Бележка от Росица Авела:

На 06.06.2020 година Единният Отец Ми рече, че дава нова Велика Милост на всички Същества на Светлината, намиращи се във въплъщение, които са съхранили Душите си Живи, Светли и Чисти. Тя се състои в даването на допълнителна Помощ Свише от някое от Висшите Същества на Светлината чрес Мисъл, която да се качва на сайта в дните, когато е бес да се качва Лик или Напътствие към Лика, или Въпрос и Отговор към част Учение, или нещо друго.

 

МИСЪЛ,
от Висшите Октави на Светлината,
да ни е в помощ днес и в бъдеще

 

100

21 януари 2021 г., от Пресвета Богородица

Бъдете в Радостта!

Бъдете Бодри и Будни!

И бъдете уверени, че когато някой ваш най-ближен – мъж или жена, си отиде от вас, тъй като е приключило неговото въплъщение, това е най-доброто по отношение и на него, и на вас. Понеже много е вероятно да се срещнете отново и то много скоро, в следващото му въплъщение, отново най-блиско до вас! И струящата помежду ви Божествена Любов е най-сигурният ориентир, че това е вашият ближен – той или тя!

 

99

20 януари 2021 г., от Господ Санат Кумара

Когато имате нужда от подкрепа или помощ Свише да ви се даде, погледайте някое от Посланията-Картини, качени на сайт ЕДИНЕНИЕ или отпечатани от там. И докато го гледате, кажете:

„Покайвам се, Господи, от все сърце и Душа, относно всичко, което съгреших, че така се подредих и сега се чувствам зле, тъй като … (напр. се разболях/съм бес достатъчно пари/съм безработен или безработна и т.н.).
Прости ми, Господи, и ме Опрости, и ме подкрепи, и ми помогни, та да спра вече така да греша, мили Татко Единни, и да се оправи на 100% ситуацията при мен, по най-добрия от Твоя гледна точка начин!
Благодаря Ти, Господи, относно Опрощението, подкрепата и помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни и Ти я отправям тук и сега!“

 

98

19 януари 2021 г., от Прелюбимия Ланело

Когато испаднете във финансови затруднения, най-важното е да сте бес притеснения как да преживявате и да оставите всичко в Господните ръце! А вашата грижа е да прекратите всички странични расходи и да потребявате и плащате само това, което е във връска с оцеляването ви и с плащането на дълговете, ако имате такива, малко по малко, всеки месец. Това е нещото, което да правите в такъв момент и то е с най-висок приоритет.

 

97

16 януари 2021 г., от Господ Елисейя

Охранявайте се на първо място от собствената си отрицателност, а също и от каквито и да са илюзорни мисли, чувства, слова и дела, понеже те тровят всичките ви 4 нисши тела и така се съкращава отреденото ви време на живот в това въплъщение.

 

96

13 януари 2021 г., от Господ Сурия

Охранявайте се от хората, които са исгубили своята чистота и са обладани от новата мрежа на илюзията, като сте бес да общувате с такива. А ще сте наясно кои са такива, като подсилите своята наблюдателност и откриете след среща с кои точно хора, на следващия ден се чувствате зле! Това ви е ориентира.

 

95

12 януари 2021 г., от Единния Отец

Постоянно се самонаблюдавайте и в случай, че нещо у вас е бес да ви харесва, Ме поканете, искрено поискайте и помолете да бъде превърнато в Светлина. И след това Ми благодарете и Божествената си Любов Ми отдавайте всеки ден, докато се прекрати всяко негово (на това нещо) илюзорно проявление.

 

94

11 януари 2021 г., от Вселенския Будда

Испълнете се със Смирение, Дълготърпение и Вяра в Господа и в Съвършенството на Неговия Промисъл! И в положителен сънастрой приемайте всичко, понеже то е най-доброто от Господна гледна точка по отношение на тоя миг от вечността, в който живеете във вашето тук и сега, и по отношение на всеки миг от всички времена, време, полувреме и след това.

 

93

07 януари 2021 г., от Йоан Прелюбимия

Любете друг друга с Божествена Любов най-чиста и свята, когато почувствате, че ви отговарят с такава! Понеже това е най-силният ориентир, че насреща ви е Същество на Светлината като вас!

 

92

06 януари 2021 г., от Господ Елисейя

Повече пъти повтаряйте на Единния Отец колко много Го Любите и Му отправяйте Божествената си Любов, когато сте насаме. И Му благодарете относно всичко – бес условия и бескористно, бес да имате нещо конкретно предвид. А просто Му благодарете относно всичко, гласно, с „Благодарствена Слово-Формула към Единния Отец“, употребата на която повдига човека в Духа:

 

Благодаря Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!

Благодаря Ти, Господи, относно всичко, което се случва!

Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега и винаги, и във всички времена, време, полувреме и след това!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!

(Поклон!)

 

91

05 януари 2021 г., от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство

Подсилете Усърдието и Постоянството си, та да довършвате всяка ваша работа, която е добра от Господна гледна точка, до успешен край. И колкото повече го правите, толкова по-готови ставате да се присъедините към хората в Света на 6-тата човешка раса!