Първо утринно Служение Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността Призиви за точно определен случай
Вечерно Служение - преди заспиване Призиви по време на Служение Пояснения към призиви и Слово-формули

Пояснения към призиви и Слово-формули

Пояснение към „Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време”

Относно използването на този призив вижте препоръката на Свети Архангел Гавриил, дадена в пояснението към неговия призив от 19 ноември 2010 г.

Поради каква причина е нужно Свети Архангел Михаил да бъде призоваван и вътре във всеки от нас? – За да получим защита от проявленията на нашата илюзорна част, от възможни отрицателни и всякакви други илюзорни състояния, провокирани от различни ситуации или хора.

Пояснение към призива „Помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония”
Свети Архангел Гавриил, 19 ноември 2010 г.

Препоръката на Свети Архангел Гавриил е преди да излезем от своя дом, където и да отиваме, да изричаме един след друг следните три призива:

blue-dotпърви е „Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време”;
blue-dotслед това е „Слово-формула към Свети Архангел Михаил за преобразуване на всеки страх в Светлина”;
blue-dotи накрая е „Призив към Свети Архангел Гавриил за помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония.”

Повторението им през деня само може да е от полза. Но когато човек е извън дома си, за да е от полза тяхното повторение, вместо опасност най-голяма да носи и да е във вреда, е нужно да се спазват 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата.

 

виж трите призива

Пояснение към „Призив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината”

Цялото Творение на нашия Отец е огромно и планетата Земя е една прашинка в него. Когато ние отдаваме от нашата молитвена енергия и за Добруването на Творението на Отца, според както повелява Божественият Закон, тогава ние даваме възможност още повече да се помага на нашата планета Земя и на всички еволюции на нея, включително и на човешкия род.

Пояснение към „Слово-формула за усилване на вътрешната Светлина”
Възлюбеният Кут Хуми, 1962 г.

През 1962 г. Слово-формулата за усилване на вътрешната Светлина е дадено от Възлюбения Кут Хуми и е прието от Посланика на Великото Бяло Братство Елизабет Клер Профет със следния текст:

 

I AM

by Koot Hoomi

 

I AM Light, glowing Light,

Radiating Light, intensified Light.

God consumes my darkness,

Transmuting it into Light.

 

This day I AM a focus of the Central Sun.

Flowing through me is a crystal river,

A living fountain of Light

That can never be qualified

By human thought and feeling.

I am an outpost of the divine.

Such darkness as has used me is swallowed up

By the mighty river of Light which I AM.

 

I AM, I AM, I AM Light;

I live, I live, I live in Light.

I AM Light’s fullest dimension;

I AM Light’s purest intention.

I AM Light, Light, Light

Flooding the world everywhere I move,

Blessing, strengthening, and conveying

The purpose of the kingdom of heaven.

 

Бележка от Росица Авела:

През 2011 г. Възлюбеният Кут Хуми ми указа да направя нов превод на български език от английския оригинал, а също така даде и някои допълнения в Слово-формулата за усилване на вътрешната Светлина.

Пояснение към „Призив към Възлюбения Хелиос”

Най-добре е призивът да се отправя сутрин по време на изгрева под лъчите на Слънцето. Но помощ от Възлюбения Хелиос може да поискаме и получим по всяко време, без значение дали Слънцето грее на небето или е облачно и вали. Неговите лъчи достигат до нас постоянно. Важното е, когато се обръщаме към Възлюбения Хелиос, да го правим с цялата си Благодарност към него и с цялата Божествена Любов, които можем да му дарим в този момент.

 

Добре е, когато извършваме служението си у дома и времето е облачно, след като произнесем призива, да погледаме известно време изображение на изгряващо Слънце точно по време на изгрева, като едновременно с това благодарим на Възлюбения Хелиос.

Пояснение към „Призив към Елохим Аполон”, 3 юли 2012 г.

АЗ СЪМ Елохим Аполон.

Дойдох да дам пояснение към призива.

Когато трудът се наспорява Божествено, тогава за кратко време може да се свърши много работа. Работи се с лекота и трудът е качествен. Работата се свършва отведнъж – от първия път е успешно започнатото и бързо се завършва по най-добрия от Божествена гледна точка начин. Човек придобива усета как да оптимизира максимално нещата, които върши, среща се с точните хора, на точното място в точното време, когато е нужно. Всичко това се получава сякаш съвсем „случайно” и всичко се върши някак като че ли от самосебе си.

 

А когато трудът бива изпълван с Божествено Вдъхновение, т.е. когато човек се помоли на Бога трудът му да бъде вдъхновен Свише, тогава той получава прозрение. При него се спускат идеи от Висшите сфери, придружени от чувството на радост, лекота и щастие, които той изпитва, докато се труди. Така се дават на човечеството на Земята Божествените образци. Тогава това, което човек прави – предмета на неговия труд, се насища с неговата Радост, Светлина и Божествена Любов. Те достигат до всички хора, които в последствие се докоснат до това, което е изработил. Достигат и до най-близките му хора, когато се труди у дома, и до всички останали, когато е на работа извън дома.

 

Този призив би било добре да бъде отправян от всеки с Вяра, Благодарност и Божествена Любов точно преди да започне да върши каквато и да е работа, която е нужно да бъде свършена, преди всеки вид труд. Така всеки може да получи подкрепа от Висшите ефирни октави на Светлината и аз имам възможността да помагам, а също и другите Възнесени Същества на Светлината имат възможността да помагат, и да се създават Божествени образци във всички области на живота. Добре е призивът да се отправя и за да се защити пространството навсякъде, където се намирате, включително и където работите, от проявленията на илюзията.

 

АЗ СЪМ Елохим Аполон, радостен, че успях да дам това пояснение, за да може да направите разликата между Божествено наспорения труд и Божествено вдъхновения труд и да разберете тяхната ценност, за да започнете да отправяте този призив постоянно преди началото на всяка работа, която извършвате във вашия материален свят.

Пояснение към призивите:
„Призив за изричане преди изпълнение на поето задължение
към Възнесено Същество на Светлината, което сме помолили за помощ”,
Владика Мория, 29 юни 2012 г.
и
„Призив за изричане преди изпълнение на поето задължение
в писмо до Кармичното Ръководство на планетата Земя”,
Владика Мория, 29 юни 2012 г.

Бележка от Росица Авела: Сутринта на 29 юни 2012 г. помолих Възлюбения Владика Мория да помогне за преобразуването на отрицателните кармични наслоения и за успешното разрешаване на трудна ситуация. Поех задължение към него всеки ден до възможно най-благополучното от Божествена гледна точка разрешаване на тази ситуация да му отдавам своята Благодарност и Божествена Любов, като му посвещавам прочитането на едно негово Послание или призив, или молитва, или като изпявам една от песните, качени на сайт ЕДИНЕНИЕ, … – каквото сърцето ми подскаже в момента – това, което ще ми носи радост, докато изпълнявам това свое задължение към него.

Тогава ми възникна въпрос и аз помолих за отговор Възлюбеният Владика Мория. Въпросът ми бе следният: „Преди да пристъпя към изпълнение на поетото задължение, как е най-добре от Божествена гледна точка да се изрече, че това, което започвам да правя, например да пея песента „ОДА НА РАДОСТТА”, посвещавам на него – на Възлюбения Владика Мория, за помощта която го моля да даде?”

 

Отговорът на Учителя Мория бе отправен към всички Светли Души:

 

АЗ СЪМ Владика Мория.

Идвам да отговоря на този въпрос. Призивът за изричане преди четене на всяко Послание може да се използва и за всеки друг вид работа в духовността. Той е универсален призив преди работа в духовността, когато желаете да отдадете енергията си на някое Възнесено Същество на Светлината, молейки го да ви помогне за нещо, и когато сте поели ангажимент всеки ден да му отправяте своята Благодарност и Божествена Любов, посвещавайки му прочитането на молитва, призив, Послание или изпяването на песен, или друга работа в духовността, или работа в материалността.

Винаги преди да започнете тази работа, би било добре да призовете това Възнесено Същество на Светлината във вашия храм, изричайки призива, и едва след това да започнете изпълнението на поетото задължение.

Този призив може да се изрича и преди да започнете изпълнението на поето от вас задължение в писмо до Кармичното Ръководство на планетата Земя.

АЗ СЪМ Владика Мория и използвам възможността чрез нашия Посланик да поздравя и подкрепя всички Светли души, които работите в Служба на Живия Живот всеки там, където е, и да ви Благодаря!