Духовна практика „Помощ за планетата Земя”

Планетата Земя се нуждае от помощ и подкрепа.

И всеки Жив човек, който е в Бога, може да й ги даде,

като й отправя Благодарност и Божествена Любов.

 

Всеки Жив човек може да помогне,

като изрича от все сърце и душа следните Слова

и ги претвори на дело в живота си след това:

 

„Аз …… (малкото име) се променям към все по-добро от Господна гледна точка с всеки изминал ден.

И изисквам, искрено искам и моля за помощ Свише

blue-dotда допускам в себе си и да излъчвам само мисли и чувства,
които дават добри плодове в Светлинната мрежа на планетата Земя,

blue-dotда извършвам правилни от Божествена и от Господна гледна точка дела,

blue-dotда изричам позитивни и истинни слова,

blue-dotпрошка да искам, да прощавам, да моля Господ и Той да прости и да Му благодаря.”

 

Прости, мила Майчице Земя, страданията причинени!

Прости и Ти, Господи, и помогни да бъдем безгрешни!

Аз …… (малкото име) се покайвам от все сърце и душа

за всичко съгрешено спрямо Майката Земя

и изисквам, искрено искам и моля за прошка тук и сега,

Покайвам се, Господи!

(Следва поклон, при който се изрича „Покайвам се, Господи!” – при покланянето, а при изправянето – „Любя Те, Господи!”)

Покайвам се и пред Теб, мила Майчице Земя!

(Следва поклон, при който се изрича „Покайвам се, мила Майчице Земя!“ – при покланянето, а при изправянето – „Любя Те, мила Майчице Земя!“)
(Известно време се отделя, за да се покае човек.)

И благодаря за опрощението и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благодаря и за Милостта, за грижата и за Любовта!

 

Благодаря Ти, мила Майчице Земя,

за всичко, което си направила и правиш за Живия Живот!

Благодаря Ти, че те има и че си тъй прекрасен дом на всички Живи същества!

Пребивавайки в най-силната и чиста Божествена Любов, която имам и изпитвам

към Бога, към Господ Алфа и към Единният Отец,

отправям тази Божествена Любов и към Теб, мила Майчице Земя!

 

Аз Те любя, Земя!

 

Мила Майчице Земя, аз …… (малкото име) Ти отправям

моята Благодарност и Божествена Любов. Поклон пред Теб, мила Майчице Земя!

Благодаря Ти за всичко аз тук и сега

и Те Любя от все сърце и душа!

Отправям Ти моята Божествена Любов.*

 

Аз ….. (малкото име) отправям сега

моята Благодарност и Божествена Любов и към Теб, Господи Алфа!

Благодаря Ти за Твоята Любов и помощ

към Майката Земя и към всички Живи същества,

които обитават планетата на всички планове на Битието.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Поклон пред Теб, Господи Алфа, мили Татко Небесни!

Благодаря Ти за всичко аз тук и сега

Отправям Ти моята Божествена Любов.*

 

Аз ….. (малкото име) отправям сега

моята Благодарност и Божествена Любов към Присъствие на Единния.

Благодаря Ти, мили Татко Единни –

Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата,

за помощта Ти към Майката Земя и към всички Живи същества на нея –

да еволюират тук и сега и във всички бъдни времена.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Поклон пред Теб, мили Татко Единни!

Благодаря Ти за всичко аз тук и сега

Отправям Ти моята Божествена Любов.*

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

line

* Бележка от Росица Авела: На това място би било добре четенето да спре и известно време – кой колкото желае, да отправя цялата Божествена Любов, която е способен да излъчи в този момент съответно към: нашата планета Земя; към Господ Алфа и към Единният Отец.