Първо утринно Служение Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността Призиви за точно определен случай
Вечерно Служение - преди заспиване Призиви по време на Служение Пояснения към призиви и Слово-формули

Призиви за точно определен случай

Съдържание

blue-dotПризив към Господ Майтрейя във връзка с Неговото Послание от 21 юли 2010 г.

blue-dotПризив за пречистване и преобразуване на водата в Жива вода

blue-dotПризив за пречистване на хранителните продукти още щом се напазаруват и внесат в дома

blue-dotПризив в помощ по време на катаклизми и стихийни бедствия

blue-dotПризив в помощ на наш ближен, когато той е изискал, искрено е поискал и е помолил да му я дадем

blue-dotПризив в случай на спешна нужда от помощ

blue-dotПризив за преодоляване на отрицателни и други илюзорни състояния още в самото начало, когато се появят

blue-dotПокаяние в труден момент

blue-dotПризив за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец

blue-dotПризив за преобразуване на семейната (родовата) карма

blue-dotБлагослов за преобразуване на отрицателната карма на член (членове) на семейството (рода)

blue-dotСлово-формула за преобразуване на илюзорните мисли и чувства
и за прекратяване на всички други вмешателства на силите на илюзията

blue-dotСлово-формула за освобождаване от илюзорни мисли, чувства и същности

blue-dotПризив за изричане веднага след края на каквато и да е работа в духовността

blue-dotПризив за автоматично отправяне на енергията в каузалното тяло

Призив към Господ Майтрейя
във връзка с Неговото Послание от 21 юли 2010 г.

Господи Майтрейя, аз Те призовавам да бъдеш в моя храм

и Ти посвещавам ……

(изрича се какво Му се посвещава, напр. призив, молитва, песен,

четене на някое от неговите Послания на сайт ЕДИНЕНИЕ, …),

и Ти отправям моята Божествена Любов.

Господи Майтрейя, аз ……(малкото име)

изисквам, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

помогни ми за моето Преображение.

Помогни ми да вървя по Пътя на Посвещенията,

по Пътя на Освобождението от моята илюзорна част, от моето его,

за постигане на Божествено Просветление

и за да съм в по-пълно Служение на Живия Живот,

в изпълнение на Промисъла на нашия Отец Небесен.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Твоята Милост към мен и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив за пречистване и преобразуване на водата в Жива вода
Господ Шива, 5 септември 2010 г.

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля

за пречистването и преобразуването в Жива вода на тази вода,

в която влагам сега своята Благодарност и Божествена Любов,

които отправям и към Теб, Господи,

и към елементалите, чиято стихия е водата,

които помагате това да се осъществи тук и сега!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив за пречистване на хранителните продукти
още щом се напазаруват и внесат в дома
Господ Шива, 12 юли 2014 г.

Господи, аз ........ (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

всичко отрицателно и вредоносно в тази храна

да се преобразува изцяло в Божествената и в Господната Светлина,

за да може да се нахранят всички тела на всеки,

който се храни с нея, за което Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив в помощ по време на катаклизми и стихийни бедствия
Господ на Света Гаутама Будда, 17 април 2011 г.

Аз ................ (малкото име)

изисквам, искрено искам и моля моето Висше АЗ СЪМ Присъствие

да отдаде Божествената енергия,

която постъпва в моя храм през днешния ден,
blue-dotза изчистването и преобразуването в пълнота на всичко вредоносно за Майката Земя,
blue-dotза възстановяване на нейната защита и подобряване на състоянието й, според Промисъла на Отца, и
blue-dotза успешното ѝ балансиране и сънастройване след това!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив в помощ на наш ближен,
когато той е изискал, искрено е поискал и е помолил да му я дадем
Възлюбената Гуан Ин, 27 август 2011 г.

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля за помощ

за преобразуване на отрицателната карма на …… (малкото име)

и посвещавам … (молитва, призив, песен и т.н.)

за най-доброто от Господна гледна точка

разрешаване на следната ситуация: ……

(описва се накратко ситуацията),

за да е …… (малкото име) с позитивен сънастрой и да пребъдва

в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

и в по-пълно Служение на Отца

в изпълнение на Мисията на своето въплъщение,

за което Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив в случай на спешна нужда от помощ
29 декември 2012 г.

Свети Архангел Михаил и Ангели на Защитата,

призовавам ви на помощ тук и сега,

да се преобразува всичко илюзорно в Светлина!

 

Възлюбени Сен Жермен, помогни ми

да съм в Баланс и Хармония и с позитивен сънастрой

и да приема ситуацията такава, каквато е,

без осъждане и с Благодарност към Бога и към Отца!

 

Помогни ми, Господи,

да проявя цялата Сила и Мощ Божии в мен, тук и сега

и прояви, Господи, Своята Сила и Мощ, тук и сега!

 

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив за преодоляване на отрицателни и други илюзорни състояния
още в самото начало, когато се появят
Елохим Мир, 23 март 2013 г.

Възлюбени Елохим Мир, аз ……(малкото име)

те призовавам на помощ тук и сега!

Ела в моя храм и ми помогни да се овладея!

Твоят Мир да стане и мой Мир,

Твоето Спокойствие да стане и мое Спокойствие,

Твоята Радост, Благост и Хармония да станат и мои!

И всички те да ме облеят така,

че да препълнят чашата на моя храм,

да избликнат от нея наоколо към всички,

и да разтворят и премахнат причината

за състоянието, в което попаднах!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Възлюбени Елохим Мир, от все сърце и душа!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Покаяние в труден момент
Присъствие на Единния, 30 януари 2017 г.

Господи, покайвам се от все сърце и душа за всичко съгрешено

във всички времена досега,

поради което се случва всичко това: …… (накратко се описва ситуацията).

Аз ……….. (малкото име) прощавам от все сърце и душа

на всички, които са вредоносни в този момент, било то на материален или на фин план, спрямо мен и моите ближни.

Прости им и Ти, Господи

и Ти благодаря от все сърце и душа!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за опрощението и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец
(да се изрича в началото на 23-то число от всеки месец)
Господ Шива, 22 февруари 2014 г.

Господи, аз ……(малкото име)

изисквам, искрено искам и моля в днешния 23-ти ден

да се преобразува в пълнота в Светлина

отрицателната карма за целия следващ месец

на Майката Земя и на всички Живи същества,

на моята Родина България и на българския народ,*

на мен .............................. (името) и

 

на ................................... (името на 1 човек, на когото искаме да помогнем), и

на ................................... (името на втори човек, на когото искаме да помогнем, ако сме сред природата в Служение през този 23-ти ден).**

(или ако вместо да определяме, оставим избора на Отца, да се каже:

на още една/две Светли души, според Твоя избор, мили Татко Небесни).

 

И посвещавам на това кармично изчистване благата си карма

от цялото денонощие на това 23-то число
blue-dotот всички свои служения – от цялата си работа в духовността, и
blue-dotот Карма-Йога – от целия доброплодотворен труд,

който извършвам в материалността, и
blue-dotот всички мои благи и правилни от Господна гледна точка

мисли, чувства, слова и дела!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, за Милостта и Възможността,

които Свише ни се даряват!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

* Тези, които са извън Родината си, може да включат в призива и държавата и нейния народ, където са в момента на изричане на призива.

** Виж Посланието от Възлюбената Порция от 25 юли 2014 г.

Призив за преобразуване на семейната (родовата) карма
Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

Господи, всички ние – аз ....., аз ....., аз ..... (всеки присъстващ член на семейството/рода произнася малкото си име)

изискваме, искрено искаме и молим ако такава е Твоята Воля,

да ни помогнеш да се преобразува в пълнота в Светлина

следната вредоносна ситуация ..........

(накратко се описва най-важното).

Покайваме се от все сърце и душа

и Те молим да ни простиш

всички наши прегрешения от всички времена,

породили тази ситуация в нашето семейство (в нашия род).

Всички ние изискваме, искрено искаме и молим

да ни помогнеш да спрем вече да грешим.

И за опрощението, и за помощта от все сърце благодарим!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодарим Ти, Господи, за Опрощението и за помощта

към нашето семейство (род) ........ (произнасяте фамилията)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благослов за преобразуване на отрицателната карма
на член (членове) на семейството (рода)
Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

Аз ..... (малкото име на детето или на който и да е друг член на семейството или рода, който благославя)

Благославям да се преобразува в пълнота в Светлина

всяко минало прегрешение на ........ (малките имена на роднините),

което излиза за отработване сега, за което благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Милостта към моето семейство (род)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Слово-формула за преобразуване на илюзорните мисли и чувства
и за прекратяване на всички други вмешателства на силите на илюзията
Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

Благодаря ти, Господи, за помощта!

 

Благодаря Ти, Господи, че всички илюзорни мисли и чувства

си отиват завинаги от мен, веднага, тук и сега,

заедно с преобразуването на илюзорната ми част, чрез която идваха досега!

 

Благодаря Ти, Господи, че всички вмешателства на силите на илюзията

се прекратяват веднага, тук и сега, преди да са започнали дори,

с помощта на моето Висше АЗ СЪМ Присъствие

и на всички Сили на Светлината, които са с мен през целия днешен ден!

 

Благодаря Ти, Господи,

че силите на илюзията се преобразуват в Светлина

от Твоята Светлина в мен и навсякъде около мен!

 

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти,

Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата,

за това Слово-формула и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

*   *   *

 

Всеки, който пожелае, може да изрича това Слово-формула, когато го навестят илюзорни мисли и чувства и когато усети над себе си каквото и да е вмешателство от силите на илюзията.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния влагам в него сега целия нужен енергиен заряд за всеки, който го изрича, да се освободи!

Слово-формула за освобождаване от илюзорни мисли, чувства и същности
Присъствие на Единния, 4 октомври 2014 г.

Всички илюзорни мисли, чувства и същности,

напуснете моя храм веднага, тук и сега!

Моят храм принадлежи на Бога

и АЗ СЪМ в Бога!

 

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля

за Твоята помощ да пребъдвам

в Чистота, в Свобода и в Единение

с Живия Живот!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти,

Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата,

за това Слово-формула и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив за изричане веднага след края
на каквато и да е работа в духовността
Будда Вайрочана, 2 юни 2015 г.

Господи, аз ............ (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

цялата допълнителна Божествена и Господна енергия,

привлечена в моите низши тела

по време на Служението ми, което завърши сега,

да бъде насочена обратно към Висшите октави на Светлината

и да влезе в моето каузално тяло* като мое съкровище на Небесата,

за да ми бъде в полза занапред при всякакви случаи на нужда

по време на придвижването ми напред и нагоре

по Пътя към върха на Божественото съзнание и към Теб, Господи,

а също и да бъде използвана в полза на Живия Живот

и за да бъда предпазен/а

от разпиляването и погрешното ѝ влагане в света на илюзията.

Предоставям изцяло на Теб, мили Татко Небесни,

да се разпореждаш с тази Божествена и Господна енергия,

както Ти намериш за добре.

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Милостта и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

В случай на спешна нужда от прекратяване на Служението (духовната практика, която се извършва), призивът би могъл да се произнесе в следния кратък вариант:

 

Господи, помогни

енергията от служението ми досега

да се отправи в каузалното ми тяло веднага, за което благодаря!

И оставям на Теб, Господи, да се разпореждаш с тази Божествена и Господна енергия, както Ти намериш за добре!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* Каузално тяло – едно от висшите тела, в което се съхранява благата карма.

Повече относно този призив – виж Посланието от Будда Вайрочана от 27 март 2013 г.

Призив за автоматично отправяне на енергията в каузалното тяло
Присъствие на Единния, 1 август 2019 г.

Господи, аз …………. (името), изисквам, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля, помогни, енергията на благата карма от цялата ми работа в духовността и от карма йога – работата ми в материалността, извършвана в Радост през цялото днешно денонощие, да се отправя, в момента на нейното навлизане в моите 4 низши тела, автоматично към каузалното ми тяло, за да е без загуба и на една частица от нея към която и да е от мрежите на илюзията! И предоставям на Теб, мили Татко Единни, да се разпореждаш с цялата тази енергия както Ти намериш за добре!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за тази Твоя Милост към Мен и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

Поклон