Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2014 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
 
ДенЯнуари 2014
1.Благословение от Присъствие на Единния, 1 януари 2014 г.
1.Послание-Картина 113 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
2.Последователно показване на картините "Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Послание-Картина 114 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
10.Новости в Призивите
13.Послание-Картина 115 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 116 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 117 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
31.Новости в Първо утринно служение
ДенФевруари 2014
7.Послание-Картина 118 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
12.Послание-Картина 119 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
21.Послание-Картина 120 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
22.Призив за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец (да се изрича в началото на 23-то число от всеки месец), Господ Шива, 22 февруари 2014 г.
26.Духовна практика „Работа върху говора за превръщането му в Слово”
27.Послание-Картина 121 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
28.За мартениците - в Напътствия, Отговори на въпроси
ДенМарт 2014
5.Отговор на допълнителен въпрос за мартениците в Напътствия, Отговори на въпроси
6.Допълнение към статията „Работа върху говора за превръщането му в Слово”
8.Послание-Картина 122 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
13.Послание-Картина 123 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 124 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
19.Стихове 73 „Напътствия за всеки ден”, 19 март 2014 г.
22.Стихове 74, 75 и 76 „Напътствия за всеки ден”, 20-22 март 2014 г.
23.Допълнение към призива за 23-то число
24.Стихове 77 и 78 „Напътствия за всеки ден”, 23-24 март 2014 г.
26.Послание от Господ Санат Кумара, 22 март 2014 г.
26.Съобщение, относно публикуването на новите Посланията от 8-я цикъл
26.Стихове 79 и 80 „Напътствия за всеки ден”, 25-26 март 2014 г.
26.Послание от Господ Сурия, 23 март 2014 г.
27.Послание от Господ Шива, 24 март 2014 г.
27.Послание от Господ Гаутама Будда, 25 март 2014 г.
27.Стих 81 „Напътствия за всеки ден”, 27 март 2014 г.
28.Послание от Възлюбената Атина Палада, 28 март 2014 г.
28.Стих 82 „Напътствия за всеки ден”, 28 март 2014 г.
29.Послание от Пресвета Богородица, 29 март 2014 г.
29.Стих 83 „Напътствия за всеки ден”, 29 март 2014 г.
30.Послание от Възлюбеният Иисус, 30 март 2014 г.
30.Призив в труден момент от Възлюбеният Иисус
31.Послание от Владика Мория, 31 март 2014 г.
31.Стих 84 „Напътствия за всеки ден”, 31 март 2014 г.
ДенАприл 2014
1.Съобщение, относно среща с Посланика, 1 април 2014 г.
2.Стих 85 „Напътствия за всеки ден”, 2 април 2014 г.
3.Стих 86 „Напътствия за всеки ден”, 3 април 2014 г.
4.Стих 87 „Напътствия за всеки ден”, 4 април 2014 г.
5.Стих 88 „Напътствия за всеки ден”, 5 април 2014 г.
6.Картината към Посланието от Господ Санат Кумара, 22 март 2014 г.
8.Картината към Посланието от Господ Сурия, 23 март 2014 г.
9.Картината към Посланието от Господ Шива, 24 март 2014 г.
10.Картината към Посланието от Господ Гаутама Будда, 25 март 2014 г.
11.Картината към Посланието от Възлюбената Атина Палада, 28 март 2014 г.
12.Картината към Посланието от Пресвета Богородица, 29 март 2014 г.
13.Картини към Посланието от Възлюбеният Иисус, 30 март 2014 г.
14.Картината към Посланието от Владика Мория, 31 март 2014 г.
25.Стих 89 и 90 „Напътствия за всеки ден”, 22 и 23 април 2014 г.
ДенМай 2014
3.Послание-Картина 125 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
3.Новости в Първо утринно Служение
6.Послание-Картина 126 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 127 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 128 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 129 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенЮни 2014
4.Послание-Картина 130 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
12.Послание-Картина 131 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
21.Послание-Картина 132 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Напомняне за Милостта на 23-о число за преобразуване на отрицателната карма през целия следващ месец: Призив за 23-о число, Послание от Господ Сурия от 23.03.2014 г.
23.Стих 91 „Напътствия за всеки ден”, 23 юни 2014 г.
ДенЮли 2014
6.Послание-Картина 133 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Послание-Картина 134 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.Напътствие от Господ Шива
12.Помощ Свише – второ Послание-Картина към Напътствието от Господ Шива
15.Ново съобщение за регистриране за среща с Посланика
15.Помощ Свише – трето Послание-Картина към Напътствието от Господ Шива
17.Послание-Картина 135 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
18.Послание на Господ Санат Кумара от 18 юли 2014 г.
19.Послание на Господ Шива от 19 юли 2014 г.
20.Послание на Господ Сурия от 20 юли 2014 г.
20.Помощ Свише – призив, който да се отправя от хората, които са чели посланията от цикъла през месец юни 2014 година, преди четене на посланията от извънредния летен цикъл, започнал на 18 юли 2014 г., приет от Росица Авела.
21.Послание на Възлюбената Атина Палада от 21 юли 2014 г.
22.Послание на Господ Гаутама Будда от 22 юли 2014 г.
23.Послание-Картина 136 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Напомняне за Милостта на 23-о число за преобразуване на отрицателната карма през целия следващ месец: Призив за 23-о число, Послание от Господ Сурия от 23.03.2014 г.
23.Послание на Господ Алфа от 23 юли 2014 г.
24.Послание на Владичица Нада от 24 юли 2014 г.
25.Послание на Възлюбената Порция от 25 юли 2014 г.
26.Послание на Възлюбената Гуан Ин от 26 юли 2014 г.
27.Послание на Владика Мория от 27 юли 2014 г.
31.Послание-Картина 137 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенАвгуст 2014
5.Ново съобщение за регистриране за среща с Посланика
7.Послание-Картина 138 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 139 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
21.Послание-Картина 140 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
22.Новости в Призива за 23-о число
27.Послание-Картина 141 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенСептември 2014
7.Послание-Картина 142 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
10.Послание-Картина 143 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
18.Послание-Картина 144 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенОктомври 2014
3.Послание-Картина 145 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Новости в съобщения
8.Честит 4-ти рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!, Благослов от Присъствие на Единния
12.Послание-Картина 146 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 147 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 148 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
29.Послание-Картина 149 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенНоември 2014
5.Новости в Първо утринно Служение
7.Послание-Картина 150 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
10.Послание-Картина 151 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 152 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
28.Новости в Призиви за точно определен случай
28.Новости в Първо утринно Служение
29.Послание-Картина 153 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенДекември 2014
4.Послание-Картина 154 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Новости в Първо утринно Служение, във Вечерно Служение - преди заспиване и в Призиви за точно определен случай
7.Новости в Призиви по време на Служение
8.Послание-Картина 155 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.Новости в Призиви по време на Служение и в Пояснения към призиви и Слово-формули
12.Новости в Вечерно Служение - преди заспиване и в Молитви
13.Новости в Пояснения към молитвите
17.Послание-Картина 156 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
19.Новости в Първо утринно Служение - в Слово-формула в помощ на планетата Земя и Живия Живот на нея
и в Молитви
20.Новости в Духовна практика „Покаяние и Прошка”
20.Новости в Благословения и Благодарствени слова
20.Новости в Пояснения към Благословения и Благодарствени слова
20.Новости в Медитация за Земята
20.Новости във Вечерно служение
20.Новости в Стихове-Напътствия за всеки ден 1-15
21.Новости в Призиви по време на Служение - в Слово-формула за усилване на вътрешната Светлина
21.Новости в Стихове-Напътствия за всеки ден 16-30
21.Новости в Стихове-Напътствия за всеки ден 31-45
21.Новости в Стихове-Напътствия за всеки ден 46-60
23.Послание-Картина 157 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
25.Новости в Статия „Работа върху говора за превръщането му в Слово”
25.Новости в Духовна практика „Работа върху говора за превръщането му в Слово”
26.Новости в Първо утринно Служение - в Благослов-защита от силите на илюзията, Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.
30.Новости в Медитация за Земята
31.Послание-Картина 158 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

© Росица Авела

 


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net