Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2019 година

 

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
 
ДенЯнуари 2018
1.Благослов от Присъствие на Единния, 1 януари 2019 г.
3.Спане през деня или през нощта, Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 1 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 3 януари 2019 г.
6.Вредоносни илюзорни чувства, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 6 януари 2019 г.
7.Безопасно Благославяне, Въпрос, изпратен на руски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 13 декември 2018 г. и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2019 г.
11.Повторно обучение, Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2019 г.
13.Отиване на Марс, Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 24 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 11 януари 2019 г.
15.Чистене след оздравяването, Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 4 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 януари 2019 г.

© Росица Авела


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net