Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2023 година

Януари 2023

03. Благослов на Единния Отец от 01 януари 2023 г.

07. Мисъл 285 от Висшите Октави на Светлината от Гуан Ин, 07 януари 2023 г.

09. Мисъл 286 от Висшите Октави на Светлината от Господ Сурия, 09 януари 2023 г.

10. Обновен Въпрос и отговор 76 от 09 януари 2018 г.

13. Мисъл 288 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 13 януари 2023 г.

14. Мисъл 287 от Висшите Октави на Светлината от Прелюбимата Порция, Богиня на Божественото Правосъдие, 11 януари 2023 г.

23. Мисъл 291 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 23 януари 2023 г.

24. Мисъл 290 от Висшите Октави на Светлината от Господ Алфа, 22 януари 2023 г.

25. Мисъл 289 от Висшите Октави на Светлината от Вселенския Будда, 16 януари 2023 г.

29. Мисъл 292 от Висшите Октави на Светлината от Богинята на Божествената Мъдрост, 29 януари 2023 г.

Февруари 2023