Относно работата ви на 23-то число

Господ Сурия

23 март 2014 г.
Обновено от Господ Сурия на 23 ноември 2020 г.

АС СЪМ Сурия.

Идвам да приветствам всички вас, които успяхте да съхраните Душите си Живи, Светли и Чисти, и които отправяте на всяко 23-то число Молитвата относно превръщане на отрицателната карма от целия следващ месец на планетата и на всички Живи същества, на своя народ и Родина и на вас самите на 100% в Светлина и относно превръщане на вредоносните програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствията от тях, също на 100% в Светлина.

Радвам се, че действието на тая Божествена Милост все още продължава и вие можете твърде много да напреднете, като действате в съгласие с нея, прилагате я в пълнота и в точно определеното време.

В това мое Послание ще ви дам някои пояснения какво и как е най-добре да правите от Господна гледна точка всеки месец на 23-то число, та да се получи максимално добър ефект от вашата работа в тоя ден, както по отношение на вас, така и на всички Живи същества.

Първото и много важно нещо, което бихте могли да направите, е макар и само един ден в месеца, на 23-то число, да си осигурите да бъдете сред природата, по-надалеч от населените места. Да сте в мълчание, в покой, в самота, бес да ви вижда който и да е човек на материалния план. И в хармония, баланс и умиротворение да отправяте своята Божествена Любов към всички Висши Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината. Отделете тоя ден да контактувате със Светлите обитатели на фините светове.

Осигурете си тишина и спокойствие. Важно е да бъдете хармонични и в Радостта. Тогава ще могат вашите мисли, чувства, слова и дела да са благи и доброплодотворни. И когато в това състояние и сънастрой направите духовната практика, чрес която най-много се растваря вашето сърце, тогава ще можете да сътворявате блага карма с максимална сила, обем и чистота.

Колкото повече време посвещавате и отдавате Благодарност и Любов най-чиста на Бога вътре във вашето сърце и отдавате Божествената си Любов на всички Същества на Светлината от Висшите Небесни октави в него ден, бидейки умиротворени и хармонични, толкова повече блага карма ще успеете да натрупате прес деня. А колкото повече блага карма сте успели да натрупате в тоя ден, на 23-то число, толкова повече ще бъде трансформираната отрицателна карма, а също и вредоносни програми, кодировки и блокажи, които иначе би предстояло да бъдат отработвани прес целия следващ месец.

Дойде моментът да ви обясня как действа тая Божествена Милост във времената, в които живеете сега, и как ще действа и още малко по-нататък – напред във времето, което предстои.

Всеки от вас, който се постарае да бъде в служение на Бога и на Отца, докато прави духовните практики, които са най-блиски до неговото сърце и в същото това време съзнанието му е на най-високото ниво, което му е достъпно в момента, сътворява блага карма според съществуващата Господна Милост. А в края на деня тая блага карма, която той е натрупал, по Божествен и по Господен начин се приумножава.

Това приумножение на благата ви карма е според броя на всички останали участници, с тяхната блага карма, натрупана прес целия ден на съответното 23-то число. Това приумножение е и според количеството и качеството на натрупаната блага карма прес деня от всеки участник.

След това Божествено и Господно приумножение благата карма се распределя и употребява в точно определен ред според решението на Висшия Космически Съвет на Великото Централно Слънце, прието и от Кармичното Ръководство на планетата РАЙМА (Земя).

Тоя ред е следният – с благата карма се трансформира отрицателната карма от целия следващ месец:

първо – на всеки участник в това всеобщо, но все пак самостоятелно практикувано от всеки участник Служение;

второ – на още един човек, на когото всеки участник реши да помогне, който човек желае да му се помогне и се стреми да спре да греши;

трето – на втори човек, на когото всеки участник реши да помогне, ако се намира сред природата в Служение прес тоя 23-ти ден, и също както при първия човек, и вторият човек желае да му се помогне и се стреми да спре да греши;*

след това последователно на членовете на семейството и на рода на всеки участник;

след това на жителите на мястото, където той живее, а също и на всички, с които работи;

след това на народа и държавата, в която живее и работи в тоя момент, на съответното 23-то число, ако е навън от своята Родина;

след това се отделя блага карма и се дава на неговата Родина и народа в нея, а също и на всички представители на неговия народ, където и да живеят на планетата и където и да работят и в която и държава да са те,

и след това на човешкия род като цяло.

Точно в тоя ред. Но тоя ред обхваща само хората с Живи, Светли и Чисти Души, т.е. важи само по отношение на тия, които са част от Живия Живот на планетата.

С благата карма се трансформират и вредоносните програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствия, които предстои да бъдат отработвани прес целия следващ месец, но само по отношение на участниците в съответното 23-то число и по отношение на ония един или двама души, които те са решили да подкрепят по Пътя на еволюцията.

Както ви стана ясно, прелюбими мои, всеки от вас е твърде много ценен. Понеже вашия брой и количеството, и качеството на свършената от вас работа в тоя един единствен ден в месеца, определя количеството и качеството на благата карма, която ще натрупа всеки от вас, а това съответно определя какво количество блага карма ще се събере и натрупа след Божественото и Господното ѝ приумножение в края на съответното 23-то число.

Много голямо Добро е да положите максимални усилия по време на всеки 23-ти ден! Това е най-висшата форма на Служение на Живия Живот, която може да вършите в настоящия ви времеви пояс, докато все още действа тая Господна Милост към вас – в това си въплъщение да помагате да се превръща в Светлина отрицателната карма на колкото се може повече Живи човешки Души и те да бъдат спасени.

Колкото повече блага карма сътворите, с толкова по-голям дял в приумножението ще участвате. И след това на колкото повече Живи Души стигне тая блага карма като бъде распределена и бъде трансформирана отрицателната им карма, толкова повече нова блага карма идва при вас, с която да можете да се распоредите да ви е в помощ, когато имате нужда в най-тежките ви моменти.

Така че радвайте се, прелюбими, тъй като има на какво да се радвате!

И се хващайте сдраво на работа на всяко 23-то число!

Ако желаете, може да Ме поканите работата ви в духовността да подпомогна и наспоря в тоя ден.

Другото важно нещо, което искам да ви кажа е, че в тоя ден работа в духовността може да бъде всичко, което почнете да вършите, когато го правите с радост, с желание и влагате най-доброто от себе си, та да се получи максимално качествен ефект. Може да отправяте молитви, да прочетете по едно Послание, да гледате Посланията-Картини на сайт ЕДИНЕНИЕ. Може да четете стиховете-напътствия и т.н. – всичко, което ви е дадено и се дава на сайта да правите като работа в духовността.

И когато съзнанието ви е на най-високото ниво, което ви е достъпно в момента, може да почнете да пеете Божествени песни, бидейки исцяло в Радостта. А след това да почнете да благославяте – да се съхрани планетата и Живия Живот на нея, и човешкия род като цяло, според Святата Воля на Единния Отец, а също и всички хора с Живи, Светли и Чисти Души. Благословете и себе си да успеете да съхраните Душата си Жива, Светла и Чиста! Благославяйте Висшите Същества на Светлината, които ви помагат от Висшите Небесни октави на Светлината.

Благославяйте радостно!

И бъдете в Божествена Любов към всекиго и всички, които благославяте в тоя миг!

А след това може да почнете да творите. Опитайте се, след като сте поканили своята Висша Част, а също и Елохим Аполон на помощ, да свалите Божествени примери във вашия свят.

Току-що повторих поредността точно как да протича работата ви в духовността, която ви бе дадена преди една година от Господ Елисейя, тъй като това е най-доброто от Господна гледна точка по отношение на вашето Служение, но след като първо сте предприели всички нужни мерки да сте насаме, когато го правите, та да останете и в бъдеще с Чиста Душа! И повтаряйки тая последователност, АС СЪМ я подсилвам сега.

Може да рисувате, може да пеете, може стихове да пишете, може да почнете да пишете относно какво сте благодарни в живота си, може да препишете част от Учението колкото можете по-красиво на ръка, спокойно, с лекота, в Радостта, бес каквото и да е препиране, след като сте наясно, че целият ден е на ваше расположение да бъдете в Радостта и да правите това, което сърцето ви продиктува.

Би било добре да почнете работата си в духовността на енергийно чисто място, където най-важното е да сте бес да ви виждат хората, а докато го търсите, бъдете бес осъждане към тия, които оставят своите отпадъци сред природата. Вместо това им простете от все сърце и душа, че мърсят храма на милата Майчица РАЙМА (Земя), помолете и Господ да им прости и Му Благодарете от все сърце и душа, и Божествената си Любов Му отправете! **

Също така много важно Служение може да направите, когато сте в мълчание и вътрешно благодарите на Бога и на Отца, и им отправяте Божествената си Любов. Останете в това състояние колкото можете повече време, провеждайте Божествената Светлина във вашия свят и насищайте околното пространство с нея.

Благодарете на Единния Отец, на Господ Алфа и на Бога във вас – на вашата Висша Част, на всички Ангели от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, на планетата и на елементалите, въсхвалявайте ги и отправяйте Божествената си Любов към тях. А на Съществата на Светлината от Висшите Небесни Октави на Светлината отправяйте Божествената си Любов. ***

Благодарете на Единния Отец относно Милостта, която се дава на вас, на вашите блиски, на вашия род и народ и на целия човешки род на планетата РАЙМА (Земя) и Му отправяйте Божествената си Любов.

Благодарете на Господ Алфа – вашия Отец Небесен, и отправяйте Божествената си Любов към Него и към всички Същества на Светлината от всички степени на Небесната Йерархия на Светлината, включително към своя Учител на финия план от Йерархията на Светлината.

Благодарете на своята Висша Част и я обливайте с Божествената си Любов.

Благодарете на представителите на Небесната Ангелска Йерархия на Светлината и им отпратете Божествената си Любов.

Благодарете на елементалите и на тях също отпратете Божествената си Любов.

Благодарете на милата Майчица РАЙМА (Земя) и я обливайте с Божествената си Любов – колкото повече, толкова по-добре!

Какво по-добро Служение от това, когато го правите в Радостта, с желание, смирение и умиротворение.

Всеки от вас сам ще почувства какво да прави в тоя ден и колко време да продължи. Следвайте сърцата си. Те ще ви водят най-добре.

АС СЪМ дойдох да ви подкрепя. И да ви съобщя, че ще ви подкрепям и в бъдеще на всяко 23-то число, когато Ме поканите, искрено поискате и помолите да го правя отново и отново всеки път. И това е следващото важно нещо, с което искам да приключа своето Послание към вас.

Всички вие, които желаете, можете да сте много успешни, когато всеки месец на 23-то число се освободите от капана на илюзията и решите на тишина, спокойствие и чистота сред природата да се отдадете в Служение на Живия Живот и да работите по отношение на спасението на колкото може повече Живи, Светли и Чисти Души, в които Божественият Огън тлее или вече гори.

Всички вие можете да сте и още по-успешни в своята работа прес тоя ден и всичките ви мисли, чувства, слова и дела да са доброплодотворни в и по отношение на Светлинната мрежа на планетата РАЙМА (Земя), когато Ни поканите, искрено поискате и помолите на помощ да ви се притечем от Висшите октави на Светлината!

Радостно Ми става при мисълта, че все повече от вас бихте могли да се включвате към Господната Милост на 23-то число. На добър час!

АС СЪМ Сурия

 

blue line

* Тоя абзац бе добавен на 18 януари 2015 година според напътствието на Господ Сурия и е във връска с новата Господна Милост, оповестена в Посланието на Прелюбимата Порция от 25 юли 2014 година, където е препоръчано и следното:

„И ако такива хора липсват сред вашите блиски и сродници или е само един, вие бихте могли, ако желаете, да кажете по време на вашата молитва в началото на всяко 23-то число така:

Господи, ас ….. (малкото име), Те каня, искрено искам и моля
да се превърне на 100% в Светлина отрицателната карма от целия следващ месец
и на още една/две Светли души, според Твоята Свята Воля, мили Татко Единни.”

** Тоя абзац е с нов текст, даден от Господ Сурия на 22 март 2017 г.

Старият текст вече е бес актуалност след оповестеното от Госпо́дна Атина Палада в бележка след края на Посланието й от 22 юли 2010 година.

Старият текст на абзаца и пояснението към него под линия: „И добре би било, преди да почнете да работите, да съберете отпадъците наоколо, искайки прошка от Отца, че човечеството мърси храма на Майката Земя. *Препоръчително е отпадъците да се събират с ръкавица или щипка, та да сте бес допир до тях, и да сте бес каквото и да е осъждане.”

*** Виж на кои Същества на Светлината е добре и може да благодари човек, според Напътствието, дадено от Единния Отец.

 

 

картина