Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2013 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
 
ДенЯнуари 2013
1.БЛАГОСЛОВЕНИЕ от Присъствие на Единния
4.Срещи с Посланика - среща в Жиельона Гура, Полша, част 4
5.Послание-Картина 62 „Помощ от Висшите октави на Светлината” с пояснение към нея
6.Новости в призивите, 6 януари 2013 г.
12.Послание-Картина 63 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
15.Послание-Картина 64 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
15.Призив в случай на спешна нужда от помощ - нов призив в „Призиви за точно определен случай”
22.Ново съобщение
23.Послание-Картина 65 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
24.Срещи с Посланика - среща в Жиельона Гура, Полша, част 5
26.Срещи с Посланика - среща в Жиельона Гура, Полша, част 6
26.Новости в призивите
30.Послание-Картина 66 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенФевруари 2013
6.Срещи с Посланика - среща в Жиельона Гура, Полша, част 7
9.Допълнения, дадени от Възлюбения Кут Хуми към неговото послание от 12 август 2011 г.
10.Послание-Картина 67 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
13.Срещи с Посланика - среща в Жиельона Гура, Полша, част 8
15.Послание-Картина 68 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
16.Срещи с Посланика - среща в Жиельона Гура, Полша, част 9
17.Срещи с Посланика - среща в Жиельона Гура, Полша, част 10
23.Послание-Картина 69 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенМарт 2013
1.Послание-Картина 70 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Допълнение, дадено от Господ Санат Кумара към неговото послание от 18 юли 2011 г.
8.Послание-Картина 71 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.Промяна в „Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността”
15.Послание-Картина 72 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
15.Новости в „Работа в духовността”, „Благословения и Благодарствени слова”
19.Послание-Картина 73 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
28.Послание-Картина 74 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенАприл 2013
4.Послание-Картина 75 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

4.
Послание от Господ Санат Кумара, 21 март 2013 г.
5.Послание от Господ Шива, 22 март 2013 г.
6.Послание от Елохим Мир, 23 март 2013 г.
7.Послание от Възлюбения Сен Жермен, 24 март 2013 г.
8.Послание от Господ Елисейя, 25 март 2013 г.
9.Послание от Господ Сурия, 26 март 2013 г.
10.Послание от Будда Вайрочана, 27 март 2013 г.
11.Послание от Възлюбения Заратустра, 28 март 2013 г.
12.Послание от Владика Мория, 29 март 2013 г.
14.Послание-Картина 76 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
16.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 16 април 2013 г.
17.Послание-Картина 77 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 17 април 2013 г.
18.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 18 април 2013 г.
19.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 19 април 2013 г.
19.Новости в Първото утринно служение
19.Нов призив преди началото на всяко служение
19.Новости в призива за пречистване на водата
20.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 20 април 2013 г.
21.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 21 април 2013 г.
22.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 22 април 2013 г.
22.Ново съобщение
23.Послание-Картина 78 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 23 април 2013 г.
24.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 10 април 2013 г.
25.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 11 април 2013 г.
26.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 26 април 2013 г.
27.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 27 април 2013 г.
28.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 28 април 2013 г.
29.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 29 април 2013 г.
30.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 12 април 2013 г.
ДенМай 2013
1.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 1 май 2013 г.
2.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 2 май 2013 г.
3.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 3 май 2013 г.
4.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 4 май 2013 г.
5.Послание-Картина 79 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 6 май 2013 г.
7.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 7 май 2013 г.
8.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 8 май 2013 г.
9.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 9 май 2013 г.
10.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 10 май 2013 г.
11.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 11 май 2013 г.
11.Послание-Картина 80 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
12.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 12 май 2013 г.
13.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 13 май 2013 г.
13.Нов призив в Призиви за точно опреден случай
13.Звукови файлове в Стихове „Напътствия за всеки ден” 1-5 и 15
14.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 14 май 2013 г.
15.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 15 май 2013 г.
16.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 16 май 2013 г.
17.Звукови файлове в Стихове „Напътствия за всеки ден” 5,7,8,11 и 12
17.Послание-Картина 81 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 17 май 2013 г.
18.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 18 май 2013 г.
19.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 19 май 2013 г.
20.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 20 май 2013 г.
21.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 21 май 2013 г.
22.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 22 май 2013 г.
23.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 23 май 2013 г.
23.Послание-Картина 82 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
24.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 24 май 2013 г.
25.Послание-Картина 83 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 13 април 2013 г.
28.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 28 май 2013 г.
29.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 29 май 2013 г.
30.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 30 май 2013 г.
31.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 31 май 2013 г.
ДенЮни 2013
1.Послание-Картина 84 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
1.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 1 юни 2013 г.
5.Послание-Картина 85 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 15 април 2013 г.
8.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 8 юни 2013 г.
9.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 9 юни 2013 г.
10.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 10 юни 2013 г.
11.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 11 юни 2013 г.
12.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 12 юни 2013 г.
14.Послание-Картина 86 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 87 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 88 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенЮли 2013
2.Отговор на въпрос в Семейство и личност
4.Послание-Картина 89 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 7 юли 2013 г.
9.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 9 юли 2013 г.
9.Послание-Картина 90 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
11.Стихове „Напътствия за всеки ден”, 11 юли 2013 г.
18.Послание-Картина 91 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
18.Стихове 54 „Напътствия за всеки ден”, 18 юли 2013 г.
22.Стихове 55 „Напътствия за всеки ден”, 22 юли 2013 г.
22.Послание-Картина 92 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
22.Среща в Бургас, 26 август 2012 г., част 1
23.Стихове 56 „Напътствия за всеки ден”, 23 юли 2013 г.
24.Стихове 57 „Напътствия за всеки ден”, 24 юли 2013 г.
25.Стихове 58 „Напътствия за всеки ден”, 25 юли 2013 г.
26.Стихове 59 „Напътствия за всеки ден”, 26 юли 2013 г.
27.Стихове 60 „Напътствия за всеки ден”, 27 юли 2013 г.
28.Стихове 61 „Напътствия за всеки ден”, 28 юли 2013 г.
30.Послание-Картина 93 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
31.Стихове 62 „Напътствия за всеки ден”, 31 юли 2013 г.
31.Среща в Бургас, 26 август 2012 г., част 2
ДенАвгуст 2013
1.Стихове 63 „Напътствия за всеки ден”, 1 август 2013 г.
2.Стихове 64 „Напътствия за всеки ден”, 2 август 2013 г.
3.Напътствие от Господ Санат Кумара, 3 август 2013 г.
3.Стихове 65 „Напътствия за всеки ден”, 3 август 2013 г.
6.Стихове 66 „Напътствия за всеки ден”, 6 август 2013 г.
8.Ново съобщение
8.Стихове 67 „Напътствия за всеки ден”, 8 август 2013 г.
10.Послание-Картина 94 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
14.Послание-Картина 95 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
19.Стихове 68 „Напътствия за всеки ден”, 18 август 2013 г.
20.Среща в Бургас, 26 август 2012 г., част 3
23.Послание-Картина 96 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
28.Послание-Картина 97 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенСептември 2013
8.Послание-Картина 98 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Стихове 69 „Напътствия за всеки ден”, 8 септември 2013 г.
12.Стихове 70 „Напътствия за всеки ден”, 9 септември 2013 г.
12.Послание-Картина 99 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
24.Послание от Присъствие на Единния, 24 септември 2013 г.
25.Стихове 71 „Напътствия за всеки ден”, 25 септември 2013 г.
30.Картината към Посланието от Присъствие на Единния, 24 септември 2013 г.
ДенОктомври 2013
3.Послание-Картина 100 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Честит 3-ти Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, 8 октомври 2013 г.
17.Послание-Картина 101 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 102 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенНоември 2013
1.Послание-Картина 103 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Послание-Картина 104 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Благодарност към Свети Архангел Михаил и Ангелите на Защитата
9.Стихове 72 „Напътствия за всеки ден”, 9 ноември 2013 г.
17.Послание-Картина 105 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
21.Послание-Картина 106 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 107 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
30.Послание-Картина 108 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенДекември 2013
7.Послание-Картина 109 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Картина към „Призив към Пресвета Богородица”
14.Послание-Картина 110 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
19.Съобщение, относно гледането на Посланията-картини
21.Послание-Картина 111 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 112 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Новости в „Медитация за Земята”

© Росица Авела

 


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net