Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2018 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
 
ДенЯнуари 2018
1.Послание-Картина 312 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
2.Благослов от Присъствие на Единния, 2 януари 2018 г.
3.3-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”, Допълнителни въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 2 януари 2018 г.
4.Правоговор, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 3 януари 2018 г.
5.Кога да се празнува Рождество Христово, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 5 януари 2018 г.
6.Редуциране на илюзорната част, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 2 януари 2018 г.
7.Помощници, подстрекатели и помагачи, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2018 г.
8.Послание-Картина 313 „Помощ от Висшите октави на Светлината”
8.В "Обяснения на някои думи и изрази" бе добавено обяснението за Помагачи, помощници и подстрекатели на илюзорната част на човека
9.Второ допълнение по темата за пеенето, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 декември 2017 г.
11.На 100% в Светлинната мрежа, Въпроси, зададени на руски език в края на месец декември 2017 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 9 януари 2018 г.
13.Има ли същности от мрежата на тъмнината, които са се специализирали за мен?, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 май 2017 г.
17.Напътствие на Пресвета Богородица от 13 януари 2018 г.
21.Ключът за постигане на кармична чистота и Как да разберем, че нещо грешим, Въпроси, написани на полски език, получени на сайт ЕДИНЕНИЕ на 23 декември 2017 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 20 януари 2018 г.
24.При задаване на личен въпрос, е добре да се даде информация за обратна връзка, за да може отговорът да бъде изпратен, Въпрос, написан на полски език, получен на сайт ЕДИНЕНИЕ на 1 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.
26.Допълнение към „Прошка с 3-те стъпки”, Има ли разлика при изричането на 1-ва стъпка на Прошката по отношение на хората, които са в Светлинната мрежа и тези от различните мрежи на илюзията?, Въпроси, зададени на 15 януари 2018 г. от Испания и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.
27.Идване и излизане от въплъщение, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.
28.Мъртвите души и новата мрежа на илюзията, Въпрос, зададен на сайт ЕДИНЕНИЕ на 6 януари 2018 г. на полски език и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 януари 2018 г.
29.Всеопрощение, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.
30.Важна препоръка при извършването на по-дълго служение, Въпрос, изпратен от Испания и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 януари 2018 г.
31.Разликата между Духовните практики на 12-те поклона и на Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки, Въпрос, изпратен от Испания и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 януари 2018 г.
ДенФевруари 2018
1.Завръщане в Светлинната мрежа, Въпрос, зададен на сайт ЕДИНЕНИЕ на 5 януари 2018 г. на полски език и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24 януари 2018 г.
6.Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”
10.Неправомерни вмешателства, Въпрос, изпратен на сайта на 8 януари 2018 година и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 10 февруари 2018 г.
12.Със или без венчавка, Въпроси, дошли на сайт ЕДИНЕНИЕ на 8 януари 2018 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 12 февруари 2018 г.
13.4-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”, Въпрос, зададен на полски език на 4 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2018 г.
15.Пита/Баница с късмети за Нова Година, Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 4 януари 2018 г,. и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 февруари 2018 г.
16.Контакт с Учителя на финия план, Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 9 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 февруари 2018 г.
18.Как да се постъпва с дете, което …, Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 9 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 февруари 2018 г.
ДенМарт 2018
1.Допълнение по темата на Въпрос и отговор 77 "Има ли същности от мрежата на тъмнината, които са се специализирали за мен?"
1.Мартениците
3.Въпрос и отговор 94, Траки и евреи
4.Въпрос и отговор 95, Траки и евреи, част 2
5.Въпрос и отговор 96, Траки и евреи, част 3
6.Въпрос и отговор 97, Траки и евреи, част 4
7.Въпрос и отговор 98, Траки и евреи, част 5
8.Въпрос и отговор 99, Траки и евреи, част 6
9.Въпрос и отговор 100, Траки и прабългари, част 7
10.Въпрос и отговор 101, Формулата на Успеха в отработване на съвършенството да се живее без осъждане и раздразнение
11.Въпрос и отговор 102, Велика Милост за възстановяване на иззетата ни енергия
12.Въпрос и отговор 103, Допълнение към част 2-ра и част 5-та на темата „Траки и евреи”
13.Въпрос и отговор 104, Самодивите
14.Въпрос и отговор 105, Съществува ли съдба?
15.Въпрос и отговор 106, Допълнение към Въпрос и отговор 88
16.Въпрос и отговор 107, Спазване на човешките закони
17.Въпрос и отговор 108, Съхраняване на енергията след извършване на Духовна практика
29.Въпрос и отговор 109, Желанието на човек да се освободи от някого
ДенАприл 2018
19.Въпрос и отговор 110, Претворяване на илюзията в Светлина чрез благослов. И относно новата мрежа на илюзията
28.Въпрос и отговор 111, Какво да се направи, за да се роди дете, чиято Душа е в Светлинната мрежа?
ДенМай 2018
23.Новости в Духовна практика „Помощ за планетата Земя” от 24 май 2018 г.
25.Въпрос и отговор 112, Покаяние за по-бързо и пълно изцеление
26.Въпрос и отговор 113, Семейно здраве и щастие
ДенАвгуст 2018
8.Духовна практика в помощ за предотвратяване на ядрен катаклизъм
ДенСептември 2018
8.Въпрос и отговор 114, Как да се погребват близките
20.Въпрос и отговор 115, Духовна практика „Анулиране на илюзорни слова”
ДенОктомври 2018
8.Честит 8-ми Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!
10.Въпрос и отговор 116, Дълголетието при японците
ДенНоември 2018
8.Въпрос и отговор 117, Ползата от усиления труд по време на новолуние и пълнолуние (в първите 3 дни)
8.Ново съобщение от 8 ноември 2018 г. относно създаването на БЛОГ на сайт ЕДИНЕНИЕ
9.Въпрос и отговор 118, Посланията-Картини
10.Въпрос и отговор 119, Напътствия относно говора
13.Въпрос и отговор 120, „Време, времена и полувреме” и „завинаги и във всички времена”
14.Въпрос и отговор 121, Преумножава и приумножава
ДенДекември 2018
23.Духовна практика с Виолетовия Огън

© Росица Авела


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net