Първо утринно Служение Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви Подкрепа и Помощ Свише в точно определени случаи
Вечерно Служение - преди сън Молитви по време на Служение Пояснения към Молитви и Слово-формули

Пояснения към Молитви и Слово-формули

Пояснение към „Молитва към Архангел Михаил да ни Охранява по всяко време”

Относно употребата на тая молитва вижте препоръката на Архангел Гавриил, дадена в пояснението към молитвата, дадена от него, от 19 ноември 2010 г.

Поради каква причина е нужно Архангел Михаил да бъде поканен и вътре във всеки от нас? – Та да получим охрана от проявленията на нашата илюзорна част, от евентуални отрицателни и всякакви други илюзорни състояния, провокирани от ситуации, в които попадаме или хора, с които се срещаме в ежедневието си.

Пояснение към молитвата „Помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония”
Архангел Гавриил, 19 ноември 2010 г.

Препоръката на Архангел Гавриил е преди да отидем навън от своя дом, където и да е, да кажем един след друг следните три молитви и Слово-фомула:

blue-dotпърва е „Молитва към Архангел Михаил да ни охранява по всяко време”;
blue-dotслед това е „Слово-формула към Архангел Михаил относно превръщане на всеки страх в Светлина”;
blue-dotи накрая е молитвата към Архангел Гавриил „Помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония.”

И би било много добре те да се повтарят прес деня при всяко следващо прибиране у дома и отново отиване навън. Но когато човек е вън дома си, е нужно да се спазват 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, та да е добро тяхното повторение, вместо опасност най-голяма да носи и да е във вреда.

 

истегли трите молитви

Пояснение към „Насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината”

Цялото Творение на нашия Отец е огромно и нашата планета е една прашинка в него. Когато ние отдаваме от нашата молитвена енергия бес условия и бескористно на Единния Отец, според както повелява Божественото Правило, тогава ние даваме шанс още повече да се помага на нашата планета РАЙМА (Земя) и на всички еволюции на нея, включително и на човешкия род.

Пояснение към „Усилване на вътрешната Светлина”,
Слово-формула от Прелюбимият Кут Хуми, 1962 г.

Прес 1962 г. Слово-формулата “Усилване на вътрешната Светлина“ е дадено от Прелюбимия Кут Хуми и е прието от Посланика на Великото Бяло Братство Елизабет Клер Профет със следния текст:

 

I AM

by Koot Hoomi

 

I AM Light, glowing Light,

Radiating Light, intensified Light.

God consumes my darkness,

Transmuting it into Light.

 

This day I AM a focus of the Central Sun.

Flowing through me is a crystal river,

A living fountain of Light

That can never be qualified

By human thought and feeling.

I am an outpost of the divine.

Such darkness as has used me is swallowed up

By the mighty river of Light which I AM.

 

I AM, I AM, I AM Light;

I live, I live, I live in Light.

I AM Light’s fullest dimension;

I AM Light’s purest intention.

I AM Light, Light, Light

Flooding the world everywhere I move,

Blessing, strengthening, and conveying

The purpose of the kingdom of heaven.

 

Бележки от Росица Авела:

Прес 2011 г. Прелюбимият Кут Хуми ми рече, че би било много добре да направя нов превод на български от английския оригинал, а също така даде и някои допълнения в Слово-формулата “Усилване на вътрешната Светлина“. На 22 май 2020 г. Прелюбимият Кут Хуми още веднъж се яви и даде няколко допълнения в Слово-Формулата, докато правех корекциите по нея във връска с отстраняването/намаляването в българската реч на буквата „з“.

Пояснение към „Молитва към Прелюбимия Хелиос”

Най-добре е молитвата да се отправя сутрин по време на исгрева под лъчите на Слънцето. Но помощ от Прелюбимия Хелиос може да поискаме и получим по всяко време – и когато Слънцето грее на небето, и когато е облачно и вали. Неговите лъчи достигат до нас постоянно. Важното е, когато се обръщаме към Прелюбимия Хелиос, да го правим с цялата си Благодарност към него и с цялата Божествена Любов, които можем да му дарим в момента.

 

Добре е, когато правим служението си у дома и времето е облачно, след като кажем молитвата, да погледаме колкото време ни е добре Ликът на Прелюбимия Хелиос (виж в част Ликове на сайт ЕДИНЕНИЕ), точно по време на исгрева, като едновременно с това Му благодарим и Му отправяме Божествената си Любов.

Пояснение към „Молитва към Елохим Аполон”, 3 юли 2012 г.

АС СЪМ Елохим Аполон.

Дойдох да дам пояснение към молитвата.

Когато трудът се наспорява Божествено, тогава в кратко време може да се свърши много работа. Работи се с лекота и трудът е качествен. Работата се свършва отведнъж – от първия път е успешно почнатото и на висока скорост се свършва по най-добрия от Божествена гледна точка начин. Човек придобива усета как да подобри максимално нещата, които върши, среща се с точните хора, на точното място в точното време, когато е нужно. Всичко това се получава сякаш съвсем „случайно” и всичко се върши някак като че ли от самосебе си.

 

А когато трудът бива испълван с Божествено Вдъхновение, т.е. когато човек се помоли на Бога трудът му да бъде вдъхновен Свише, тогава той получава Провиждане. При него се спускат идеи от Висшите сфери, придружени от чувството на радост, лекота и щастие, които той испитва, докато се труди. Така се дават на човечеството Божествените примери. Тогава това, което човек прави – предмета на неговия труд, се насища с неговата Радост, Светлина и Божествена Любов. Те достигат до всички хора, които в последствие се докоснат до това, което е работил. Достигат и до най-блиските му хора, когато се труди у дома, и до всички останали, когато е на работа навън от дома.

 

Би било добре всеки, който Ми отправя молитвата, да го прави с Вяра, Благодарност и Божествена Любов точно преди да почне да върши каквато и да е работа, която е нужно да бъде свършена, преди всеки вид труд. Така всеки може да получи подкрепа от Висшите ефирни октави на Светлината и ас мога да помагам, а също и другите Висши Същества на Светлината могат да помагат. Така се сътворяват Божествени примери във всички области на живота. Добре е молитвата да се отправя и с цел охрана на пространството навсякъде, където се намирате, включително и където работите, от проявленията на илюзията.

 

АС СЪМ Елохим Аполон, радостен, че успях да дам това пояснение, та да може да направите отликата между Божествено наспорения труд и Божествено вдъхновения труд и да научите колко голяма е тяхната ценност, та да почнете да отправяте молитвата постоянно преди началото на всяка работа, която вършите във вашия материален свят.

Пояснение към молитвите:
„Молитва преди испълнение на поет ангажимент
към Висше Същество на Светлината, което сме помолили да помогне ”,
Владика Мория, 29 юни 2012 г.
и
„Молитва преди испълнение на поет ангажимент
в писмо до Кармичното Ръководство на планетата ”,
Владика Мория, 29 юни 2012 г.

Бележка от Росица Авела: Сутринта на 29 юни 2012 г. помолих Владика Мория да помогне относно превръщането в Светлина на отрицателните кармични наслоения и относно успешния исход от трудна ситуация. Поех ангажимент към Него всеки ден до най-благополучното от Господна гледна точка решаване на ситуацията да Му отдавам своята Благодарност и Божествена Любов, като Му отправям един или няколко поклона, или Му посвещавам прочитането на едно Негово Послание или или молитва, или като у испея една от песните, качени на сайт ЕДИНЕНИЕ, … – каквото сърцето ми подскаже в момента – това, което ще ми носи радост, докато испълнявам своя ангажимент към Него.

Тогава се появи един въпрос и ас помолих Владика Мория да ми отговори. Въпросът ми бе следният: „Преди да пристъпя към испълнение на поетия ангажимент, как е най-добре от Господна гледна точка да се каже, че това, което почвам да правя, например да пея песента „ОДА НА РАДОСТТА”, посвещавам на Него – на Владика Мория, относно помощта която Го моля да даде?”

 

Отговорът на Учителя Мория бе отправен към всички Светли Души:

 

АС СЪМ Владика Мория.

Идвам да отговоря на въпроса. Молитвата преди четене на Послание, Напътствие и Отговор на въпрос от част Учение може да се употребява и при всеки друг вид работа в духовността. Това е универсална молитва преди работа в духовността, когато желаете да отдадете енергията си на някое Висше Същество на Светлината, молейки го да ви помогне относно каквото и да е, и когато сте поели ангажимент всеки ден да му отправяте своята Благодарност и Божествена Любов, посвещавайки му поклон, прочитане на молитва, Слово-формула, Послание или пеенето на песен, или друга работа в духовността, или работа в материалността.

Винаги преди да почнете такъв вид работа, би било добре да поканите, искрено да поискате и помолите това Висше Същество на Светлината да присъства във вашия храм, да Му кажете какво Му посвещавате и едва след това да почнете испълнението на поетия ангажимент.

Молитвата може да се каже и преди да почнете испълнението на поет от вас ангажимент в писмо до Кармичното Ръководство на планетата РАЙМА (Земя).

АС СЪМ Владика Мория. И искам още да ви кажа, че подкрепям всички Живи, Светли, Чисти Души, които работите в Служба на Живия Живот всеки там, където е, и ви Благодаря!