Първо утринно Служение Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността Призиви за точно определен случай
Вечерно Служение - преди заспиване Призиви по време на Служение Пояснения към призиви и Слово-формули

Призиви по време на Служение

Съдържание

blue-dotПризив в помощ на Силите на Светлината

blue-dotСлово-формула за усилване на вътрешната Светлина

blue-dotПризив към Господ Сурия

blue-dotПризив към Възлюбения Хелиос

blue-dotПризив от Възлюбената Гуан Ин

blue-dotПризив към Пресвета Богородица

blue-dotПризив към Господ Майтрейя

blue-dotПризив към Елохим Аполон

Призив в помощ на Силите на Светлината

Господи, благодаря Ти, че съм във въплъщение в тези преходни времена

и че се събудих и осъзнавам важността

да действам за Проявлението на Твоята Воля тук и сега!

 

Аз ............. (малкото име)

призовавам моето Висше АЗ СЪМ Присъствие,

призовавам моя Учител на финия план от Йерархията на Светлината,

призовавам Свети Архангел Михаил и Ангелите на Защитата

и изисквам, искрено искам и моля

да използвате моя жизнен поток в помощ на Силите на Светлината,

навсякъде, където е потребно и винаги, когато има нужда,

да бъдете в моя храм и да действате чрез мен

за проявлението на Волята на нашия Отец Небесен Господ Алфа

в изпълнение на Промисъла на Единния Отец.

 

Мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие,

Възлюбени Учителю мой на финия план от Йерархията на Светлината,

Свети Архангел Михаил и Ангели на Защитата,

аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля, ако такава е Вашата Воля,

да действате чрез всичките ми четири низши тела:

физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за всичко!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Слово-формула за усилване на вътрешната Светлина
Възлюбеният Кут Хуми, 1962 г.

АЗ СЪМ Светлина, АЗ СЪМ Светлина, АЗ СЪМ Светлина,

пламтяща Светлина, лъчиста Светлина, усилваща се Светлина.

Бог поглъща тъмнината в мен и я преобразува в Светлина,

която с Божествена Любов дарявам по Света на всички Живи същества.

 

АЗ СЪМ фокус на Светлината от Централното Слънце в днешния ден.

През мен тече река кристална, жив фонтан от Светлина,

която човешките мисли и чувства са безсилни да определят,

понеже тази Светлина е Сътворена в Първоизточника от Отца.

 

АЗ СЪМ носителят и пазителят на Божественото.

Могъщата река от Светлина, която АЗ СЪМ,

помете тъмнината, която се възползваше от мен,

и помита тъмнината навсякъде около мен.

 

АЗ СЪМ, АЗ СЪМ, АЗ СЪМ Светлина.

Аз Живея, аз Живея, аз Живея в Светлина.

АЗ СЪМ най-пълното измерение на Светлината.

АЗ СЪМ най-чистото намерение и проявление на Светлината.

 

АЗ СЪМ Светлина, Светлина, Светлина,

обливаща света навсякъде, където се намирам,

Благославяйки, приемаща, укрепваща и предаваща,

Промисъла на Единния Отец.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

пояснение към Слово-формулата

Призив към Господ Сурия

Възлюбени Господ Сурия, аз искрено искам

този свят да бъде Светъл и Радостен!

Жадувам за преобразуването на планетата Земя

в прекрасна планета на Божествените

Свобода, Чистота и Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов,

Радост, Мир и Хармония!

 

Възлюбени Господ Сурия, аз ……(малкото име)

Ти отправям моята Божествена Любов и

изисквам, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

помагай на моята родна планета Земя и на Живия Живот на нея

тук и сега и във всички преходни времена!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Призив към Възлюбения Хелиос

Възлюбени Хелиос, аз ……(малкото име)

изисквам, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля, през днешния ден

да изчистваш моята аура и моите чакри от всичко илюзорно

и да изпълваш моето същество

с Твоята енергия, енергията на Слънцето!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Възлюбени Хелиос, за този призив и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

пояснение към призива

Призив от Възлюбената Гуан Ин

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля

за Преображение, за Обновление и за Пресътворение

тук и сега, на планетата Земя!

 

Аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля

да се засилват постоянно новите все по-висши енергии на Отца,

които идват на планетата Земя в тези преходни времена!

 

Аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля

да продължи успешно да се ускорява

еволюцията на човешкия род

и процесът на преобразуване на планетата Земя!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за всичко, от все сърце и Душа!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив към Пресвета Богородица

Пресвета Богородице, отправям Ти

Божествената си Любов най-чиста от дълбините на своето сърце!

Приеми я, мила Майчице Пресвята,

Ти, която носиш Радост, Милост и Благост на моята Душа!

 

Пресвета Богородице, аз ……(малкото име)

изисквам, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

помагай ми да се задържа и успешно напред да продължа

по Висшия Път към Отца,

по който се отправих в това въплъщение, тук и сега,

понеже Ти знаеш кое е най-важното във всеки момент

за Спасението на моята Душа,

за нейното Израстване и за Единението ѝ с моя Дух.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Мили Татко Небесни,

за Твоята помощ, подкрепа и закрила

към мен ……(малкото име)

и към Пресвета Богородица.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

picture

Картината е нарисувана на 8 декември 2013 година в часа на Милостта на Пресвета Богородица, под Нейно ръководство.

Призив към Господ Майтрейя
30 март 2011 г.

Господи Майтрейя, аз ……(малкото име)

Ти отправям моята Божествена Любов и

изисквам, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

помогни ми за моето Преображение.

Помогни ми да вървя по Пътя на Посвещенията,

по Пътя на Освобождението от моята илюзорна част, от моето его,

за постигане на Божествено Просветление

и за да съм в по-пълно Служение на Живия Живот,

в изпълнение на Промисъла на нашия Отец Небесен.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив към Елохим Аполон

Възлюбени Елохим Аполон, аз ……(малкото име)

Ти отправям моята Божествена Любов и

изисквам, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

blue-dotвземи под своя контрол пространството, което ме обкръжава,

и го изпълвай с Божествени проявления

по всяко време и навсякъде, където и да се намирам.

blue-dotнаспорявай моя труд

blue-dotи ми дарявай Божествено Вдъхновение*,

за да създавам Божествени образци,

изпълнени с Радост, Светлина и Божествена Любов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Твоята Милост

да се обръщам за помощ към Елохим Аполон

и да Му отправям Божествената си Любов!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

* пояснение към призива