Начало на всяка работа в духовността

 

 

Всяка работа в духовността може да бъде от голяма полза, когато е извършена правилно.
За да се подготви човек за нея, а и за да се приумножи Божествено силата ѝ,
би било добре в самото ѝ начало да се изрече:

 

В името на Отеца-Майка, Сина и Светия Дух,

В името на Новия Ред на Златния Век,

В името на Божествените

Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов,

Радост, Мир и Хармония,

Аз .............. (малкото име) започвам Служението си *

и призовавам моето Висше АЗ СЪМ Присъствие,

моя Отец Небесен Господ Алфа и

Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата,

ако такава е вашата Воля,

да сте ми в помощ по време на моето Служение тук и сега,

което извършвам в полза на Живия Живот,

и да се включите в Служението ми,

за да е доброплодотворно от Господна гледна точка

и да се приумножи неговият резултат

и ви призовавам винаги да ми помагате,

когато имам нужда от помощ,

дори и тогава да пропусна на помощ да ви призова!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря ти, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие, за помощта!

Благодаря Ти, Господи Алфа, за помощта!

Благодаря Ти, мили Татко Единни, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

* Служение, Духовна практика, Работа в духовността – кой както желае би могъл да го изрича, а също би могло и конкретно да се изрече, напр. „започвам Първо утринно Служение”, „започвам Медитация за Земята”, „започвам четене на Посланието от …” и т.н.

 

© Росица Авела

изтегли


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net