Начало на всяка работа в духовността

Всяка работа в духовността би могла да се превърне в голямо Добро, когато се върши правилно. Силата на работата в духовността се приумножава, когато човек се подготви предварително, като каже:

В името на Отеца-Майка, Сина и Светия Дух*,

В името на Новия Свят на 6-тата човешка раса, който предстои,

В името на Божествените

Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов,

Радост, Мир и Хармония,

Ас .............. (малкото име) пристъпвам към Служението** си и каня моята Висша част,

моя Отец Небесен Господ Алфа и

Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата,

ако такава е вашата Воля,

blue-dotда сте ми в помощ по време на моето Служение тук и сега,

та да бъде в подкрепа на Живия Живот,

blue-dotи да се включите в Служението ми,

та да бъде доброплодотворно от Господна гледна точка

и да се приумножат неговите добри плодове

blue-dotи ви каня, искрено искам и моля,

когато имам нужда от помощ, винаги да ми помагате,

дори и тогава да съм пропуснал/а да го направя!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря ти, мила моя Висша част, че ми помагаш!

Благодаря Ти, Господи Алфа, че ми помагаш!

Благодаря Ти, мили Татко Единни, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)***

под линия

* Когато човек се кръсти както е в источното православие – първо на дясното рамо, а след това на лявото, тогава текста е:

„В името на Отеца-Майка, Сина и Светия Дух“

А когато човек се кръсти както е например при католиците, т.е. първо на лявото рамо, а след това на дясното, тогава текста е:

„В името на Отеца-Майка, Сина и Духът Светия“

Важното е да се помни, че както и да се кръсти човек – по посока на часовниковата стрелка или на обратно, винаги човек е нужно да каже думата „Светия“ когато ръката му е на дясното рамо, а думата „Дух“, когато ръката му е на лявото рамо.

** Би могло да се каже Служение, Духовна практика, Работа в духовността– кой както желае, а също би могло и конкретно да се каже, напр. „почвам Първо утринно Служение”, „почвам Духовната практика "Помощ към планетата, на която живеем тук и сега”, „почвам четене на Посланието от …” и т.н.

*** Виж обяснението на думата „(поклон)“ в „Обяснения на някои думи и словосъчетания“ в част Работа в Духовността.