Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2010 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
 
ДенЮни 2010
1.Напътствие от Господ Шива
22.Послание от Възлюбеният Мория
ДенЮли 2010
6.Послание от Възлюбеният Бабаджи
12.Послание от Възлюбената Елена Рьорих
13.Послание от Възлюбеният Сен Жермен
14.Послание от Господ Гаутама Будда
16.Послание от Пресвета Богородица
20.Послание от Възлюбеният Кутхуми
21.Послание от Господ Майтрейя
22.Послание от Възлюбената Атина Палада
23.Послание от Господ Сурия
30.Послание от Възлюбеният Ланело
ДенАвгуст 2010
4.Послание от Йоан Възлюбеният
5.Послание от Владика Мория
6.Послание от Възлюбеният Заратустра
18.Послание от Възлюбената Порция
19.Послание от Възлюбената Гуан Ин
ДенНоември 2010
9.Послание от Будда Вайрочана
22.Послание от Господ Санат Кумара
27.Послание от Възлюбената Атина Палада
ДенДекември 2010
23.Послание от Йоан Възлюбеният

© Росица Авела

 


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net