Повели на Виолетовия Пламък

 

 

Съдържание

 

Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време

Стълб от Светлина

Защити ни !

Повече Виолетов огън

АЗ СЪМ Виолетовият пламък

АЗ СЪМ Виолетовият пламък

Мантра

Лъчиста Виолетова спирала

 

Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време

 

Свети Архангел Михаил отпред.

Свети Архангел Михаил отзад.

Свети Архангел Михаил отдясно.

Свети Архангел Михаил отляво.

Свети Архангел Михаил отгоре.

Свети Архангел Михаил отдолу.

Свети Архангел Михаил вътре в мен.

Свети Архангел Михаил, бъди навсякъде с мен!

Свети Архангел Михаил, бди над мен, пази ме и ме защитавай!

Свети Архангел Михаил, бди и над всички останали Живи човешки души,

които са в Светлинната мрежа, пази ги и ги защитавай!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Свети Архангел Михаил, за този призив и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Стълб от Светлина

 

Любимо мое АЗ СЪМ Присъствие най-свято,

постави в мен печата вечен

на Твоя Стълб от Светлина блестящ,

чрез ръката на Владиката възнесен,

пазещ зорко пламъка искрящ.

В името на Бога

Виолетовият лъч да проникне в моето същество

и да защити завинаги свободен

храма ми свещен от всичките илюзии и зло.

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ

Виолетовият огън с жар да загори.

Със Светлината си свещена

той да трансформира низшите желания

в Божествени мечти.

И така, познал в миг сияен

смисъла на истинската, чиста Свобода

моят АЗ СЪМ, най-прекрасен,

да се слее с Виолетовия пламък

в Стълб от Светлина.

 

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Защити ни !

 

Защити ни, защити ни, защити ни!

Със Светлината ярка на Чистата Любов.

Защити ни, защити ни, защити ни!

Чрез най-великата ни и сияйна Същност.

Защити ни, защити ни, защити ни!

Със Силата сакрална на Истинската Светлина.

Защити ни, защити ни, защити ни!

Със най-великата и славна Мощ!

В диамантено сърце да ни обгърне

Божествената Светлина!

Защитата ни най-могъща да направи

с печат, искрящ от Вечността!

 

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Повече Виолетов огън

 

Любов най-чиста, Божественост лъчиста,

АЗ СЪМ, който си в мен,

с благоговение най-висше зова те в този ден.

Моля те, Пътят ми да Осветиш,

в Христовото съзнание свещено

всекиго и всичко ти да Просветлиш.

 

Виолетовият пламък да изцели със Свобода

всички Живи същества и Майката Земя.

Божествената Висша Воля в пълнота да бъде проявена

с Христовото съзнание лъчисто докрай в материята осветлена.

АЗ СЪМ, най-прекрасен, чрез Тебе Бог твори,

с десницата най-мъдра в Любов да изгори

причините дълбоки за всичките злини.

И тъмните страни оттук и отсега,

аз моля трансформирай в чиста Светлина!

Открий сърцевината на всеки страх в мен,

трансформирай го в Сила и с Мъдрост го огрей!

 

АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ

Това съм аз в истинската Свобода,

в своето величие и пълна красота.

Това е Силата най-свята и най-чиста,

която всичко на Земята в Божествена реалност

може да насища.

 

Виолетов огън, ти лъчист,

със изгрева си бляскав, сега благослови

присъствието наше дошло в плътните нива

оттук да опознае в жива красота -

Божествената Светлина.

 

Както сега, така и във Вечността,

Свободата да съзнаят

Живот що носят всички по света -

аз самият (самата) и всички същества -

Свободата истинска, Божествена, която

сам Владиката Възнесен насочва към Земята.

 

В Познание Свещено тогава аз, горящ(а),

в Любов Божествена, искрящ(а),

в пълнота и съвършенство Теб ще срещна

О, мой прекрасен АЗ! О, мой Божествен АЗ! О, мой Божествен АЗ!

 

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

 

Диханието Божие във всяка клетка да навлезе.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

С Космическото време да пулсирам.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Умът ми и сърцето в Божествена октава да трептят.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Сътвореното от Бог в материята те да отразят.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

С цялата Любов! С цялата Любов! С цялата Любов!

 

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Блещукащ в кристална пещера.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Всяка скрита болка откривам на мига.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Причината и сърцевината премахвам на страха.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Откриващ сега духовни времена.

На цялата Земя! На цялата Земя! На цялата Земя!

 

Възпламенява се, изгрява Светлина.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Искряща, ярка, галактики пресича Тя.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Душа с Дух се свързват в Едно сега

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

Издигам се в Космичните нива.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

С цялата си Мощ! С цялата си Мощ! С цялата си Мощ!

 

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

 

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

АЗ СЪМ Виолетовият огън!

Извира от сърцето ми Любов Могъща,

пространството навеки тя обгръща,

понася нежно на своите рамене

светът голям към свято битие.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък!

С Моята Любов и Мощ в своя блясък,

призовавам Силата най-свята и най-чиста

поривът ми искрен и дълбок да подеме

и цялата Планета и жителите нейни да облее,

с огъня Виолетов всичко да огрее.

Да се разгърне Святото Преображение

в света и всичките му проявления.

Да се трансформират в Божествено Творение

във вечна Слава и Благословение.

Така чрез Виолетовия пламък

цялата Земя и нейният потомък

да станат те достоен храм

за Божията Мисъл и Любов.

И всеки, който е готов

на Светлината Свята

ВЕЧЕН ВОИН да бъде!

 

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Мантра

 

АЗ СЪМ Виолетовият огън,

АЗ СЪМ чистата проява на Божията Любов.

България е Виолетовият огън,

България е чистата проява на Божията Любов.

Земята е Виолетовият огън,

Земята е чистата проява на Божията Любов.

 

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Лъчиста Виолетова спирала

 

В името на Всемогъщото и Вселюбящото Присъствие на Бог,

в името на АЗ СЪМ - Божественото Присъствие в мен,

в името на моето истинско Свято Христово Аз,

в името на Възлюбения Сен Жермен,

в името на Възлюбения Ланело,

в името на Възнесената Владичица Клер,

в името на Великото Бяло Братство и Майката на Света,

в името на елементалния живот - Огън, Въздух, Вода и Земя,

аз призовавам сега:

 

Лъчиста Спирала на Виолетовия пламък

приканвам те към мен - ела!

В съществото мое се спусни и цялото го изпълни,

с яркия си блясък и Силата велика -

Освободи, Освободи, Освободи!

От кармичните негативни записи в четирите ми низши тела ме Освободи!

И цялото Земно пространство изчисти!

И земното човечество от негативната карма Освободи!

 

Спирален Виолетов пламък, ела!

Проводи през мен прекрасната си Светлина.

Спирален Виолетов пламък, моля те, ела!

Силата на Бог да види всеки, в земната ѝ красота.

Спирален Виолетов пламък, ела!

Освободи и пробуди цялата Земя и всички Живи същества!

 

Спирала ярка на Виолетовия пламък,

във вихър мощен Светлината ти в мен да загори.

Спирала ярка на Виолетовия пламък,

енергията твоя, тъй любяща, в материята прояви.

 

Спирала ярка на Виолетовия пламък,

на Милосърдието вечен пост тука постави.

Спирала ярка на Виолетовия пламък,

от страха завинаги Освободи!

Оковите на нашите души, моля, изгори!

 

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

© Росица Авела

 

изтегли

нагоре

към Работа в духовността


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net