Медитация за Земята

 

 

Планетата Земя се нуждае от помощ и подкрепа

И всеки Жив човек, който е в Бога, може да й ги даде,

като й отправя Благодарност и Божествена Любов.

 

Всеки Жив човек може да помогне,

като изрича от все сърце и душа следните Слова

и ги претвори на дело в живота си след това:

 

„Аз желая и мога да се променя!

И аз ….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

за помощ Свише оттук нататък 

да допускам в себе си и да излъчвам само мисли и чувства, които дават добри плодове в Светлинната мрежа на планетата Земя,

да извършвам правилни от Божествена и от Господня гледна точка дела,

да изричам позитивни и истинни слова,

прошка да искам, да прощавам, да моля Господ и Той да прости и да Му благодаря.”

 

Прости, мила Майчице Земя, страданията причинени!

Прости, Господи, и помогни да бъдем безгрешни!

Аз ….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля за прошка сега и благодаря за опрощението и за помощта!

 

Благодаря и за Милостта, за грижата и за Любовта!

Благодаря Ти, мила Майчице Земя, за всичко, което си направила и правиш за Живия Живот!

Благодаря Ти, че те има и че си тъй прекрасен дом на всички Живи същества!

 

Пребивавайки в най-възвишеното чувство на Божествена Любов към моя Учител на финия план от Йерархията на Светлината, към Бога и към Отца,

разпростирам това чувство и върху Теб, мила Майчице Земя!

 

Аз Те любя, Земя!

 

Аз ….. (малкото име) Ти изпращам сега,

моята Благодарност и Божествена Любов,

мила Майчице Земя…

 

Аз ….. (малкото име) изпращам сега

моята Благодарност и Божествена Любов и към Теб, Господи Алфа!

Благодаря Ти за Твоята Любов и помощ към Майката Земя и към всички Живи същества,

които обитават Майката Земя на всички планове на Битието…

 

Аз ….. (малкото име) изпращам сега

моята Благодарност и Божествена Любов към Присъствие на Единния.

Благодаря Ти, мили Татко Единни – Господ Бог Творец и Създател на Небесата,

за помощта Ти към Майката Земя и всички Живи същества на нея –

да еволюират тук и сега и във всички бъдни времена…

 

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце и душа Благодаря! Благодаря! Благодаря!

С Божествена Любов Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

© Росица Авела

 

изтегли

нагоре

към Работа в духовността


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net