Съобщение

Скъпи приятели,

Преводачът на руската и полската версии на сайта се отказа повече да ги превежда и занапред да бъде член на екипа на сайт ЕДИНЕНИЕ, и е с осъждане, което автоматично направи всички тези преводи вредоносни за четене. През последните няколко месеца читатели на сайта от различни страни сигнализираха, че се чувстват зле и все по-зле, докато четат и след като са чели сайта на полски език, и че в същото време се чувстват много добре, когато влизат на българската оригинална страница на сайта и я превеждат с автоматичен преводач, дори и превода да не е чак толкова съвършен.

На 8 януари 2020 г. Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата указа, че най-доброто е тези преводи да бъдат отстранени от единното енергийно поле на сайта и че това е най-малкото зло.

Целият сайт предстои да бъде актуализиран, където има такава нужда, при което постепенно ще се правят нови преводи на полски език, което вече се започна, на първо място с преводите на част Работа в духовността. Всеки нов превод ще се обявява в прозореца с новости на главната страница на полската версия, когато се качва на сайта.

На руски език засега липсва кой да превежда новостите и да актуализира всички стари преводи на сайта.

Превеждането на всички текстове на сайта е дълъг процес и ще отнеме известно време отново всичко да бъде качено на сайта на полски език (и евентуално по-нататък и на руски език). Поради тази причина в случай, че някой желае нещо да бъде преведено и качено на сайта по-бързо, с приоритет, би могъл да пише до сайта кое е то.

А когато някой има нужда от Помощ Свише, много е добре в този момент да отвори сайта на част Работа в духовността и да погледа известно време Посланията-Картини и в същото време да призове на помощ тези Възнесени Същества на Светлината, които са му най-близки и да им отправя Божествената си Любов от все сърце и Душа, като накрая изрече:

„Благодаря Ви на всички вас, на които може да се благодари, например: на Теб мили Татко Единни, на Теб Господи Алфа, мили Татко Небесни, на Теб … и т.н. (имената на Възнесените Същества на Светлината)!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Ви от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!
Поклон пред всички вас!“ ( и дълбоко да им се поклони)

9 януари 2020 г.