Първо утринно Служение Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността Призиви за точно определен случай
Вечерно Служение - преди заспиване Призиви по време на Служение Пояснения към призиви и Слово-формули

Първо утринно Служение

Съдържание

blue-dotУстановяване на връзка с Централното Слънце

blue-dotПризив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време

blue-dotСлово-формула за преобразуване на всеки страх в Светлина, Св. Арх. Михаил

blue-dotПомощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония, Св. Арх. Гавриил

blue-dotПризив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (общ)

blue-dotПризив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (когато Служението се посвещава в помощ за нещо конкретно)

blue-dotСлово-формула в помощ на планетата Земя и Живия Живот на нея

blue-dotСлово-формула за духовен възход на България

blue-dotСлово-формула за извисяване на съзнанието

blue-dotСлово-формула за приумножаване на Благодарността

blue-dotСлово-формула за приумножаване на Божествената Любов

blue-dotПризив към Висшето АЗ СЪМ Присъствие

blue-dotОтдаване на Уважение, Благодарност и Божествена Любов към родителите

blue-dotБлагослов на родител към неговите деца

blue-dotСлово-формула за приумножаване на Работливостта и Трудолюбието

blue-dotПризив за помощ преди началото на всяка работа

blue-dotПризив за съхраняване и приумножаване на благата карма

blue-dotБлагослов за защита от силите на илюзията

Установяване на връзка с Централното Слънце
Господ Сурия

Господи, аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

да се активира действието на кристалната струна,

която свързва моето сърце с Централното Слънце в днешния ден

по време на работата ми в духовността.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за този призив и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време

Свети Архангел Михаил отпред.

Свети Архангел Михаил отзад.

Свети Архангел Михаил отдясно.

Свети Архангел Михаил отляво.

Свети Архангел Михаил отгоре.

Свети Архангел Михаил отдолу.

Свети Архангел Михаил вътре в мен.

Свети Архангел Михаил, бъди навсякъде с мен!

Свети Архангел Михаил, бди над мен, пази ме и ме защитавай!

Свети Архангел Михаил, бди и над всички останали Живи човешки души,

които са в Светлинната мрежа, пази ги и ги защитавай!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Свети Архангел Михаил, за този призив и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

пояснение към призива

Слово-формула за преобразуване на всеки страх в Светлина
Свети Архангел Михаил, 8 ноември 2010 г.

Аз съм смел(а)!

Аз съм много смел(а)!

Всичко навсякъде е безопасно за мен!

Божиите Сила и Огън са в мен и

Господните Сила и Огън са в мен!

Благодаря Ти, Господи, за Tвоята помощ и подкрепа, закрила и защита към мен!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря и на Теб, Свети Архангел Михаил, за това Слово-формула и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

Слово-формулата може да се изрича по всяко време и навсякъде, където човек е сам в закрито помещение или покрит (виж 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата), и да се повтаря толкова пъти, колкото човек желае и чувства нужда да я произнася според случая.

Помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония
Свети Архангел Гавриил, 19 ноември 2010 г.

Свети Архангел Гавриил, аз …….. (малкото име)

изисквам, искрено искам и моля,

помагай ми постоянно да пребъдвам в Радост, Мир и Хармония,

въпреки всичко, което се случва с мен и около мен!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Свети Архангел Гавриил,

че постоянно съм в Радост, Мир и Хармония!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

пояснение към призива

Призив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (общ)

Господи, отдавам Ти енергията от това мое Служение,

използвай я както Ти намериш за добре, мили Татко Небесни!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Призив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината
(когато Служението се посвещава в помощ за нещо конкретно)

Господи, аз …………. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

енергията от това мое Служение* да бъде насочена и използвана

за осъществяването на Твоя Промисъл,

за добруването на цялото Ти Творение и Живия Живот в него,**

за спасението на моята родна планета Земя и Живия Живот на нея,

за спасението и успешното по-нататъшно

еволюционно развитие на човешкия род,

за спасението и успешното придвижване напред по Пътя към Отца

на всички Светли души, въплътени тук и сега,

за …………………………………………...***

За което Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* от тези призиви / молитви / Благослови / Послание / медитация …

** пояснение към призива

*** В случай, че вашето Служение е насочено в помощ за нещо конкретно, изказва се и то на това място.

Слово-формула в помощ на планетата Земя и Живия Живот на нея
(включително на хората от всички народи по света,
които са част от Живия Живот)

Да добрува Живият Живот во век и веков!

Да добрува Живият Живот во век и веков!

Да добрува Живият Живот во век и веков!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Слово-формула за духовен възход на България и българския народ

Да пребъдва во веки Българската Роза и да се оросява под Небесната дъга!

Да пребъдва во веки Българската Роза и да се оросява под Небесната дъга!

Да пребъдва во веки Българската Роза и да се оросява под Небесната дъга!

Благодаря Ти, Господи, за Твоята Милост към моята Родина България

и към всички българи навсякъде по света,

които са част от Живия Живот на тази планета.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Слово-формула за извисяване на съзнанието

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце и душа Те Любя и Ти Благодаря!

Слово-формула за приумножаване на Благодарността
Господ Шива, 3 август 2013 г. и Присъствие на Единния, 29 декември 2016 г.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце благодаря

на Теб, мили Татко Единни,

на Теб, мили Татко Небесни – Господи Алфа,

на Теб, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие,

за помощта ви към мен, всяка нощ и всеки ден,

където и да съм тук и сега, в тези времена!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Слово-формула за приумножаване на Божествената Любов
Присъствие на Единния, 8 октомври 2011 г.

Любя Те, мили Татко Небесни!

Любя Те, Възлюбени Учителю мой на финия план от Йерархията на Светлината!

Любя Те, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие!

Любя Ви, всички вас, мили братя и сестри във Висшите октави –

Възнесени Учители Небесни от Йерархията на Светлината!

Любя Ви, всички ангели от цялата Ангелска Йерархия на Светлината!

Любя Ви всички елементали тук на Земята!

Любя Те, Майко Земя!

Любя Ви всички Живи същества – обитатели на всички царства на Земята,

на всички планове на Битието!

Отправям към всички Вас моята Божествена Любов най-чиста

и Ви благодаря, че сме едно единно цяло!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата,

за това Слово-формула и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив към Висшето АЗ СЪМ Присъствие

Любимо мое Висше АЗ СЪМ Присъствие,

призовавам те да бъдеш с мен в продължение на целия днешен ден

в максимално възможната пълнота на присъствие в моите низши тела

и да опазваш тяхната чистота!

 

Любимо мое Висше АЗ СЪМ Присъствие,

аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

вземи под своя пряк контрол всички мои мисли, чувства, слова и дела -

да са благи, доброплодотворни и

изпълнени с Радост, Светлина и Божествена Любов!

 

Любимо мое Висше АЗ СЪМ Присъствие,

аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

да действаш чрез мен в продължение на целия днешен ден,

да ръководиш моя живот да бъде той изцяло

в Светлинната мрежа!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие, за всичко аз сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Отдаване на Уважение, Благодарност и Божествена Любов към родителите
Присъствие на Единния, 8 октомври 2011 г.

Благодаря ви, мили мамо и татко, за това, че ме създадохте и тяло ми дадохте,

в този свят да дойда, в това мое въплъщение, тук и сега.

Отправям ви от все сърце моята Благодарност и Божествена Любов!

Аз …….. (малкото име)

изисквам, искрено искам и моля, ако такава е вашата воля,

да ме Благословите и да ми помагате в днешния ден

да се задържа на Пътя към Отца и успешно по него напред да продължа!

Благодаря ви, мили мамо и татко, за вашия благослов към мен и за помощта!

Благославям ви да пребъдвате в пълна чистота на всичките си тела

и успешно своето еволюционно развитие

да продължите в Светлинната мрежа

и служението си на Живия Живот!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата,

за тези Слова и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благослов на родител към неговите деца
(Благослов на родоначалник към неговите деца, внуци, правнуци…)
Възлюбената Атина Палада, 19 юни 2012 г.

Господи, аз …….. (малкото име)

благославям моя син …… (името) и моята снаха …… (името),

и техните деца – моите внуци …… (имената),

заедно с техните съпрузи и съпруги …… (имената)

и техните деца – моите правнуци …… (имената),

а също благославям и моята дъщеря …… (името) и моя зет …… (името),

и техните деца – моите внуци …… (имената),

заедно с техните съпрузи и съпруги …… (имената)

и техните деца – моите правнуци …… (имената)

със следния Благослов:

 

Благославям ги с моя майчин/бащин Благослов

blue-dotда напредват по Пътя към Отца,

blue-dotда пребъдват в Новия Ред на Божествените

Светлина,

Мъдрост, Баланс и Хармония,

Истина, Правда и Добро,

Вяра, Надежда и Любов,

Радост, Мир и Свобода,

Милост, Кротост и Благост,

Приемане, Честност и Доблест

blue-dotи да пребъдват в пълна Чистота на всичките си тела, на всички нива!

Благославям ги да бъде Господната Свята Воля за тях през днешния ден!

Благославям ги да бъде най-доброто според Промисъла Свише за тях

в техния живот занапред!

Благославям ги делата им да са доброплодотворни от Господна гледна точка в и за Светлинната мрежа на планетата Земя!

Благославям ги да изпълнят успешно задачите на своя жизнен план относно

еволюционното им развитие в Светлинната мрежа

и Служението им в полза и за Добруването на Живия Живот!

Благославям ги с този благослов

и им отдавам сега, за този благослов,

майчината/бащината ми Любов!

 

Отдавам и на Теб, Господи, моята Благодарност и Божествена Любов!

Аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

aко такава е Твоята Воля, да приумножиш този мой майчин/бащин Благослов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Единни, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Пояснение към Благослова

Благослов на родител към неговата дъщеря

Благослов на родител към неговия син

Слово-формула за приумножаване на
Работливостта и Трудолюбието
Възлюбената Атина Палада, м. май 2013 г.

Аз съм работлив(а), аз съм трудолюбив(а)!

Аз съм много работлив(а), аз съм много трудолюбив(а)!

Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш

и съм все по-работлив(а), по-трудолюбив(а)

и добри плодове творя в Светлинната мрежа!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Призив за помощ преди началото на всяка работа
Възлюбената Атина Палада, м. май 2013 г.

Господи, аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

помогни ми да изпитвам радост от всеки вид труд,

който е доброплодотворен в Светлинната мрежа,

по което и време да се трудя

и колкото и продължително да работя!

И ми помогни бързо да се възстановявам,

умората си в нови сили да преобразявам

и отново да бъда в готовност качествено да се трудя

с лекота, в Благодарност най-голяма и с Божествена Любов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив за съхраняване и приумножаване на благата карма*

Господи, отправям Ти моята Благодарност и Божествена Любов

и Ти отдавам благата си карма

от всички мои благи и правилни от Твоята гледна точка

мисли, чувства, слова и дела в днешния ден,

и благодаря за възможността да съм тук и сега

и да Ти служа по най-добрия начин!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* На 23 число всеки месец на мястото на този призив би било добре да се изрича „Призив за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец”.

Благослов за защита от силите на илюзията
(с който всеки може да се благославя)*
Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

Аз .................... (малкото име) се благославям:
blue-dotДа е максимално успешна моята работа в днешния ден,

от Силите на Светлината наспорена и подкрепяна да бъде,

да е изцяло доброплодотворна в Светлинната мрежа

и Божествени образци да създавам навред!
blue-dotДа е максимално голяма и съвършена моята защита от силите на илюзията

и те да са без какъвто и да е достъп

до мен и моето съзнание на всички нива,

до моите мисли и чувства, слова и дела

и до всичките ми тела!

Всичко отрицателно и илюзорно да бяга надалеч от мен

и от Огъня на Светлината, която мощно през мен да струи

през всичките минути, часове и дни!
blue-dotДа пребъдвам постоянно в Божествените:

Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

и за всичко, което се случва когато и където и да е,

да благодаря на Отца!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата,

за този Благослов и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

* С този благослов бихме могли да благославяме и някой друг, който има нужда от помощ и ни я поиска, а също и няколко човека едновременно, като изброим техните имена в началото и съобразим думите на благослова, например вместо „моята работа” да се изрече „твоята работа” (ако човекът е пред този, който го благославя) или „нейната/неговата работа”, или „нашата работа”, „вашата работа”, „тяхната работа” според това за кого се произнася благословът.