Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки
в помощ ка предотвратяване на употребата на атомната и/или ядрената енергия ка военни цели на планетата РАЙМА (Земя)”

Тая Духовна практика бе дадена от Присъствие на Единния. Препоръката е който желае, да я прави от все сърце и Душа, колкото може по-често, дори ако може и всеки ден.

Покаяние с 3-те стъпки

(1) Покайвам се, Господи, от все сърце и Душа,
относно всичко, което човечеството е съгрешавало до тоя момент и с отрицателна карма се е сдобило, поради което сега има вероятност атомната и/или ядрената енергия да се употреби ка военни цели, което би било опасно относно съществуването на Живия Живот на планетата.

Покайвам се, Господи, и относно досегашната погрешна употреба на атомната и/или ядрената енергия ка военни цели, и ка производство и употреба на ядрени оръжия, и относно всички експерименти, правени с ядрени оръжия навсякъде по света.

(2) Ас .........(малкото име) каня, искрено искам и моля
Теб, мили Татко Единни,
Прошка и Помощ Свише да се даде
да спре вече така да се греши!

Покайвам се, Мили Татко Единни!
Покайвам се от все сърце и Душа!
Покайвам се пред Теб, Господи! …
(На това място човек се поспира, та да се покае вътре в себе си – толкова време, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в тоя момент.)

(3) Благодаря Ти, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа,
относно Опрощението, Подкрепата и Помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон
Отправям Ти Божествената си Любов! (и се прави)

Прошка с 3-те стъпки

(4) Господи, ас ........ (малкото име),
прощавам на ония представители на мрежите на илюзията и на техните създатели, които имат намерение да употребяват атомната и/или ядрената енергия ка военни цели по който и да е начин, включително ако евентуално подготвят глобален или локални ядрени конфликти. Прощавам им, че го правят и така подлагат на опасност съществуването на Живия Живот на планетата.
Прощавам и на илюзорните части на всички хора, чрес които тия представители на илюзията действат. Прощавам и на всичките им помагачи, помощници и подстрекатели,
blue-dotот които и мрежи на илюзията да са те,
blue-dotот които и степени да са и
blue-dotот колкото и нива едно след друго да действат всички те.
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са, които също са вредоносни по повод на тая надвиснала над планетата опасност.
Прощавам и на създателите на всички тях
Прощавам и на тия, които ги контролират и на техните създатели.
Прощавам и на всички останали, които пропускам да спомена, но са вредоносни по който и да е начин по отношение на вероятната употреба на атомната и/или ядрената енергия ка военни цели. Прощавам им от все сърце и Душа всичко вредоносно,
blue-dotкоето са причинили досега
blue-dotи всичко вредоносно, което причиняват в тоя момент,
blue-dotа също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да причинят в бъдеще, по повод на употребата на атомната и/или ядрената енергия ка военни цели, което би било опасно относно съществуването на Живия Живот на планетата.

Прощавам им, Господи!
Прощавам им от все сърце и Душа!

(5) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

(6) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон
Отправям Ти Божествената си Любов! (и се прави)

(7) Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, ка вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, ка всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, ка всичко ас сега и винаги – в междинното време, времето, полувремето и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон
Отправям Ти Божествената си Любов! (и се прави)