Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2016 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
 
ДенЯнуари 2016
1.Благослов от Присъствие на Единния
1.Послание-Картина 204 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Послание-Картина 205 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
14.Послание-Картина 206 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
22.Послание-Картина 207 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
31.Послание-Картина 208 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенФевруари 2016
7.Послание-Картина 209 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
12.109-ти Стих-напътствие за всеки ден
13.110-ти Стих-напътствие за всеки ден
13.Послание-Картина 210 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
14.111-ти Стих-напътствие за всеки ден
15.112-ти Стих-напътствие за всеки ден
16.113-ти Стих-напътствие за всеки ден
17.114-ти Стих-напътствие за всеки ден
18.Послание-Картина 211 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
18.115-ти Стих-напътствие за всеки ден
18.Новости в Първо утринно Служение
19.116-ти Стих-напътствие за всеки ден
20.117-ти Стих-напътствие за всеки ден
21.118-ти Стих-напътствие за всеки ден
22.119-ти Стих-напътствие за всеки ден
23.120-ти Стих-напътствие за всеки ден
24.121-ти Стих-напътствие за всеки ден
25.122-ти Стих-напътствие за всеки ден
26.123-ти Стих-напътствие за всеки ден
27.124-ти Стих-напътствие за всеки ден
28.125-ти Стих-напътствие за всеки ден
28.Послание-Картина 212 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
29.126-ти Стих-напътствие за всеки ден
29.Въпроси и отговори относно мартениците
ДенМарт 2016
1.127-ти Стих-напътствие за всеки ден
2.128-ти Стих-напътствие за всеки ден
3.129-ти Стих-напътствие за всеки ден
3.Послание-Картина 213 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
4.130-ти Стих-напътствие за всеки ден
5.131-ти Стих-напътствие за всеки ден
6.132-ти Стих-напътствие за всеки ден
6.Ново Съобщение
7.133-ти Стих-напътствие за всеки ден
8.134-ти Стих-напътствие за всеки ден
9.135-ти Стих-напътствие за всеки ден
9.Послание-Картина 214 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.Благодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец за приумножаване на Силата и Мощта Божии
Присъствие на Единния, 4 март 2016 г.
9.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 1
10.136-ти Стих-напътствие за всеки ден
10.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 2
11.Пет Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена
12.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 3
15.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 4
18.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 5
18.Послание-Картина 215 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 216 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Работа в духовността в група, Възлюбената Атина Палада, 23 март 2016 г.
24.137-ти Стих-напътствие за всеки ден
25.138-ти Стих-напътствие за всеки ден
26.139-ти Стих-напътствие за всеки ден
27.140-ти Стих-напътствие за всеки ден
28.141-ти Стих-напътствие за всеки ден
29.142-ти Стих-напътствие за всеки ден
30.143-ти Стих-напътствие за всеки ден
30.Послание-Картина 217 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенАприл 2016
1.Въпрос и отговор относно 5-те Правила-Напътствия
7.Послание-Картина 218 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 6
10.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 7
11.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 7 - продължение първо
12.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 7 - продължение второ
17.Послание-Картина 219 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
20.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 8
21.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 9
23.Послание-Картина 220 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
24.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 10
26.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 11
27.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 12
23.Послание-Картина 220 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенМай 2016
1.Послание-Картина 221 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Послание-Картина 222 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 13
9.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 14
10.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 15
11.Послание-Картина 223 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
13.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 16
14.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 17
17.Послание-Картина 224 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
18.Ново съобщение от 18 май 2016 г
19.Ново съобщение от 19 май 2016 г
23.Послание-Картина 225 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенЮни 2016
14.Послание-Картина 226 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
20.Послание-Картина 227 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 228 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
28.Новости в Посланието от 22 юли 2010 г. от Възлюбената Атина Палада
ДенЮли 2016
4.Послание-Картина 229 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
10.Послание-Картина 230 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 231 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 232 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенАвгуст 2016
10.Послание-Картина 233 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
14.Послание-Картина 234 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 235 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 236 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
31.Послание-Картина 237 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенСептември 2016
1.Послание-Картина 238 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
2.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 18
3.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 19
4.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 20
5.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 21
6.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 22
7.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 23
8.Послание-Картина 239 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.Новости в Медитация за Земята
10.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 24
11.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 25
12.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 26
13.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 27
14.Послание-Картина 240 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
15.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 28
16.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 29
22.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 30
23.Послание-Картина 241 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 31
24.Новости в Благослов на родител за неговите деца
25.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 32
26.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 33
28.Новости в Призивите
29.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 34
ДенОктомври 2016
2.Послание-Картина 242 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
3.Послание-Картина 243 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Честит 6-ти рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, Присъствие на Единния
10.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 35
11.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 36
13.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 37
14.Послание-Картина 244 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
15.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 38
16.Допълнение към част 29 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)
18.Допълнение към част 10 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)
18.Допълнение към част 25 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)
23.Послание-Картина 245 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенНоември 2016
2.Допълнение към част 11 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)
3.Послание-Картина 246 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
4.Допълнение към част 13 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)
5.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 39
6.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 40
7.Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г., част 41
8.Послание-Картина 247 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Новости в Призив към Свети Архангел Михаил за защита по всяко време
11.Послание-Картина 248 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
16.Послание-Картина 249 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
20.Допълнение към част 8 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)
21.Въпроси и отговори относно 5-те Правила-Напътствия
27.Послание-Картина 250 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенДекември 2016
1.Послание-Картина 251 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
10.Послание-Картина 252 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 253 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
24.Послание-Картина 254 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
25.Нова подчаст в Напътствия: Въпроси, задавани от Росица Авела и отговорите, дадени от Присъствие на Единния Отец в дните около и на лятното и зимното слънцестоене и пролетното и есенното равноденствие (това вече е в част Учение)
25.Въпрос и отговор 1, „Парàта в питата на Бъдни вечер”
30.Въпрос и отговор 2, „Най-важното за тези времена”
30.Допълнение към част 2 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)
30.Новости в Първо Утринно Служение
30.Новости във Вечерното Служение
31.Въпрос и отговор 3, Опрощаване на първородния грях
31.Новости в Духовна практика „Прошка с ближния”

© Росица Авела

 


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net