Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2012 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
 
ДенЯнуари 2012
1.Честита Новата 2012 г.
2.Нов прочит на посланието от Владика Мория от 20 август 2011 г.
3.Нов прочит на посланието от Възлюбеният Бабаджи от 1 октомври 2011 г.
24.Послание на Господ Санат Кумара от 24 януари 2012 г.
24.Новости в Призиви и Слово-формули:
Слово-формула за освобождаване от илюзорни мисли и чувства
31.Новости в Благословии
ДенФевруари 2012
15.Новости в Медитация за Земята според указанията, дадени от Господ Алфа
22.Новости в Призиви и Слово-формули
28.Ново съобщение
ДенМарт 2012
16.Новости в Призиви и Слово-формули
ДенАприл 2012
ДенМай 2012
4.Песни „Помощ от Висшите октави на Светлината” за преумножаване на Радостта, Любовта и Благодарността
4.Нова структура на „Работа в духовността”
5.Послание-Картина 26 на „Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Послание-Картина 27 на „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.Послание на Господ Санат Кумара от 9 май 2012 г.
10.Послание на Възлюбената Атина Палада от 10 май 2012 г.
11.Послание на Възлюбената Гуан Ин от 11 май 2012 г.
12.Послание на Възлюбения Сен Жермен от 12 май 2012 г.
13.Послание на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ от 13 май 2012 г.
15.Послание на Господ Гаутама Будда от 15 май 2012 г.
16.Послание на Възлюбения Мория от 16 май 2012 г.
17.Послание-Картина 28 на „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 29 на „Помощ от Висшите октави на Светлината”
Ново съобщение
29.Нова банкова сметка обявена за подкрепа
ДенЮни 2012
1.Послание-Картина 30 на „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Послание-Картина 31 на „Помощ от Висшите октави на Светлината”
14.Послание-Картина 32 на „Помощ от Висшите октави на Светлината”
19.Отговор на въпрос, даден от Възлюбената Атина Палада - „Благословия на родоначалник към неговите деца, внуци и правнуци” в Напътствия
ДенЮли 2012
2.Послание-Картина 33 на „Помощ от Висшите октави на Светлината”
3.Новости Работа в духовността, Призиви и Слово-формули-новости в призивте, нови призиви и нови пояснения към призивите
5.Отговор на въпрос, даден от Възлюбения Сен Жермен, в Напътствия, Отговори на въпроси, тема „Семейство и личност”
9.Новости в Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността
Ново съобщение
10.Отговор на въпрос, даден от Възлюбената Атина Палада, в Напътствия, „Отговори на въпроси”, тема „Благословии”
ДенАвгуст 2012
15.Отговор на въпрос, даден от Пресвета Богородица, в Напътствия, „Отговори на въпроси”, тема „Разни”
ДенСептември 2012
14.Отговор на въпрос, даден от Възлюбения Серапис Бей, в Напътствия, „Отговори на въпроси”, тема „Семейство и личност”
25.Послание на Господ Санат Кумара от 25 септември 2012 г.
26.Послание на Господ Шива от 26 септември 2012 г.
27.Послание на Възлюбения Бабаджи от 27 септември 2012 г.
28.Послание на Възлюбения Иисус от 28 септември 2012 г.
29.Послание на Пресвета Богородица от 29 септември 2012 г.
30.Послание на Възлюбения Сен Жермен от 30 септември 2012 г.
ДенОктомври 2012
1.Послание на Възлюбения Ланело от 1 октомври 2012 г.
2.Послание на Възлюбения Кут Хуми от 2 октомври 2012 г.
3.Послание на Владика Мория от 3 октомври 2012 г.
8.ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН! Две години от създаването на Сайт ЕДИНЕНИЕ, 8 октомври 2012 г.
19.Послание-Картина 34 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
20.Послание-Картина 35 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 36 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Съобщение, относно срещите с Росица Авела
28.Послание-Картина 37 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенНоември 2012
4.Послание-Картина 38 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
4.Послание-Картина 39 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Послание-Картина 40 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
11.Послание-Картина 41 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 42 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание на Възлюбения Иисус от 06 ноември 2012 г.
18.Послание-Картина 43 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
25.Послание-Картина 44 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенДекември 2012
1.Послание-Картина 45 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
2.Послание-Картина 46 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Послание-Картина 47 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.Послание-Картина 48 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.„Срещи с Посланика” - среща в Жиельона Гура, Полша, част 1
11.Послание-Картина 49 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
11.„Срещи с Посланика” - среща в Жиельона Гура, Полша, част 2
12.Послание-Картина 50 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
12.Послание-Картина 51 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
13.Послание-Картина 52 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
14.Послание-Картина 53 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
14.„Срещи с Посланика” - среща в Жиельона Гура, Полша, част 3
15.Послание-Картина 54 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
16.Послание-Картина 55 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 56 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
18.Послание-Картина 57 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
19.Послание-Картина 58 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
19.Напътствие от Господ Шива
20.Послание-Картина 59 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
21.Послание-Картина 60 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
21.Нови песни „Помощ от Висшите октави на Светлината”: „Животът е лесен, животът е песен” и „Аз съм озарен”
23.Продължение към Напътствието на Господ Шива от 19 декември 2012 г. и Напътствие на Присъствие на Единния от 21 декември 2012 г.
25.Послание-Картина 61 в Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”
31.Среща с Росица Авела в околностите на гр. Велико Търново

© Росица Авела

 


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net