Първо утринно Служение Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви Подкрепа и Помощ Свише в точно определени случаи
Вечерно Служение - преди сън Молитви по време на Служение Пояснения към Молитви и Слово-формули

Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви

Съдържание

blue-dotМолитва (стихия Въсдух), Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

blue-dotМолитва (стихия Вода), Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

blue-dotМолитва (стихия Огън), Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

blue-dotБлагодарствено Слово към нашата планета, Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

blue-dotОсвобождаване от илюзорни мисли и чувства, Слово-формула от Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

blue-dotУсилване на Съсредоточеността, Прелюбимата Порция, в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада, 18 август 2010 г.

blue-dotНасочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината

blue-dotМолитва преди четене на всяко Послание

blue-dotМолитва преди испълнение на поет ангажимент към Висше Същество на Светлината, което сме помолили да помогне, Владика Мория, 29 юни 2012 г.

blue-dotМолитва преди испълнение на поет ангажимент в писмо до Кармичното Ръководство на планетата, Владика Мория, 29 юни 2012 г.

Молитва (стихия Въсдух)
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

както свежият въсдух ме облъхва сега,

така Твоето Божествено Дихание да ме обгърне

и да исдуха всичко илюзорно от моите тела,

та да мога исчистен(а) и освободен(а)

да пристъпя към Теб и да Ти служа.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, относно всичко ас сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Молитва (стихия Вода)
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

както водата тук и сега докосва моето лице, ръце и крака,

така да ме докосне Небесната Твоя Роса и да раствори

всичките ми илюзорни мисли и чувства

и всичко отрицателно, натрупано в мен,

та да се освободя от всичко, което би могло да ми попречи

качествено да Ти служа и да Ти отдавам

своята Благодарност и Божествена Любов.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, относно всичко ас сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Молитва (стихия Огън)
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

както Хелиос/пламъкът ме огрява и осветява тук и сега,*

така да се огряват и осветяват от Твоя Божествен Огън

всичките ми мисли и чувства и да исгарят всички илюзорни от тях,

а да остават само мислите и чувствата, които са по Твоята Воля.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, относно всичко ас сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

 

под линия

* Когато човек е навън под лъчите на Слънцето, тогава вторият ред е: „както Хелиос ме огрява и осветява сега”. Когато човек гледа пламъка на свещта или на огъня, тогава вторият ред е: „както пламъкът ме огрява и осветява сега”.

Благодарствено Слово към нашата планета
Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Мила Майчице РАЙМА (Земя)!

Испращам Ти моята Божествена Любов и Ти Благодаря,

че даваш подслон и всичко, което е нужно

на всички хора, които са част от Живия Живот,

та да живеем, да растем и да се усъвършенстваме в Бога

в това въплъщение тук и сега.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мила Майчице РАЙМА (Земя)!

(Поклон)

Освобождаване от илюзорни мисли и чувства
Слово-формула от Господ Санат Кумара, 24 януари 2012 г.

Господи, отдавам Ти моите илюзорни мисли и чувства,

приеми ги всичките и ги превърни в Светлина!

(3 пъти)

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, относно всичко ас сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Усилване на Съсредоточеността
Прелюбимата Порция, в Присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада,
18 август 2010 г.

Господи, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

помогни ми да усиля качествата

Съсредоточеност на мислите ми към Висшите октави на Светлината и

Съсредоточеност на чувствата ми към испитване на

Радост, Благодарност и Божествена Любов към Теб, Господи,

по време на моето Служение тук и сега,

което посвещавам на испълнението на Твоя Промисъл.

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината

Господи, отдавам Ти енергията от това мое Служение,

да правиш с нея каквото Ти отредиш!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че всичко, което правиш,

е най-доброто от Твоята гледна точка по отношение на всички!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

С случай, че някой желае да посвети Служението си в помощ на нещо конкретно, би могъл да каже Молитвата по следния начин:

 

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля

енергията от това мое Служение* да бъде насочена и да се употреби:

относно осъществяването на Твоя Промисъл, Мили Татко Единни,

относно добруването на цялото Ти Творение и Живия Живот в него, **

относно спасението на планетата и Живия Живот на нея,

относно спасението и успешната по-нататъшна

еволюция на човешкия род,

относно спасението и успешното придвижване напред по Пътя към Теб, Господи,

на всички Живи, Светли, Чисти Души, въплътени тук и сега,

относно ……………………………………………………….***

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* от Работата в Духовността, която почвам …

** пояснение към молитвата

*** На това място човек е нужно да каже в помощ към какво конкретно е насочено Служението.

 

По желание Молитвата може да се каже и по трети начин:

 

Господи, отдавам на нашата планета – милата Майчица РАЙМА (Земя) и на всички Живи същества

Божествената енергия, която се влива в моите тела

от Висшите Октави на Светлината

по време на моето служение тук и сега!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Молитва преди четене на Послание, Напътствие и Отговор на въпрос от част Учение

Ас .............. (малкото име) каня, искрено искам и моля Теб, …… (името на Висшето Същество на Светлината), да бъдеш в моя храм,

докато чета Твоето Послание/Напътствие/Отговор на въпрос от …… (датата)и Ти посвещавам четенето на това Твое Послание/Напътствие/Отговор на въпрос,

и Ти отдавам моята Божествена Любов.

…… (името на Висшето Същество на Светлината),

ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля,

помогни ми да бъда в Служение на Живия Живот,

в испълнение на Промисъла на нашия Отец Небесен.

Помогни ми и …… *

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш!

Благодаря Ти ……… (името на Висшето Същество на Светлината), че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Дълбок поклон пред вас!)

 

под линия

* Ако някой има и лична молба към Висшето Същество на Светлината, чието Послание/Напътствие/Отговор на въпрос ще чете, на това място може да я каже.

Молитва преди испълнение на поет ангажимент
към Висше Същество на Светлината, което сме помолили да помогне
Владика Мория, 29 юни 2012 г.

Ас .............. (малкото име) каня …… (името на Висшето Същество на Светлината)

при испълнение на ангажимента, който поех към Него/Нея.

…… (името на Висшето Същество на Светлината),

ас Те каня в моя храм

и Ти посвещавам … (описва се ангажимента, който е поет),

и Ти отдавам моята Божествена Любов.

…… (името на Висшето Същество на Светлината),

ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля, помогни (ми) …… (съобщава се личната молба към Висшето Същество на Светлината).

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти ……… (името на Висшето Същество на Светлината), че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

 

пояснение към молитвата

Молитва преди испълнение на поет ангажимент
в писмо до Кармичното Ръководство на планетата
Владика Мория, 29 юни 2012 г.

Ас .............. (малкото име) посвещавам …… *

в испълнение на поетия от мен ангажимент

в писмото ми до Кармичното Ръководство на планетата,

та да (ми) се даде помощ …… (описва се исканата помощ),

ако такава е Вашата Воля (на Кармичното Ръководство).

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Отдавам моята Благодарност и Божествена Любов

на Кармичното Ръководство на планетата РАЙМА (Земя)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря! **

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Дълбок поклон пред вас!)

 

под линия

* описва се какъв ангажимент е поет:
blue-dotчетенето на …… (посочва се коя Молитва, Слово-формула или Благослов);
blue-dotчетенето на …… (посочва се кое Послание, Напътствие или Отговор на въпрос от част Учение);
blue-dotпеенето на песента …… ;
blue-dotгледането на Послания-Картини.

** пояснение към молитвата