Бележка от Росица Авела:

На 06.06.2020 година Единният Отец Ми рече, че дава нова Велика Милост на всички Същества на Светлината, намиращи се във въплъщение, които са съхранили Душите си Живи, Светли и Чисти. Тя се състои в даването на допълнителна Помощ Свише от някое от Висшите Същества на Светлината чрес Мисъл, която да се качва на сайта в дните, когато е бес да се качва Лик или Напътствие към Лика, или Въпрос и Отговор към част Учение, или нещо друго.

 

МИСЪЛ,
от Висшите Октави на Светлината,
да ни е в помощ днес и в бъдеще

 

60

4 септември 2020 г., от Присъствие на Единния

Всеки човек с Жива, Светла и Чиста Душа е добре на рождения си ден да е насаме с Бога – неговата Висша Част, и с Господа, та да успее да получи от тях всички Дарове, които са му отредени, а също и енергията, която ще му е нужна прес цялата следваща година.

И на всеки кръгъл час да отправя към своята Висша Част тая енергия, постъпваща в 4-те му нисши тела, и да го прави прес следващите 24 часа, считано от часа на раждането, т.е. прес цялото денонощие на рождения му ден, когато е буден*. Така ще се предотврати пилеенето на прескъпоценната му енергия на живота в света на илюзията и представителите на мрежите на илюзията да се надпреварват да му я отнемат в следващите часове и няколко дни.

line

* Например ако някой е роден в 6 часа сутринта, ще отправя към Висшата си част енергията, постъпваща в неговите 4 нисши тела прес следващите 24 часа до 6 ч на следващия ден. Това е денонощието на рождения ден.

 

59

3 септември 2020 г., от Прелюбимия Орфей

Колкото повече пеете Божествените песни, дори и само да се опитвате да го правите, бес да се гледа какво се получава, толкова повече активирате 5-тата – гърлената чакра и Словото ви също се подобрява!

 

58

2 септември 2020 г., от Великия Божествен Направляващ

Осъждането отслабва и руши имунната система на човека.

Осъждането снижава енергийното и вибрационно ниво на човека.

Осъждането е бумеранг – каквото човек осъжда, с такова веднага се сдобива.

Моето Напътствие към вас е:

Спрете да съдите, ако искате да минете прес Портала на Великия Преход в Новия свят на 6-тата човешка раса, понеже в противен случай това липсва как да се случи!

 

57

1 септември 2020 г., от Господ Алфа

Мили Мои деца!

В случай, че искате да са сдрави и 4-те ви нисши тела, да сте испълнени с енергия и сила, бодрост и висока степен на трудоспособност в пълна съсредоточеност и висока скорост и качество на работата, е нужно да спрете да ядете вряла и гореща храна, а също и ледена и студена храна, и е нужно да се храните единствено с храна, която е с температура, блиска до вашата телесна температура.

Понеже тогава ще спрете да губите онова много голямо количество енергия, което е нужно да се охлажда или да се стопля храната във вашите тела и да се поправят щетите, нанесени върху храносмилателната и други ваши системи!

И тая освободена енергия ще ви помага да сте много по-добре от преди – да работите по-добре и да повишите качеството на живота си към по-сдравословен и в крайна сметка да сте по-сдрави и щастливи!

 

56

31 август 2020 г., от Свети Илия

Учението, което ви се дава от Висшите октави на Светлината чрес сайт ЕДИНЕНИЕ, относно подготовката ви да можете успешно да преминете прес Портала на Великия Преход, когато времето настъпи, и да продължите еволюцията си в Света на 6-тата човешка раса, който вече е готов и ви очаква, е точно това Учение, което ви е нужно да следвате в тоя момент, а също и във всички времена, време и полувреме, та да можете да продължите обучението си и да го следвате и във времето след това!

 

55

30 август 2020 г., от Маха Чохан (публикувана на 31 август 2020 г.)

Добре би било да отработите до съвършенство точността и всяко нещо в живота да вършите в точно определеното време, когато има такова. Понеже тогава получавате помощта Свише, след като сте поканили, искрено поискали и помолили Отца да ви се даде такава. И ако пропуснете тоя час и свършите работата в друго време, сами се лишавате от допълнителните помощ и охрана Свише и се подлагате дори на допълнително натоварване, тъй като представителите на мрежите на илюзията получават достъп до вас да ви спъват работата и да ви вредят, когато сте в неиспълнение, след като пропуснете точния момент да направите даденото нещо.

 

54

28 август 2020 г., от Свети Йоан Кръстител

Мили Живи, Светли по рождение и Чисти Души, научете се да прекъсвате разговорите, от които ви става тежко и които ви е трудно да прекратите. Това се отнася особено много в случаите, когато човекът отсреща говори бес да спира и държи да се искаже докрай или понеже спира и прави паузи по време на говора си!

И в двата случая в тоя момент някой представител на мрежите на илюзията на фин план, освен че отнема от вашата енергия, но и ви прикачва нови вредоносни програми, кодировки и блокажи или устойчиви отрицателни състояния на съзнанието, като различните видове страхове, например, или подсилва тия, които вече имате.

А когато расговора ряско прекратите, това прекъсва тоя процес на преливане във вашите фини тела на новия вреден товар!

 

53

26 август 2020 г., от Бабаджи

Работете в Радост всеки ден!

И работете така, че да увеличавате Радостта в процеса на труда.

Понеже Радостта по време на труда върви ръка под ръка и е родна сестра

на Мира, Доброто Сдраве и Благосъстоянието на дома –

на човека и на всички негови най-ближни люде, с които живее.

 

52

21 август 2020 г., от Владика Мория (публикувана на 22 август 2020 г.)

Преценете добре всички минуси и плюсове на всяко нещо, преди да почнете да го правите, и добре се подгответе предварително по отношение и на двете.

Относно отрицателните страни – от все сърце и душа да простите на тия Представители на мрежите на илюзията, които са се постарали да ги има и да ви вредят чрес тях в тоя момент.

А относно положителните страни – да благодарите и Божествена Любов да отправите на Господа, пак от все сърце и душа.

 

51

20 август 2020 г., от Господ Шива

На който му е трудно сега, му предстои да му е лесно в последните най-тежки времена!

Така че на ваше място ас бих почнал с всички сили да се трудя и в духовността, и в материалността, понеже много си струва!

От това какво прави всеки от вас всеки ден от времето, което тече във вашето тук и сега, се определя какво ще прави той в последните времена и къде ще се отправи и пристигне във времето след това!

(По-подробна информация виж в Напътствието от Господ Шива от 20 август 2020 г.)

 

50

18 август 2020 г., от Господ Санат Кумара

Добре би било да имате приготвени и да носите навсякъде с вас отпечатани на листове Мислите, които ви даваме тук и сега. И в моменти на трудност да отгърнете напосоки и прочетете Мисълта, която ви е пред очите. Така ще може, именно чрес тая Мисъл, подкрепа Свише да ви се даде да се справите по най-добрия от Господна гледна точка начин със ситуацията, в която сте, каквото и да се случва и където и да сте.

 

49

13 август 2020 г., от Владика Кут Хуми

Грижете се добре тялото ви да е сдраво, понеже в противен случай страда и Душата, и цялото околно пространство, и Живият Живот в него, а също и Душите на вашите ближни.

А когато Душата страда, се смъква енергийното й ниво и връската й с Духа или се намалява, или много се намалява, или съвсем се прекратява. И тогава се получават отклонения в енергийното подхранване на човека и духовното му развитие се прекратява.

 

48

20 юли 2020 г., от Владичица Нада (публикувана на 12 август 2020 г.)

Всеки човек може да бъде успешен в испълнението на Мисията си, стига да го пожелае. И когато го прави и работи по тая програма, Душата му е спокойна и радостна и вътрешно щастлив се чувства той!

 

47

11 август 2020 г., от Пресвета Богородица

Всеки човек, ако иска да е сдрав, успешен и все по-успешен в живота си и щастлив, е нужно да редува един вид труд с друг вид труд винаги, когато може. И внимателно да подбира коя да е следващата му работа, така че да бъде в баланс с основната му работа прес деня.

(По-подробна информация виж в Напътствието от Пресвета Богородица от 11 август 2020 г.)

 

46

10 август 2020 г., от Свети Архангел Гавриил

Когато ви предстои важен расговор и среща,

поканете, искрено поискайте и помолете Помощ Свише да ви се даде

и оставете след това всичко в Божиите и в Господните ръце,

след като отправите Свише Божествената си Любов, от все сърце!

 

45

09 август 2020 г., от Присъствие на Единния

Мили деца на Светлината, радвайте се на всеки миг, прекаран в мир и на спокойствие със своите ближни. Обменяйте Божествената си Любов при всеки случай, когато се появи такъв, и дори сами провокирайте по-честата им поява! И при всеки случай, когато може, проявявайте външно Божествената си Любов, та да радвате техните Души. И още нещо - това е най-сигурното средство да усилите своя имунитет и имунитета на своите най-ближни.

Сега е времето да сътворите и акумулирате тия съвършени мигове и да ги натрупате в сандъка си със скъпоценности на Небесата. Те ще са ви в помощ и подкрепа да устоите и преминете успешно прес всичко, което предстои в бъдните времена, докато дойде моментът пречистени да преминете прес Портала на Великия Преход в Света на 6-тата човешка раса на тая планета.

И планетата също вече ще е по-друга, променена, тъй като тя самата ще е преминала на по-високо енергийно и вибрационно ниво, а тоя материален свят, в който живеете сега, ще е престанал да съществува.

 

44

08 август 2020 г., от Госпо́дна Атина Палада

Свободно и дружелюбно се дръжте с всички хора, бес да ви спира това от коя раса, религия и еволюция са, а също и към коя енергийна мрежа принадлежат. Но и леко дистанцирано и бес прояви на Божествена Любов или негативност бъдете. Най-доброто е да сте по средата – равни, спокойни, хармонични и всяващи доверие, но и респект, и бес прекалено сближаване в тия времена и особено във времето, което предстои, и най-вече в полувремето след това!

 

43

31 юли 2020 г., от Господ Алфа (публикувана на 07 август 2020 г.)

АС СЪМ АЛФА, Вашият Отец Небесен. Ще дам Мисълта на деня днес, която обаче може да четете всеки ден, когато пожелаете.

Любя ви със Своята Бащина всеобхватна Любов, мили мои деца на Светлината! Пращам ви я постоянно, всеки миг обливам с нея и подхранвам Светлинната мрежа на тая прекрасна планета, та да имате достатъчно. И при всеки случай на нужда да ви се помогне от Ангелите, които бдят над вас. Това се случва всеки път, когато от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов към Нас, поканите, искрено поискате и помолите Висшите Същества на Светлината помощ да ви се даде.

 

42

05 август 2020 г., от Великата Майка на Света

Повечето достижения, отработени с влагане на усилия, Сила и Мощ, и още по-големите очаквания, молби, надежди и искания струват много по-малко, отколкото една съвсем мъничка стъпка пред Господа в Кротост, Дълготърпение и Смирение пред Волята Господна.

В първия случай човекът, въпреки всички усилия, може да напредне минимално, а във втория – исключително много и отведнъж!

 

41

04 август 2020 г., от Господ Майтрейя

Когато човек лъже, той лъже и себе си, и Бога, и Господа едновременно! И спира духовния си растеж и придвижването си напред по Пътя към Бога, и подготовката си да успее да премине прес Портала на Великия Преход в Света на 6-тата човешка раса.

 

40

03 август 2020 г., от Господ Рама

Когато някой от вас има проблем от каквото и да е естество, най-доброто е да почне много да работи – много повече от преди.

И първо да посвети труда си на Господа и да Го помоли благата карма от тоя труд да бъде насочена да се реши по най-добрия от Господна гледна точка начин проблемът и тогава да почне да работи.

А докато се труди, най-важното е да бъде в Радост и да дава най-доброто от себе си, на което е способен, и още повече дори, та трудът му да е най-висококачествен и доброплодотворен в Светлинната мрежа.

Тогава много повече блага карма сътворява и проблемът по-бърже и по най-добрия от Господна гледна точка начин се решава!

 

39

02 август 2020 г., от Господ Сурия

Бъдете бескомпромисни към себе си и своите ближни по отношение на:
blue-dotВярата ви в Бога и Господа,
blue-dotВерността ви към Единния Отец и
blue-dotВръската ви с Господните Повели и Правила и тяхното точно испълнение!

 

38

29 юни 2020 г., от Йоан Прелюбимия (публикувана на 30 юли 2020 г.)

Отработете си положителния навик всеки ден да правите нещо, което ви радва и на Душата ви да й става леко!

А също и нещо друго правете, което да донесе Радост на вашите ближни!

Светли, лъчисти и настроени положително бъдете! И помогнете на ближните си и те така да бъдат!

 

37

29 юли 2020 г., от Присъствие на Единния

Мили Мои Прелюбими деца с Живи, Светли и Чисти Души, нежни, мили, благи, кротки и всеопрощаващи бъдете към своите ближни, всеки ден и ден след ден, отново и отново, тъй като от това имат нужда техните истерзани от илюзията Души!

 

36

28 юни 2020 г., от Свети Йоан Кръстител (публикувана на 28 юли 2020 г.)

В тия времена е бес нужда Живите, Светли и Чисти Души да стават жертвен агнец!

Във времената преди Великия Преход най-важното е да оцелеете и да преминете с тия си тела прес Портала на Великия Преход!

И ако Единният Отец ви рече да правите нещо, трябва да го правите веднага и точно така, както ви е речено, бес да променяте нищо, и да го испълните в точното време.

 

35

15 юни 2020 г., от Господ Кришна (публикувана на 26 юли 2020 г.)

Когато някой е добре и неговите блиски искрено се радват, че той е добре, и благодарят на Господа, и Божествената си Любов Му отправят, че това се случва с техния ближен, тогава всички те са по-добре. И още по-добре стават, колкото повече го правят.

 

34

24 юли 2020 г., от Господ Елисейя

Вярата си в Единния Отец и в Съвършенството на Неговия Промисъл който усили в тия времена, време и полувреме, ще му е много по-лесно и леко да премине прес Портала на Великия Преход!

 

33

23 юли 2020 г., от Богинята на Божествената Мъдрост

Най-доброто по отношение на всеки човек тук и сега, и във всички времена, време, полувреме и след това е всеки ден и ден след ден да свършва най-напред работата с най-висок приоритет!

 

32

11 юни 2020 г., от Саратустра (публикувана на 22 юли 2020 г.)

Така живейте, че
blue-dotоткъдето минете, цветя ароматни да поникват след вас,
blue-dotс когото общувате, с топло чувство да си спомня расговора с вас и да ви споменава с Добро
blue-dotи каквото работите, радост на хората да носи и Мир в Душите им да се въсцарява от продукта на вашия труд.

 

31

10 юни 2020 г., от Свети Архангел Гавриил (публикувана на 21 юли 2020 г.)

Голямо Добро е човек да се научи да мълчи с лекота и благост да се лее тогава от него, а когато каже нещо, Радост да носи на Душите на хората, с които говори.