Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2017 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
 
ДенЯнуари 2017
1.Напътствие от Присъствие на Единния от 1 януари 2017 година
1.Послание-Картина 255 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Послание-Картина 256 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
11.Новости в допълнението към част 11 (Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.)
15.Послание-Картина 257 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Новости в Посланието на Господ Сурия от 23 юли 2010 г.
18.Послание-Картина 258 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 259 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
31.Новости в Призиви за точно определен случай
31.Новости в Призиви за сънастрой
ДенФевруари 2017
5.Новости в Призиви по време на Служение
5.Послание-Картина 260 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Преобразуване на отрицателната карма, създадена от погрешни мисли, чувства, слова и дела
9.Послание-Картина 261 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Отговори на въпроси по темата „Гледане на слънцето”, Присъствие на Единния
17.Новости в среща Бургас
19.Послание-Картина 262 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
19.Новости в Медитация за Земята
22.Новости в Начало на всяка работа в духовността
22.Новости в Молитвите
23.Послание-Картина 263 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 264 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
28.Въпрос и отговор 3 към темата: „Най-важното за тези времена”, Присъствие на Единния
28.Въпроси и отговори относно мартениците
ДенМарт 2017
1.Послание-Картина 265 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
3.Послание-Картина 266 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
12.Послание-Картина 267 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 268 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Новости в Посланието на Господ Сурия от 23.03.2014 г.
23.Послание-Картина 269 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенАприл 2017
1.Послание-Картина 270 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
2.Посланията-Картини от 259 до 270 са подменени с нови, по-високо качествени копия
7.Послание-Картина 271 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
16.Послание-Картина 272 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 273 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
30.Послание-Картина 274 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенМай 2017
6.Послание-Картина 275 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
11.Послание-Картина 276 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
21.Послание-Картина 277 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 278 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенЮни 2017
4.Послание-Картина 279 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
9.Послание-Картина 280 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
12.Оползотворяване на времето, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 декември 2016 г.
14.Послание-Картина 281 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
15.Връзката майка-абортирано дете, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 декември 2016 г.
16.Благослов преди сън, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 декември 2016 г.
17.Плетене и разплитане, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 декември 2016 г., допълнен на 15 юни 2017 г.
18.Ред, чистота и подредба, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 31 декември 2016 г.
19.Рецепта за добро здраве, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 6 януари 2017 г.
21.Прометеевият огън, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.
23.Послание-Картина 282 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
24.Прескачане на ограда, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.
25.Да се приема всяко нещо, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.
27.Купуване на катастрофирал автомобил, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24 септември 2016 г.
28.Дом, в който е починал човек, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 22 януари 2017 г.
29.Нова част Учение на страница ЕДИНЕНИЕ
30.Временните поражения, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 29 януари 2017 г.
ДенЮли 2017
1.Благославяне на храната, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 3 февруари 2017 г.
2.Послание-Картина 283 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
4.Послание-Картина 284 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Пропуснатата работа, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2017 г.
8.Житото за раздавка, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2017 г.
9.Възстановяване след енергийно вмешателство, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 29 ноември 2015 г.
10.Послание-Картина 285 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
11.Отказ от насилие и „Прошка с 3-те стъпки”, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2017 г.
16.Кармичната чистота предпазва, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 февруари 2017 г.
23.Послание-Картина 286 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
30.Послание-Картина 287 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенАвгуст 2017
1.Упоменаване на представители на илюзията, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 февруари 2017 г.
2.Прошка с който и да е, който е без познаване и следване на Учението, давано от Присъствие на Единния на страниците на сайт ЕДИНЕНИЕ, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 февруари 2017 г.
3.Освобождаване от илюзорни желания и мисли, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 февруари 2017 г.
3.Новости в Първо утринно служение
4.Пеенето пред други хора, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 18 февруари 2017 г.
5.Съгласие за излизане от въплъщение, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 18 февруари 2017 г.
6.Послание-Картина 288 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Лъчезарни и всеопрощаващи, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 19 февруари 2017 г.
8.Напътствие на Присъствие на Единния от 21 февруари 2017 г.
8.Определение за „ближен човек”, Присъствие на Единния, 8 август 2017 г.
8.Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 август 2017 г. на допълнителен въпрос по темата „Прошка с другите”
9.0:00 часа, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 февруари 2017 г.
10.Допълнителен въпрос относно пеенето, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 февруари 2017 г.
11.Бенките, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 февруари 2017 г.
12.Кога сърбят бенките?, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 25 февруари 2017 г.
13.Послание-Картина 289 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
14.Кога човек поема чужда карма, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 февруари 2017 г.
15.Послание-Картина 290 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
16.Моментът на излизане на кармата за отработване, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 февруари 2017 г.
18.Пеене и свирене с уста по време на път, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 1 март 2017 г.
19.Допълнителни въпроси на читатели на сайт ЕДИНЕНИЕ във връзка с пеенето пред други хора и за личното творчество, Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 17 август 2017 г.
20.Послание-Картина 291 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 292 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
29.Послание-Картина 293 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
30.Относно Посланията от Възнесените Същества на Светлината, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 27 август 2017 г.
ДенСептември 2017
3.Какво се случва, когато някой член на група премине, макар и временно, в мрежата на тъмнината, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 март 2017 г.
4.Послание-Картина 294 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
5.Успех, постигнат с методите на мрежите на илюзията, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 март 2017 г.
6.Какво да се направи, когато някой почувства нещо недобро, докато извършва Духовната практика „Прошка”, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.
7.Поле на вредоносност, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.
8.Призив към животните от мрежите на илюзията, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.
9.5+1 най-важни условия за възстановяване и възвръщане към живот и към постепенно до пълно оздравяване, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.
10.Кога Прошката е качествено направена, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 март 2017 г.
11.Прошка с човек, загубил чистотата си, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 март 2017 г.
12.Кои души ще могат да дойдат във въплъщение на планетата Земя след Великия Преход, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 март 2017 г.
13.Блокиране на илюзорната част, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 септември 2017 г.
14.Почерпка насила, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 март 2017 г.
15.Призив преди извършване на сексуален акт между съпрузите, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 септември 2017 г.
16.Кога заспиването е вредоносно, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 септември 2017 г.
17.Послание-Картина 295 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
18.Когато се удари животно на пътя – Покаяние с 3-те стъпки и 3 условия за безопасно пътуване, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 септември 2017 г.
19.Скорост за управление на кола, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 септември 2017 г.
20.Пророчествата от Фатима-Португалия, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 септември 2017 г.
21.Освобождаване от чуждо присъствие в мислите и чувствата, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 април 2017 г.
22.Сурогатната храна, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния за Есенното Равноденствие на 2016 г. и допълнен на 19 септември 2017 г.
23.Послание-Картина 296 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
24.Пречистване на новопридобити използвани вещи, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 29 март 2017 г.
25.Оставяне на болен близък за кратко сам у дома, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 9 април 2017 г.
27.Послание-Картина 297 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенОктомври 2017
3.Послание-Картина 298 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Честит 7-ми Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!
15.Послание-Картина 299 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
20.Послание-Картина 300 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 301 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
27.Послание-Картина 302 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенНоември 2017
5.Послание-Картина 303 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.Послание-Картина 304 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
17.Послание-Картина 305 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
23.Послание-Картина 306 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
ДенДекември 2017
3.Послание-Картина 307 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
6.Послание-Картина 308 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
7.Прошка с 3-те стъпки за самия себе си, Въпрос, отправен до сайт ЕДИНЕНИЕ на полски език и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 6 декември 2017 г.
16.Достигане на определен праг от процентите на отработена карма, Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 24 февруари 2017 г. и на 1 март 2017 г.
17.Послание-Картина 309 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
18.Възстановяване на отнетата от членовете на собственото семейство енергия, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 10 май 2017 г.
19.Кога се появява болка и/или болест, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 10 май 2017 г.
21.Послание-Картина 310 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
22.Произнасяне на точното име при искане на помощ от ближните, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 11 май 2017 г.
24.Дупките по дрехи, постеля и килими, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 май 2017 г.
25.1-во допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”, Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния Отец на 25 декември 2017 г.
26.Напътствие на Пресвета Богородица от 12 май 2017 г.
28.2-ро Допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”, Въпрос и неговият отговор по темата, даден от Присъствие на Единния Отец на 26 декември 2017 г.
31.Послание-Картина 311 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

© Росица Авела

 

Нагоре


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net