Съобщение

Скъпи приятели,

Предавам указанията, дадени от Възлюбения Кут Хуми, в присъствието на Владика Мория и на Възлюбения Джуал Кхул, относно гледането на Посланията-Картини, които се качват на сайт ЕДИНЕНИЕ:

„Посланията-Картини се дават и качват на сайта по строго определен ред. Нужно е да се гледат по същия ред, по който са дадени.

Когато на сайта се качва ново Послание-Картина, е добре да се погледат за кратко време останалите Послания-Картини от първото до последното и едва след това да се гледа новото Послание-Картина.”

Ето защо оттук нататък при оповестяването на новокачено Послание-Картина, линкът ще води до първото Послание-Картина, качено на сайта.

 

19 декември 2013 г.

Росица Авела


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net