големите населени места, са подложени на въздействието на най-разнообразен звуков фон от носеща се музика било на работа, било в транспорта или в сградите за обществено ползване – музика, която най-често е много далеч от Божествените образци, които са в състояние да помагат, вместо да пречат и рушат здравето на всичките ви тела. В повечето случаи на много от вас този звуков фон, който ви съпровожда навсякъде през деня, когато сте извън къщи, ви се отразява зле и ние отчитаме проблема. Затова дойдох да се опитам да ви помогна.

По принцип в малките населени места този проблем почти или напълно липсва, но докато се преместите да живеете в такива или изцяло сред природата според настойчивите препоръки, които ви бяха дадени в Посланията от този цикъл, през това време би могло да ви бъде от помощ да сте със слушалки в ушите, с които да се изолирате от външните звуци и в които да звучи музиката на природата, звуците на природата. Да слушате птичите песни на фона на ромолящо ручейче и това да ви помага да издържите ниските вибрации, които ви обгръщат, включително и звучащата наоколо музика. А и винаги бихте могли, където и да отидете, да помолите да се спре или да се намали максимално силата на звука, ако е възможно.

Но помнете, че това е средство, което може да ползвате за кратко време само докато уреждате своите дела да излезете да живеете в малки населени места в максимална близост до природата или сред нея. Тази препоръка е с кратко действие, след което ползата от нея ще е никаква – тя ще стане безполезна, когато изтече времето за по-благоприятното ви изселване от големите населени места.

Дотогава звуците на природата, звучащи във вашите уши, ще ви помагат да останете балансирани и хармонични. Ще ви помагат и да спрете да обръщате внимание на това, което се случва около вас. Докато ги слушате, затваряйте очи, когато имате тази възможност, и си представяйте, че сте сред природата, далеч от целия ужас, в който сте потопени в момента.

А ако се почувствате зле, когато пуснете звуците на природата и ги слушате на фона на звучащата разбиваща музика около вас, и побързате да ги спрете, това само ще ви покаже докъде сте я докарали и колко бедствено е положението ви в момента. Мнозина от вас така са свикнали с това положение, че дори не го възприемат като бедствено и не могат да разберат какво си причиняват. Биха разбрали това само ако излязат сред природата и поживеят половин-една година на тишина и в чистота, и тогава се върнат отново в града.

Спасението е да напуснете максимално бързо големите населени места и да пребивавате в тях колкото е възможно по-малко, а в цялото си свободно време да бъдете сред природата. Но аз имам предвид да бъдете сред природата извън куполите на населените места, вместо в парковете на населените места, както някои от вас го разбират.

Както виждате, отново ви се говори да излезете да живеете и да работите сред природата и ви се дават обяснения и поредните много важни доводи, за да го направите. С каквото започна първото Послание от този цикъл, с това завършвам и аз, тъй като това е най-важното за вас в момента, най-належащото, най-спешното, и това, което най-бързо трябва да бъде извършено!

Всичко останало, което ви препоръчваме, ще отработвате постепенно напред във времето, когато живеете вече извън големите населени места. И всички останали препоръки, които ви даваме, за да са ви в помощ, именно за там ви се дават – да сте сред природата, когато ги извършвате. Иначе ефектът от тях скоро вече ще е нулев, а може да е и отрицателен дори.

Другата препоръка, която бих искал да ви дам, за да ви помогне във времето, докато напуснете големите населени места, е да пребивавате максимално в позитивно мълчание. Понеже намирайки се под купола на населеното място, където живеете, всяка изречена дума остава там и ако е отрицателна, съпроводена с отрицателни мисли и чувства, отправяйки се в пространството наоколо и достигайки този енергиен купол, отскача от него и се връща обратно към нейния източник, към този, който е изрекъл словата, който е излъчил отрицателните мисли и чувства. Тяхната енергийна съставляваща се връща, но вече приумножена по Божествен начин, многократно, толкова пъти, колкото по-засилена е негативността на околното пространство вътре в купола.

Така че в скоро време някои от хората, които преимуществено се изразяват с отрицателни слова, може много бързо да започнат да се разболяват от какво ли не, тъй като защитата им ще бъде нарушена. А когато отрицателните слова са съпроводени и с отрицателни мисли и чувства, този процес ще тече още по-засилено и бързо.

Ако сте позитивни, това ще ви предпазва, но само донякъде. Понеже, ако бъдат отхвърлени от човека насреща изречените от вас позитивни слова или бъдат приети с насмешка, тогава тези ваши слова ще способстват за увеличаване на негативността.

А ако някой ви осъди за това, което говорите, тази карма за него ще бъде тежка, тъй като ще е карма към Бога, ако например вие сте го благословили с Божествена Любов, а той ви се е присмял, макар и вътрешно дори. И част от тази карма ще поемате и вие, понеже сте провокирали нейното създаване със своите слова.

Или ако словото ви е позитивно и бъде прието от човека, на когото говорите, но бъде използвано след това от него за подхранване и увеличаване на илюзията, тъй като този човек не е в Бога, в този случай вие сте тези, които създавате отрицателна карма в този момент. Понеже сте носители на Божествена Светлина и говорейки, вие я влагате и във вашите слова и те я съдържат в себе си, и към когото след това ги насочите, той поема тази Светлина, а ваша е отговорността да давате Светлината си само на тези, които ще я вложат правилно и ще я преумножат. Още преди две хиляди години Иисус ви предупреди да спрете да хвърляте бисерите на свинете, а също и да спрете да пилеете скъпоценното зърно, посявайки го на синора край пътя вместо на нивата!

Затова е много важно и ви го препоръчах преди малко, докато сте в градовете и в другите големи поселища, преимуществено да бъдете в мълчание.

Дойде времето да сложите маските, за които сме ви говорили вече, и да пазите своята вътрешна същност далеч от очите на хората, живеещи в илюзията и предпочели да я преумножават и да се отрекат от Бога. Проявявайте своята същност само в степента, в която може да бъде приета от околните, бидейки през цялото време в будно съзнание и с изключително внимание! А когато сте извън куполите на големите населени места, сред природата, тогава вече е задължително за вас да проявявате своята истинска Божествена същност и да я проявявате в пълнота.

Трудни времена настават за тези от вас, възлюбени, които все още сте в големите населени места. И все по-трудни ще стават! Това е съвсем естествен ход от развитието на процесите, които се разгръщат в момента в планетарен мащаб. И в скоро време аз не бих искал да съм на мястото, на който и да е от тези, които решите да останете да живеете в големите човешки поселища и да пребивавате 24 часа от денонощието в тяхната аура под енергийния им купол.

Аз ви благославям да вземете правилното решение и да действате в нужната посока. И ви благопожелавам при следващата ни среща мнозина от вас да живеят вече на друго място, а и с всяка следваща среща след нея още повече и все повече от вас да успяват. Да живеете на място, което е спасително за всичките ви тела и което ще ви помогне да оцелеете в предстоящите времена. Да живеете на място, на което когато поискате нашата помощ, да можете да я получите, вместо зовът ви да остане глас в пустиня.

АЗ СЪМ Мория, в готовност да ви помогна! И да поздравя следващия път с добре дошли тези от вас, които вместо на запис в своите уши, ще слушате птичите песни в естествената им среда, когато се събудите на сутринта.

 

 

картина