Бележка от Росица Авела:

На 06.06.2020 година Единния Отец Ми рече, че дава нова Велика Милост на всички Същества на Светлината, намиращи се във въплъщение, които са съхранили Душите си Живи, Светли и Чисти. Тя се състои в даването на допълнителна Помощ Свише от някое от Висшите Същества на Светлината, чрес Мисъл, която да се качва на сайта в дните, когато е бес да се качва Лик или Напътствие към Лика, или Въпрос и Отговор към част Учение, или нещо друго.

 

МИСЪЛ,
дадена от Висшите Октави на Светлината,
да ни е в помощ ДНЕС

 

10 юли 2020 г., от Орфей

Добре би било да пее човек Божествените песни. Понеже тогава Душата му може да достигне до най-висшите слоеве на Небесните октави на Светлината!

 

09 юли 2020 г., от Свети Илия

Който пребъдва повече време във вътрешен покой и тишина, насаме със себе си, се успокоява, умиротворява и с Бога се съединява. И тогава с Неговата Мъдрост, Светлина и Божествена Любов се испълва, което носи тиха Радост, Благост и Щастие на човека!

 

08 юли 2020 г., от Свети Георги Победоносец

Добре би било в тия ускорени времена човек да работи колкото може повече и най-високоскоростно. Всеки може много повече от това, което прави в момента и още повече, отколкото въобще очаква, че може!

 

07 юли 2020 г., от Бабаджи

Когато се почувствате зле – отрицателно настроени, апатични, депресирани, меланхолични и т.н., почнете да се трудите по-високоскоростно – все повече и повече, по отношение на всяко нещо. Всяко нещо правете бърсо и още по-бърсо. После малко починете и след това пак така работете!

Когато човек се труди на по-висока скорост и обороти, представителите на мрежите на илюзията, които са се прилепили към него и пият от неговата прескъпоценна енергия, се раскачат и отхвърчат много далеч настрани/встрани. Получава се като при високооборотна центрофуга – като се включи и набере скорост, дали някой би се удържал прикачен?

 

04 юли 2020 г., от Моисей

Бъдете особено внимателни към своите ближни. Когато сте в Радост, сте много по-ефективни във всичко, което вършите и може да постигнете много повече в посока към Добро.

 

03 юли 2020 г., от Господ Рама

Да прави човек Духовната практика “Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ е голяма Благодат, тъй като:

1) когато се покае от все сърце и душа, тогава се превръща в Светлина всичко, което той греши и което е давало до тоя момент въсможност на представителите на мрежите на илюзията да му вредят;

2) и му се връща отнетата от представителите на мрежите на илюзията до тоя момент енергия, с приумножение дори, когато им прости;

3) а когато на Господа благодари от все сърце и душа и с цялата си Божествена Любов, относно всичко, което се случва, тъй като то е най-доброто по отношение на него, всеки път, колкото повече човек на Господа благодари, толкова по-голямо Добро проистича от това, относно което благодари!

 

02 юли 2020 г., от Великия Божествен Направляващ

Положителния сънастрой в Радост, Мир и Хармония / Хармония, Мир и Радост, Божествената Любов и липсата на осъждане са най-високия приоритет в живота на всеки човек в тия времена, в случай че иска живота му да протече успешно.

 

01 юли 2020 г., от Конфуций

Добре би било да живеете бес да сте в обхвата на прожекторите на илюзията, та да се съхраните дълго време, като сте бесинтересни и бес да испъквате сред другите хора, но да сте успешни в испълнението на Мисията на своя живот, поради която сте дошли в това си въплъщение!

 

30 юни 2020 г., от Константин Кирил Философ

Когато сипвате храната си, поканете своята Висша Част да го направи чрес вашите ръце, след това сами направете последната обработка на храната, като я овкусите с подправки точно преди храненето. Така влагате от своята енергия в нея. Енергията ви почва да действа и превръща в Светлина всичко вредно в храната по отношение на сдравето на 4-те ви нисши тела.

Точно така говорете и влагайте енергията си в говора, като поканите чрес вашите уста да говори Висшата ви Част, и като пишете – също. Тогава Словото ви става Божествено и помага и на вас, и на тия, които го слушат и четат.

 

27 юни 2020 г., от Хелиос

Дойдох днес да ви напомня, че това, което ви съобщих на 27-ми юли 2019 г., важи и е в пълна сила, и още повече дори, прес тая година! Още повече бъдете внимателни, а в бъдеще много повече, в пъти повече, внимавайте и сами се охранявайте!

 

26 юни 2020 г., от Ланело

Шест дни сдраво работете, а на седмия почивайте и на Господа Почит отдайте, а също и Благодарност и Божествена Любов!

Помнете това Правило, което Свише ви е дадено и точни бъдете в съблюдаване на пропорцията между труд и почивка, та да сте Сдрави, Щастливи и Успешни в живота.

 

25 юни 2020 г., от Елена Рьорих

Благодарете на Единния Отец относно всичко – че Душите ви са Живи, Чисти и в Светлината, и че Сдравето ви лека-полека се въстановява на всички нива, на всички тела, включително и всички психологически травми от най-ранното ви детство до сега, от Ангелите-Лечители прес нощта! Поканвайте ги всеки път, преди да легнете да спите и им благодарете, когато се събудите от сън, от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов.

Към всеки от вас има прикрепен цял екип от Ангели-Лечители и те работят над вас всяка нощ. Добре е да го имате предвид и да им благодарите, та да могат още по-добре да работят и още повече да ви помагат по-скоростно да се въстановите исцяло от всички нанесени ви досега поражения от всички ваши най-ближни представители на мрежите на илюзията!

 

24 юни 2020 г., от госпожа Теософия

Когато чувствате, че ви се пречи и/или вреди работата си да вършите, направете нещо отвъд общоприетото стандартно мислене. Добре би било да предприемете ход, който е бес да е очакван от който и да е, включително и времето, по което да го направите и то да е такова – нестандартно!

 

23 юни 2020 г., от Богинята на Божествената Мъдрост

Работете с висока скорост, бес да отвличате вниманието си с каквото и да е. Имате ли работа – вършете я! Тогава и всички други около вас ще почнат така да работят своята работа, която им се дава.

Вие сте като влак. С колкото по-висока скорост почне да ускорява и да се движи локомотива, точно с такава скорост се движат и всички вагони, прикачени към него – от първия до последния.

Такава е и вашата работа – станете вие успешни, и всички ваши ближни ще са успешни!

 

22 юни 2020 г., от Богинята на Божествената Свобода

Освободете се от всичко, което ви пречи да продължите напред към Светлината на Бога във вас и което ви пречи да я проявявате всеки ден, в испълнение на Промисъла на Единния Отец.

Приумножавайте тая Светлина като вършите Добро в Светлинната мрежа.

И бъдете доброплодотворни от гледна точка на Отца във всичките си мисли, чувства, слова и дела.

 

21 юни 2020 г., от Гуан Ин

Грижете се едновременно всеки по отношение на другия/другите, бъдете Милостиви и Състрадателни един към друг и се грижете по отношение на ближните си много повече, отколкото бихте желали някой да се грижи по отношение на вас!

 

20 юни 2020 г., от Владичица Нада

Живейте така, че да сте в състояние да преминете прес Портала на Великия Преход в Света на 6-тата човешка раса на тая планета с материалните си тела, да се поселите там и да почнат да идват във въплъщение чрес вас като ваши деца тия Души, които отдавна са готови и ви очакват!

 

19 юни 2020 г., от Сен Жермен

Спокойни бъдете каквото и да става!

Това е най-важното!

Понеже е в пряка връска с охраната ви – вашата собствена, която се осъществява посредством вашата собствена енергийна обвивка – аурата ви, а също и охраната, която Свише ви се дава от Висшите октави на Светлината от Ангелите-охранители и от други Същества на Светлината – дали въобще може да се дава такава охрана и в какъв обем!

 

18 юни 2020 г., от Серапис Бей

Добре би било умело да подхождате към другите хора, така че с много малко слова и в много кратко време да им обясните благо какво е нужно да бъде направено. А преди това, още докато сте били насаме, да ги благословите:

1) веднага, от първия път, да им стане ясно какво и как да работят,

2) по най-добрия от Господна гледна точка начин и с желание да го направят и

3) да вложат в труда си най-доброто, на което са способни!

И когато го свършат, сърдечно да им благодарите!

 

17 юни 2020 г., от Елохим Циклопей

Всеки човек с Жива, Светла и Чиста Душа би било добре да живее така, че

1) да е все по-сдрав на Дух, Душа и тяло на всички нива на всички тела и

2) да съхранява енергията на материалното си тяло, а и на всички 4 нисши тела, понеже ще му е много нужна в бъдеще, и

3) да е в състояние когато първия му житейски план приключи, моментално да стартира следващия и веднага да включи в действие целия си натрупан опит.

 

16 юни 2020 г., от Пророк Мохамед

Тренирайте паметта си, като се опитвате да помните първо малки части от текстове, а след това все по-големи. Това е много добро по отношение на вашето сдраве и ще ви е нужно това умение в бъдеще – да помните повече и дълго време.

 

13 юни 2020 г., от Будда Амитабха

Спрете да очаквате друг да подобри качеството ви на живот, а самите вие се подхванете и мощно работете, най-вече над самите вас.

Всичко, което ви дразни в другите хора, преди да ги осъдите, първо себе си погледнете, понеже най-вероятно там същото го има, и спешно се поправете.

И все по-мъдри и бесгрешни бъдете.

 

12 юни 2020 г., от Вселенския Будда

Каквото ви се даде като Учение от Единния Отец на тая Вселена и от Висшите Същества на Светлината, на страниците на сайт ЕДИНЕНИЕ, испълнявайте го с исключителна точност във всеки детайл! Това е много важно условие Помощта, която ви се дава Свише като четете и приемате нашето Учение, да е успешна!

 

09 юни 2020 г., от Свети Архангел Рафаил

Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ във всеки първи ден на намаляващата луна и на всяко 23-то число, а при нужда и всеки ден, когато прави човек, от все сърце и душа, все по-сдрав става във всичките си четири нисши тела, на всички нива!

(по-подробна информация виж в Напътствието от Архангел Рафаил от 9 юни 2020 г.)