Първо утринно Служение Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви Подкрепа и Помощ Свише в точно определени случаи
Вечерно Служение - преди сън Молитви по време на Служение Пояснения към Молитви и Слово-формули

Молитви по време на Служение

Съдържание

blue-dotМолитва в помощ на Силите на Светлината

blue-dotУсилване на вътрешната Светлина, Слово-Формула от Прелюбимият Кут Хуми, 1962 г.

blue-dotМолитва към Господ Сурия

blue-dotМолитва към Прелюбимият Хелиос

blue-dotМолитва от Прелюбимата Гуан Ин

blue-dotМолитва към Пресвета Богородица

blue-dotМолитва към Господ Майтрейя

blue-dotМолитва към Елохим Аполон

Молитва в помощ на Силите на Светлината

Господи, благодаря Ти, че съм във въплъщение в сегашните преходни времена, че се събудих и съм наясно с важността

да действам относно Проявлението на Твоята Воля тук и сега!

 

Ас ............. (малкото име), каня искрено искам и моля моята Висша Част, моят Учител на финия план от Йерархията на Светлината, Архангел Михаил и Ангелите Охранители,

да действате чрес мен в помощ на Силите на Светлината

навсякъде, където е потребно и винаги, когато има нужда!

И да бъдете в моя храм и да действате чрес мен относно

Проявлението на Волята на нашия Отец Небесен Господ Алфа,

в испълнение на Промисъла на Единния Отец!

 

Мила моя Висша Част,

Учителю мой на финия план от Йерархията на Светлината,

Архангел Михаил и Ангели Охранители,

ас ……(малкото име) ви каня, искрено искам и моля,

ако такава е Вашата Воля,

да действате чрес всичките ми четири нисши тела:

материално, астрално, ментално и етерно тяло.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно всичко!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Усилване на вътрешната Светлина
Слово-Формула от Прелюбимият Кут Хуми, 1962 г.

АС СЪМ Светлина, АС СЪМ Светлина, АС СЪМ Светлина,

пламтяща Светлина, лъчиста Светлина, усилваща се Светлина!

Бог поглъща тъмнината в мен и я превръща в Светлина,

която с Божествена Любов дарявам на всички Живи, Светли, Чисти същества!

 

АС СЪМ фокус на Светлината от Централното Слънце в днешния ден!

прес мен тече река кристална, жив фонтан от Светлина,

която човешките мисли и чувства са бессилни да определят,

понеже тая Светлина е Сътворена в Първоисточника от Отца!

 

АС СЪМ носителят и охранителят на Божественото!

Могъщата река от Светлина, която АС СЪМ,

помете тъмнината, която се подхранваше от мен,

и помита тъмнината навсякъде около мен!

 

АС СЪМ, АС СЪМ, АС СЪМ Светлина!

Ас живея, ас Живея, ас Живея в Светлина

АС СЪМ все по-Жив(а), все по-Светъл(Светла), все по-Чист(а)

от Светлината, в която Живея!

 

АС СЪМ най-пълното намерение на Светлината!

АС СЪМ най-чистото проявление на Светлината!

АС СЪМ най-мощния генератор на Светлина!

 

АС СЪМ Светлина, Светлина, Светлина,

обливаща света навсякъде, където се намирам,

Благославяйки, приемаща, укрепваща и даваща на всички

Промисъла на Единния Отец!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че ми се усилва вътрешната Светлина!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

пояснение към Слово-формулата

Молитва към Господ Сурия и Господ Елисейя

Прелюбими Господ Сурия и Господ Елисейя,

ас ……. (малкото име) Ви каня, искрено искам и моля,

ако такава е Вашата Воля, да помагате

на всички Живи, Светли, Чисти човешки Души,

да се подготвят да живеят в Светлия и Радостен Свят

на Новия Божествен Ред на 6-тата човешка раса!

И нашата планета – милата Майчица РАЙМА (Земя),

да се превърне в прекрасна планета на Божествените

Свобода, Чистота и Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов,

Радост, Мир и Хармония!

 

Прелюбими Господ Сурия и Господ Елисейя,

ас ……(малкото име) Ви отправям моята Божествена Любов

и Ви каня, искрено искам и моля, ако такава е Вашата Воля,

да помагате на планетата и Живия Живот на нея тук и сега

и във всички преходни времена, време, полувреме и след това!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ви, Господи Сурия и Господи Елисейя!

Благодаря! Благодаря! Благодаря относно помощта!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Дълбок поклон пред Вас!)

Молитва към Прелюбимия Хелиос

Прелюбими Хелиос, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля, в днешния ден

да почистваш моята аура и моите чакри от всичко илюзорно

и да испълваш моето същество

с Твоята енергия, енергията на Слънцето!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Прелюбими Хелиос, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

 

* пояснение към молитвата

Молитва от Прелюбимата Гуан Ин

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля ако такава е Твоята Воля, успешно да се осъществи Преображение, Обновление и Пресътворение тук и сега,

на РАЙМА (Земя), нашата мила родна планета от това ни въплъщение!

 

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

да се усилват постоянно новите все по-висши енергии,

които идват на планетата в тия преходни времена!

 

Ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля, мили Татко Единни, да продължи успешно да се ускорява

еволюцията на човешкия род

и процесът на превръщане на планетата РАЙМА (Земя)

в прекрасна планета на Божествената Светлина!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно всичко, от все сърце и Душа!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Молитва към Пресвета Богородица

Пресвета Богородице, отправям Ти

Божествената си Любов най-чиста от дълбините на своето сърце!

Приеми я, мила Майчице Пресвята,

Ти, която носиш Радост, Милост и Благост на моята Душа!

 

Пресвета Богородице, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

помагай ми успешно напред да продължа

по Висшия Път към Отца,

по който се отправих в това въплъщение, тук и сега,

понеже Ти си наясно кое е най-важното във всеки момент

относно Спасението на моята Душа,

нейния Растеж и Единението ѝ с моя Дух.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи,

относно Твоята помощ, подкрепа и охрана

към мен ……(малкото име) и към Пресвета Богородица.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

picture

Картината е нарисувана на 8 декември 2013 година в часа на Милостта на Пресвета Богородица, под Нейно ръководство.

Молитва към Господ Майтрейя
30 март 2011 г.

Господи Майтрейя, ас ……(малкото име)

Ти отправям моята Божествена Любов

и Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

помогни на моето Преображение.

Помогни ми да вървя по Пътя на Посвещенията,

по Пътя на Освобождението от моята илюзорна част, моето его,

да постигна Божествено Просветление

и да съм в по-пълно Служение на Живия Живот

в испълнение на Промисъла на Единния Отец.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи Майтрейя, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Молитва към Елохим Аполон

Прелюбими Елохим Аполон, ас ……(малкото име)

Ти отправям моята Божествена Любов и

Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

blue-dotприеми под своя контрол пространството, което ме обкръжава и го испълвай с Божествени проявления

по всяко време и навсякъде, където и да се намирам,

blue-dotнаспорявай моя труд

blue-dotи ми дарявай Божествено Вдъхновение *,

та да сътворявам Божествени примери,

испълнени с Радост, Светлина и Божествена Любов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Елохим Аполон, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

 

* пояснение към молитвата